Västmanlands län

Registernamn

Bouppteckningsregister – Västmanlands län.

Registret upprättat av

Riksarkivet Uppsala.

Innehåll

Innehåller uppgifter om bouppteckningar för härads- och rådhusrätter inom Västmanlands län.

Geografisk omfattning Tid Anmärkning
Arboga rådhusrätt och magistrat 1652–1903
Gamla Norbergs bergslags häradsrätt 1738–1899
Köpings rådhusrätt och magistrat 1652–1900
Norrbo häradsrätt 1714–1928
Sala rådhusrätt och magistrat 1678–1901 Lucka 1679–1693.
Simtuna häradsrätt 1727–1887 Luckor 1728–1744 och 1762.
Skinnskattebergs bergslags häradsrätt 1746–1906 Luckor 1744–1763, 1765, 1767–1772, 1774 samt 1787–1790.
Snevringe häradsrätt 1629–1900 Luckor förekommer, bl.a. 1630–1706 och 1708–1725.
Torstuna häradsrätt 1736–1887 Luckor förekommer, bl.a. 1747–1749 och 1752–1753.
Tuhundra häradsrätt 1707–1893 Betydande luckor i det äldre materialet.
Tuhundra, Siende och Yttertjurbo häradsrätt 1892–1900
Vagnsbro häradsrätt 1770–1899 Luckor 1771–1772 och 1774.
Våla häradsrätt 1746–1887 Luckor 1748–1749 och 1752–1758.
Västerås rådhusrätt och magistrat 1630–1899 Luckor förekommer.
Västmanlands östra domsagas häradsrätt 1872–1900
Åkerbo häradsrätt 1670–1906 Luckor förekommer.
Yttertjurbo häradsrätt 1744–1893
Övertjurbo häradsrätt 1739–1887 Lucka 1740–1745.