Visar träff 61-80 av 1795

Arkiv
Referenskod
År
Allmän anmärkning
(Visa hela texten)
Bild

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1626/2
1626
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1626/2
År: 1626
Allmän anmärkning:
Rullor på Johan Baners regemente i Östergötland,...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1626/3
1626
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1626/3
År: 1626
Allmän anmärkning:
Rullor på regementen i Livland 1626.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1626/4
1626
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1626/4
År: 1626
Allmän anmärkning:
Januari - oktober månaders rullor 1626. 1.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1626/5
1626
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1626/5
År: 1626
Allmän anmärkning:
Januari - oktober månaders rullor 1626. 2.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1626/6
1626
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1626/6
År: 1626
Allmän anmärkning:
Januari - oktober månaders rullor 1626. 3.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1626/7
1626
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1626/7
År: 1626
Allmän anmärkning:
Januari - oktober månaders rullor 1626. 4.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1626/8
1626
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1626/8
År: 1626
Allmän anmärkning:
Januari - oktober månaders rullor 1626. 5.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1626/9
1626
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1626/9
År: 1626
Allmän anmärkning:
Januari - oktober månaders rullor 1626. 6.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1626/10
1626
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1626/10
År: 1626
Allmän anmärkning:
November Månadz Rullor 1626.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1626/11
1626
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1626/11
År: 1626
Allmän anmärkning:
December månads rullor 1626.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1626/12
1626
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1626/12
År: 1626
Allmän anmärkning:
Diverse rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1627/1
1627
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1627/1
År: 1627
Allmän anmärkning:
Rullor på infanteri i Östergötland.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1627/2
1627
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1627/2
År: 1627
Allmän anmärkning:
Munster Rullor aff Skarsborgs stååthålle Dömme Åh...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1627/3
1627
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1627/3
År: 1627
Allmän anmärkning:
Månadlige Munster rullor opå Narve guarnison ifrå...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1627/4
1627
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1627/4
År: 1627
Allmän anmärkning:
Januari månads rullor 1627.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1627/5
1627
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1627/5
År: 1627
Allmän anmärkning:
Februari månads rullor 1627.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1627/6
1627
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1627/6
År: 1627
Allmän anmärkning:
Mars månads rullor 1627.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1627/7
1627
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1627/7
År: 1627
Allmän anmärkning:
April månads rullor 1627.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1627/8
1627
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1627/8
År: 1627
Allmän anmärkning:
Maij och Junj Månadz Munsterrullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1627/9
1627
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1627/9
År: 1627
Allmän anmärkning:
Maij och Junj Månadz Munsterrullor.