bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Matsalsbyggnaden ekonomiavdelning.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 22".