bild
Serie

Sockenstämmas protokoll och handlingar

Torps kyrkoarkiv

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11720 – 1750Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper 1720-1773, spridda år, fattigräkenskaper 1742-1746, samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar u.å.-1748. Omf. även Valbo-Ryr. 
- [H0001]1764 – 1782Ingår i O: 2. Protokoll. 
21784 – 1811Protokoll. Häri även visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1794-1812. Omf. även Valbo-Ryr. 
- [H0002]1790 – 1795Ingår i L I: 1. Protokoll. 
31814 – 1840Protokoll. Häri även gällstämmoprotokoll 1836, 1838, fattigdirektionens protokoll 1839-1840, samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1823-1839. Omf. även Valbo-Ryr. 
- [H0003]1838 – 1852Ingår i Valbo-Ryr K I: 3. Gällstämmoprotokoll. 
41840 – 1852Socken- och gällstämmoprotokoll. Häri även kyrkorådsprotokoll 1842, skolrådsprotokoll 1848, omf. past., samt fattigvårdsstyrelsens protokoll 1840-1852. 
- [H0004]1852 – 1861Ingår i Valbo-Ryr K I: 4. Gällstämmoprotokoll. 
51852 – 1862Band i bunt. Protokoll 1852-1862,
gällstämmoprotokoll 1853-1862. Häri även kyrkostämmans protokoll 1863-1866, pastoratskyrkostämmans protokoll
1863-1865, kyrkorådsprotokoll 1853, 1857 och 1866, skolrådsprotokoll 1866, fattigvårdsstyrelsens protokoll 1852-1861, protokoll vid prostvisitation 1854 samt bänkdelning 1861.