bild
Karta/ritning

[Planer och profiler över barnhusbyggnader.] Nr 7. 25. 26. 28. 29. 35.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Tusch- och akvarellmålning. Detaljer och anteckningar i blyerts. Lagad