Porne, Åke (Arkitekt)  (1905 – )

Person

KategoriPerson (släkt)
ReferenskodSE/ULA/11012
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/ioX6piXBVqMVIJWpOEmdY0
ExtraID11012


Arkivbeskrivning
Förslag till kapellkrematorium m.m. i Arboga
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, restaureringsplan. Tornplan 3-12.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till kapellkrematorium m.m. i Arboga, Skiss till gravtyper
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av tvärskeppet mot norr med norra rosfönstret och vindfång. Restaureringsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fasad mot väster. [1967 års restaureringsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hällbybrunn. Begravningskapell. [1. Situationsplan; 7-9. Sockelritning; 17. Fönsterbänakr av kalksten o. sint.plattor; 18. Golv i kapellsal; 19. Detaljer till kisthiss och sockel o. trappsteg; 20. Detaljer till golvet i koret; 21. Altare; 22. Draghandtag av brons; 23. Spiraltrappa; 24. Takdetaljer och stuprör; 25. Skorsten]
Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till kapellkrematorium m.m. i Arboga
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, restaureringsförslag. Situationsplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fasad mot väster, genombrutet räcke vid utsiktsaltan. Norra tornet. Södra tornet. Sektion. [Hör troligen till Åke Pornes första restaureringsförslag från 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, restaureringsförslag, situationsplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till kapellkrematorium m.m. i Arboga
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vapenhuset, förslag till nytt stengolv. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Restaureringsförslag. Tornplan 13.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till kapellkrematorium m.m. i Arboga, Interiörskiss av ceremonirummet
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Tvärskeppet mot norr. Restaureringsförslag 1967: skiss till utformning av stora norra rosfönstret. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. [Plan med angivelse av de olika utrymmenas användning.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Bokkammaren, evakuering. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Restaureringsförslag. Huvudplan. [Med ändringar i blyerts.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank sedd från kor mot norr. [Fasad. Plansektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Norra fasaden. 1967 års restaureringsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Tvärskeppet mot norr. Restaureringsförslag 1967: skiss till utformning av stora norra rosfönstret. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Takplan. Tillhör Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Restaureringsförslag. Läktarplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Restaureringsförslag. Läktarplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av tvärskeppet mot norr. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utkast till anslagstavla.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkokandelaber av trä.
Ingår i: Bettna kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Skiss till kapell i norra tvärskeppsarmen. Fasad.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sektion D-D. [Sektion tornen, Troligen Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Restaureringsförslag. Tornplan 3-12. [Med ändringar i blyerts.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till kapellkrematorium m.m. i Arboga, Vy från samlingsplatsen vid kapellentrén
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Restaureringsförslag. Tornplan 3-20. Gårdsbyggnad. Fasad mot gatan. Fasad mot kyrkan. Gavel. Plan. Takplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Restaureringsförslag. Sektion D-D.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Tvärsektion mot väster. Ritningen tillhör Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrkas inre restaurering. Sektion A-A. [Genom långhuset.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Norra tvärskeppet, uppmätning av stengolv. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Skisser och mallar till diverse skyltar i domkyrkan. (Öppettider i olika delar osv.)]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet. Plan 7. Museum.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Restaureringsförslag. Sektion A-A.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet. Plan 8. Museum.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sektion genom högkoret. Plan. Uppmätning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Modellfotografier, exteriört. Åke Pornes förslag av 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Restaureringsförslag. Situationsplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ordnandet av kyrkans närmaste omgivning. Situationsplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till norra tvärskeppsarmens utformning. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Restaureringsförslag. Arkitektritningar. Perspektiv.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Restaureringsförslag. Souterrängplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Södra fasaden. 1967 års restaureringsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, restaureringsförslag, läktarplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Fasad mot öster. 1967 års restaureringsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Podie för S. Eriks skrin, uppmätning. Rumsnr 167. Fasad. Från sidan. Plan A-A.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Norra fasaden. Restaureringsförslag med låg tornspira och utan takryttare]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Sektion genom tornen. 1967 års restaureringsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra fasaden. Hylanders underlag efter fotogram. uppm. [Troligen del av ett restaureringsförslag av Åke Porne från 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra fasaden, Hylanders underlag efter fotogram uppmätning. [Troligen del av Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till kapellkrematorium m.m. i Arboga, Vy från huvudgången mot kapellkrematoriet
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till kapellkrematorium m.m. i Arboga, alt. 1, plan av bottenvån.
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korparti. [Fasad. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Restaureringsförslag. Souterrängplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, restaureringsförslag. Huvudplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till kapellkrematorium m.m. i Arboga, alt. 2, plan av bottenvån.
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, restaureringsförslag. Sektion A-A.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Restaureringsförslag. Sektion B-B.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till kapellkrematorium m.m. i Arboga, Sektioner och skiss till klockstapel
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Restaureringsförslag. Sektion C-C.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. [Tvärsektion. Tillhör Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Södra fasaden. Restaureringsförslag med låg tornspira och utan takryttare]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Källarplan. Troligen tillhörande Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Fönster i gamla skrudkammaren. [Fasad. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Långhuset mot väster. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, restaureringsförslag. Sektion B-B.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Plandetalj i skala 1:50 för tuschprovning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra fasaden. [Restaureringsförslag, troligen del av Åke Pornes material från 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala. Konsthistoriska Institutionen, plan av bottenvåningen. Plan. Vägg A. Vägg B.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björkviks kyrka. Panel i sakristian.
Ingår i: Björkviks kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till två stycken minnestavlor av kalksten vid ingången till Oxenstiernska gravkapellet. Fasad mot öster. fasad mot väster. Schematisk plan över domkyrkan. Detalj vid A.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Tvärsektion genom långhuset. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björkviks kyrka. Panel i sakristian.
Ingår i: Björkviks kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till kapellkrematorium m.m. i Arboga
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till iordningställande av omgivande mark. [Situationsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till två st. minnestavlor av kalksten vid ingången till Oxenstiernska gravkapellet. [Fasader. Sektion. Orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))