bild
Karta/ritning

Förslag till nybyggnad för barnhusets flickafdelning vid Kristineberg. Fasad mot norr.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Signerad och daterad ljuskopia med stämpel på baksidan. Möjlig signatur av Ludwig Peterson. Detaljer och anteckning i blyerts. Mindre lagning