Kungliga biblioteket

Registernamn

Brevskrivarregister – Kungliga biblioteket.

Anmärkning

Detta brevskrivarregister är resultatet av ett digitaliseringsprojekt som påbörjades på SVAR i Sandslån i maj 1999. Grunden för registret är Kungliga bibliotekets kortkatalog över brevskrivare respektive brevmottagare i bibliotekets handskriftssamling. Till följd av att katalogen förts manuellt under lång tid och av en mängd personer är den inte helt konsekvent, varför det är att rekommendera att man vänder sig till handskriftsenheten om man inte finner det man söker. Det finns dessutom åtskilliga arkiv som ännu inte lagts in i databasen. Beträffande sökning på kvinnor rekommenderas att man om möjligt söker på såväl flicknamn som på namnet som gift (t.ex. Elsa Maartman resp. Elsa Beskow). Observera även att det till följd av personuppgiftslagen (PuL) visas inte poster där brevskrivaren/brevmottagaren ännu är i livet.

Registret upprättad av

Riksarkivet SVAR – Svensk arkivinformation.

Tillbaka