bild
Serie

Personalförteckningar

Göteborgs Kristine församlings kyrkoarkiv

Göteborgs Kristine församling personalförteckning upplades som alfabetiskt förda längder dels över hushåll (gifta personer med deras familjer samt ensamstående personer med eget hushåll) dels över ogifta personer, vilka infördes kronologiskt under det år, då de inflyttade till församlingen.

Över personer tillhörande Kristine församling under tiden 1824-1860 ha två längder lagts upp. I den första har personalanteckningar gjorts till år 1864. När denna personalförteckning var fullskriven överfördes personerna till den nya längden (betecknad Litt AB) och personalanteckningar infördes under tiden 1864-1887 och i enstaka fall fram till 1896.

En ny längd, betecknad Litt. B upplades över personer, vilka inflyttade 1861-1870. Denna följdes av ännu en längd betecknad Litt. BC, med supplementband BC, över inflyttade under åren 1871-1880 samt tvenne längder, betecknade Litt. D för gifta och Litt. D för ogifta, över inflyttade under åren 18881-1883. Samtliga dessa längder ha förts kontinuerligt fram till 1883 och i vissa fall längre.

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se även: SE/GLA/13187/C I/41786Ingår i C I: 4. Personalförteckning odat. 1786 omf. end. A-H. 
11812 – 1823Finnes 1812 dec.-1823. Inb. Pag. 1-793. Längd över hushåll samt ogifta. Ogifta personer, vilka inflyttat före år 1813 upptages under år 1812. 
Se även: SE/RA/870001/2/14/191812 – 1883Alfabetiskt personregister till personalförteckningar, Del 1. A - B. 
Se även: SE/RA/870001/2/14/201812 – 1883Alfabetiskt personregister till personalförteckningar, Del 2. C - H. 
Se även: SE/RA/870001/2/14/211812 – 1883Alfabetiskt personregister till personalförteckningar, Del 3. I - L. 
Se även: SE/RA/870001/2/14/221812 – 1883Alfabetiskt personregister till personalförteckningar, Del 4. M - R. 
Se även: SE/RA/870001/2/14/11812 – 1883Alfabetiskt personregister till personalförteckningar, Del 5. S - Ö. 
31824 – 1860Finnes 1824-1860 (1864). Inb. Fol. 1-229. Duplett av längder över ogifta i A I: 2. 
21824 – 1860Finnes 1824-1860 (1864). Inb. Pag. 1-604. Längd över hushåll samt ogifta. 
41824 – 1860Finnes 1824-1860 (1864-1896). Inb. Fol. 1-478. Tidigare betecknad litt. AB utgör fortsättningsband till A I: 2 med anteckningar för tiden 1864-1887 (1896). 
51860 – 1883Finnes 1860-1883 30/4. Inb. Fol. 1-25, 28-66. Personalförteckning över oäkta barn, införda under resp. födelseår. Sv. avd. 
61861 – 1870Finnes 1861-1870 (1886). Inb. Fol. 1-378. Personalförteckn. över hushåll o. ogifta, litt. B. Enstaka överföringar av og.pers. har skett till A I: 10. Sv. avd. 
71871 – 1880Finnes 1871-1880 (1887). Inb. Fol. 1-337, 339-512. Personalförteckning litt. BC, över hushåll 1871-1877, över ogifta 1871-1880. Enstaka överföringar av og. pers. har skett till
A I: 10. Sv. avd.
 
81877 – 1880Finnes 1877-1880 (1883). Inb. Fol. 1-253. Giftas personalregister, supplementband litt. BC. Sv. avd. 
91881 – 1883Finnes 1881-1883 (1896). Inb. Fol. 1-442. Giftas personal-
förteckn. litt. D. Sv. avd.
 
101881 – 1883Finnes 1881-1883 (1899). Inb. Fol. 1-179, 1991-2012. Ogiftas personalregister litt. D. Häri även överföringar från litt. B och BC samt supplement till Giftas personalförteckning 1892-1894 omf. 17:de roten. Sv. avd.