Markkonsulter i Uppsala AB  (1990-tal – )

Organisation

KategoriFöretag
Alternativa namn
MK konsulter Uppsala
ReferenskodSE/ULA/11043
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/yGUOoY2t2g99zHExnPGbxD
ExtraID11043
Arkivbeskrivning
Oxelösunds kyrkogård. Utvidgning. [Huvud-, ytskikts- och måttplan, höjdplan, höjd- och planteringsplan, ledningsplan]
Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skoklosters kyrkogård Gravkarta
Ingår i: Skoklosters kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Viksta kyrkogård. Idéskiss Minneslund. [Alt. A; Alt. B]
Ingår i: Viksta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alsike kyrkogård, skissförslag. [VA-ledningar. Äganderättskarta, försag till inköp av mark.]
Ingår i: Alsike kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Frustuna kyrkogård. Förslag till ändring av gravkarta på kv. F.
Ingår i: Frustuna-Kattnäs (Frustuna nya) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vassunda kyrkogård.[Inmätnings-, avvägnings- och grundundersökningsplan. Huvud-, ytskikts- och planteringsplan. Mått- och markplaneringsplan. Detalj spolpost.]
Ingår i: Vassunda kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Viksta kyrkogård. Idéskiss. Minneslund. [Alt. A; Alt. B]
Ingår i: Viksta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Översiktsplan. Hällby skogskyrkogård.
Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Frustuna kyrkogård. Gravkarta.
Ingår i: Frustuna-Kattnäs (Frustuna nya) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björklinge kyrkogård. Minneslund och urngravskvarter. Huvud- och utrustningsplan.
Ingår i: Björklinge kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hällby skogskyrkogård. Huvudritning.
Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hällby skogskyrkogård. Detalj vashållare.
Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Frustuna kyrkogård. Ombyggnad av ekonomibyggnad. Detalj, stödmur och vinkelelement.
Ingår i: Frustuna-Kattnäs (Frustuna nya) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxelösunds kyrkogård. Utvidgning. Detalj vatten- och avfallsplats VA 1, VA 2, VA 3 och VA 4.
Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hällby skogskyrkogård. Huvudritning.
Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Almunge kyrkogård [Ledningsplaner]
Ingår i: Almunge kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alsike kyrkogård, Församlingshem. Skissförslag.
Ingår i: Alsike kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hällby skogskyrkogård. Ledningsritning.
Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hällby skogskyrkogård. Plan: vashållare i grupp.
Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Frustuna kyrkogård.
Ingår i: Frustuna-Kattnäs (Frustuna nya) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över Funbo kyrkogård och närmaste omgivning i Funbo socken av Uppsala län upprättad i och för kyrkogårdens utvidgning.
Ingår i: Funbo kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Förslag till minneslund på Viksta kyrkogård]
Ingår i: Viksta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torsåkers kyrkogård. [01. Huvud- och planteringsritning; 02. Måttritning; 03. Flyttning av gravvårdar; 04. Markplaneringsritning; 04:1. Tvärsektionsritning; 05. Ledningsritning; 06. Detalj spolpost; 07. Detalj blockstensmur som kallmur]
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hällby skogskyrkogård. Detalj vas och anvisningssten.
Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxelösunds kyrkogård. Utvidgning. Gravkarta.
Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Häggeby Kyrkogård. Gravkarta.
Ingår i: Häggeby kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxelösunds kyrkogård. Utvidgning. Bef. VA-ledningar.
Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sättersta kyrkogård. Utvidgning och ny ekonomibyggnad. Detalj: spolpost-SP 1.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kalmar kyrkogård. Gravkarta
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritningsförteckning. Oxelösunds kyrkogård.
Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sättersta kyrkogård. Gravkarta.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torsåkers kyrkogård. [20. Uppmätning av järnkors; 21. Förslag till renovering av järnkors]
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta över Viksta Kyrkogård i Uppsala län.
Ingår i: Viksta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hällby skogskyrkogård. Detalj: markbeläggningar. [runt gravkapellet]
Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Oxelösunds kyrkogård] Torsåkers kyrkogård. Detalj spolpost. [titeln på ritningen är överstruken]
Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Almunge kyrkogård, gravkarta.
Ingår i: Almunge kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torsåkers kyrkogård. [01. Huvud- och planteringsritning; 02. Måttritning; 03. Flyttning av gravvårdar; 04. Markplaneringsritning; 04:1. Tvärsektionsritning; 05. Ledningsritning; 06. Detalj spolpost; 07. Detalj blockstensmur som kallmur]
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravkarta. [Frustuna kyrkogård]
Ingår i: Frustuna-Kattnäs (Frustuna nya) kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torsåkers kyrkogård. Gravkarta.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxelösunds kyrkogård. [Utvidgning. Detalj: kransplats och kranskrok mm. Bingar för jord, sand, löv och avfall]
[1 ritning är odaterad]

Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxelösunds kyrkogård. Utvidgning . [Tvärsektioner 0/000 - 0/070. 0/080 - 0/250. Typsektioner för VA-ledningar. Ledningsprofil 30-37, 32-32B, pumpstation P2. Typsektioner för VA-ledningar. Detalj trappa, trappväg och stödmur].
Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alsike kyrkogård. Skissförslag. Äganderättskarta. Förslag till förvärv av mark.
Ingår i: Alsike kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vassunda kyrkogård [Textsten, vashållare.]
Ingår i: Vassunda kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Förslag till minneslund på Viksta kyrkogård]
Ingår i: Viksta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxelösunds kyrkogård. [Minneslund. Gravkvarter. Upplagsområde. Ekonomigård. Ekonomibyggnader. Klockstapel.] [Odaterad]
Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxelösunds kyrkogård. Utvidgning. Ledningsprofil 1-7, typsektioner. Pumpbrunn 1 mm.
Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))