Donners Affärsarkiv

Donners Affärsarkiv är ett väl bevarat handelshusarkiv från slutet av 1700-talet. Donners affärsverksamhet på Gotland inleds med Jürgen Hinrich Donner som kom till Visby från Lûbeck 1746 och grundade affärsrörelsen. Hans hustru Anna Margaretha Lythberg övertog rörelsen efter makens död 1751 och drev den till sin egen död 1774. Därefter var flera personer inblandade i rörelsen fram till konkursen 1844.

Donners Affärsarkiv levererades till Landsarkivet i Visby i oktober 1916 och i mars 1934. Första leveransen kom från Visby högre allmänna läroverk, för den andra saknas uppgift.

Historik över rörelsen och dess ägare samt arkivförteckning finns i Nationella Arkivdatabasen. Se även artikel av Robert Bohn "Handelshusets Donners arkiv i Landsarkivet i Visby" i Gotländskt arkiv 1983.

Serien som är sökbar i databasen är serie B I, Brevböcker (briefbücher) och innehåller uppgift om bland annat handelshusets affärstransaktioner, skeppare, fartyg, varuslag och de hamnar som man fört handel med. Serien består av 15 volymer som omfattar perioderna 1785–1789, 1791–1793, 1797–1801, 1804–1809, 1816–1817 och 1844. Registret skapades 1999 av Landsarkivet i Visby i samarbete med Gotlands Genealogiska förening och finansierades med stöd av Stiftelsen Framtidens kultur.

Sökbegreppen omfattar titel, namn, ort och land för avsändare, mottagare och brevförare samt brevens datum. Med brevförare menas den skeppare som tog med sig brevet från Gotland. Klicka på länken Fler sökalternativ för att få fram sökbegreppen.

Tillbaka