Linköpings stiftsbibliotek

Registernamn

Brevskrivarregister – Linköpings stiftsbibliotek.

Anmärkning

Digitaliseringen av Linköpings stiftsbiblioteks brevskrivarregister kom till stånd som en följd av brandkatastrofen 1996, då stora delar av Linköpings stadsbibliotek förstördes. Bibliotekets äldre samlingar av handskrifter och böcker klarade sig undan branden, medan de befintliga kortkatalogerna över samlingarna förstördes. Det nya registret omfattande ca. 35 000 poster, täcker huvuddelen av samlingarna. Man bör dock observera att det till följd av personuppgiftslagen (PuL) visas inte poster på brevskrivare/brevmottagare som ännu är i livet.

Registret upprättad av

Linköpings stadsbibliotek.

Tillbaka