Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

Registernamn

Brevskrivarregister – Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar.

Anmärkning

I mars 1997 påbörjades vid SVAR i Sandslån digital registrering av brev i Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar, till en början som ett försöksprojekt. Underlaget för registreringen var befintliga brevskrivarregister i eller i anslutning till förteckningar till de olika bestånden. Brev i bestånd, till vilka sådana register saknas, finns inte registrerade i databasen. Ett exempel på ett sådant bestånd är Alfred Nobels arkiv. Autografsamlingarna i Ericsbergsarkivet och Sjöholmsarkivet hade endast ofullständigt hunnit registreras, när projektet upphörde 2002. Till följd av personuppgiftslagen (PuL) saknas liksom i fråga om de andra institutionernas registrerade brevbestånd poster, där brevskrivaren/brevmottagaren ännu är i livet.

Det finns mycket i brevdatabasen, som inte finns i kortregistret från 1970-talet, då många bestånd tillförts Riksarkivet och många förteckningar och brevskrivarregister upprättats under senare årtionden. Men det finns också en del i kortregistret, som saknas i databasen, t.ex. stora delar av de nämnda autografsamlingarna.

Det bör observeras att inte alla bestånden i databasens Riksarkivs-del är fritt tillgängliga för forskning. Ibland krävs tillstånd från någon befattningshavare på Riksarkivet, ibland krävs skriftligt tillstånd från en deponent, och i vissa fall är beståndet helt slutet fram till ett visst år. All forskning i bestånden sker på plats i Riksarkivet. Fjärrlån till andra institutioner beviljas ej.

Registret upprättad av

Riksarkivet SVAR – Svensk arkivinformation.

Tillbaka