Nationalmusei arkiv

Registernamn

Brevskrivarregister – Nationalmusei arkiv.

Anmärkning

Nationalmusei arkivs brevsamlingar hör till Konstnärsarkivet och består av konstnärsbrev som skänkts eller inköpts till museet, korrespondens som ingått i donerat forskningsmaterial samt brev som inkommit till museets tjänstemän. Materialet har sorterats och dokumenterats efter olika principer över tid.

  • Allmänna Brevsamlingen består av en serie om ca. 1 000 brev sorterade på avsändare.
  • Brevsamlingen består av ett 40-tal enskilda brevsamlingar.
  • Biograficaserien innehåller ett 30-tal enskilda arkiv, varav vissa med korrespondens, och enstaka brev sorterade på mottagarens namn.

Digitaliseringen av Konstnärsarkivets brevsamlingar sker löpande inom ramen för det ordinarie arbetet i syfte att underlätta forskning i materialet. Underlaget för arbetet är en samling äldre register samt förteckningar över enskilda arkiv. Arbetet sker i mån av tid. Registret är därför inte komplett varför ett besök i arkivet alltid rekommenderas.

Registret upprättad av

Nationalmusei arkiv.

Tillbaka