bild
Serie

[Torps civilförsvarsområdes arkiv]

Torps civilförsvarsområdes arkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11938 – 1959Luftskyddsdiarium 1940-1945, civilförsvarsdiarium 1949-1959, inkomna och utgående skrivelser (ej flyktingärenden) 1938-1959. 
21941 – 1946Vol. 2 - 6 innehåller i huvudsak flyktingärenden.
Inkomna och utgående skrivelser i flyktingärenden 1944-1945, protokoll med mera från inkvarteringsnämnden i Fränsta 1941-1944.
 
31944 – 1945Tjänstemeddelanden från Statens utrymningskommission och Kungl. Civilförsvarsstyrelsen. 
41944 – 1945Handlingar angående finska flytningars rätt att resa, klädesutrustningslistor. 
51944 – 1945Anbud på förnödenheter till förläggningarna, inventarieförteckningar, förläggningsjournaler (förläggningar i Finsta skola, Skolan i Torpsham-mar, Godtemplarlokalen Viken, Fränsta, Sörtrångsta skola, Fränsta, Godtemplarlokalen Komsta, Fränsta), utdrag ur förläggningsjournaler, följesedlar vid transport av evakuerade från uppsamlingsplats Tårendö, avlöningslistor för anställda vid förläggningarna med mera. 
61944 – 1945Ekonomisk redovisning, styrkebesked, verifikationer.