Blekinge län

Registernamn

Bouppteckningsregister – Blekinge län.

Registret upprättat av

Riksarkivet Lund och Blekinge släktforskare.

Innehåll

Innehåller uppgifter om bouppteckningar för härads- och rådhusrätter inom Blekinge län.

Geografisk omfattning Tid Anmärkning
Bräkne häradsrätt 1855–1900
Listers häradsrätt 1851–1900
Medelstads häradsrätt 1861–1930 Registret upprättat av Blekinge släktforskare 1901–1930.
Ronneby rådhusrätt 1900–1943 Registret upprättat av Blekinge släktforskare.
Östra häradsrätt 1900–1924 Registret upprättat av Blekinge släktforskare.