Emigrantbrev från Kinda lokalhistoriska arkiv, Kinda kommun

Registernamn

Brevskrivarregister – Emigrantbrev från Kinda lokalhistoriska arkiv, Kinda kommun.

Anmärkning

Brevskrivarregistret från Kinda innehåller omkring 2 200 brev. Huvuddelen av breven är skrivna i Amerika och skickade till släktingar och vänner i Kisatrakten i södra Östergötland. Brevens datering sträcker sig från 1845–1999. Kisa med omnejd hade en tidig och mycket omfattande utvandring till i första hand USA.

De flesta breven kommer från det arbete som förre bibliotekarien i Kisa, Curt von Wachenfeldt, utförde när han samlade in emigrantbrev i slutet av 1960-talet. Emigrantbreven har digitaliserats i ett samarbete mellan Kinda kommun och Kulturarv Östergötland. Varje brev är registrerat enligt den modell som finns för SVARs brevskrivarregister och dessutom kompletterat med en avskannad bild på varje brevsida. Brev yngre än 70 år går inte att nå via internet.

Kinda är namnet på kommunen och består av Horn, Hycklinge, Hägerstad, Kisa, Kättilstad, Oppeby, Tidersrum, Tjärstad, och V Eneby socknar. De större tätorterna är Kisa, Rimforsa, Horn, Hycklinge, Björkfors, Tidersrum och Ydrefors.

Brev tillhörande Norra Vi socken i Ydre kommun ingår i samlingarna.

Registret upprättad av

Kinda kommun.

Tillbaka