Visar träff 1-20 av 138

Arkiv
Serie
Referenskod
År
Allmän anmärkning
(Visa hela texten)
Bild

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/1
1689
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/1
År: 1689
Allmän anmärkning:
Äldre nr 1
Bleking, skepp. Karlskrona. Erick Gyll...Info

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/2
1689
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/2
År: 1689
Allmän anmärkning:
Äldre nr 3
Delfin, skepp. Karlskrona.
Estland, sk...Info

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/5
1743
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/5
År: 1743
Allmän anmärkning:
Äldre nr 8
Christina, fregatt. Karlskrona. Petter...Info

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/6
1744
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/6
År: 1744
Allmän anmärkning:
Äldre nr 9
Adlerfelt, Galär. Karlskrona. Gustaf B...Info

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/7
1747
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/7
År: 1747
Allmän anmärkning:
Adolf Fredrik. skepp. Karlskrona. Mårten Kullenbe...Info

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/7b
1747
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/7b
År: 1747
Allmän anmärkning:

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/8
1764 – 1771
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/8
År: 1764 – 1771
Allmän anmärkning:
Äldre nr 21
Carlshamn, galär. Carl Ulric Améen Ka...Info

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/9
1772 – 1775
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/9
År: 1772 – 1775
Allmän anmärkning:
Äldre nr 23

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/10
1776 – 1779
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/10
År: 1776 – 1779
Allmän anmärkning:
Äldre nr 24
Finland, skepp. Karlskrona.
Göta Lej...Info

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/11
1779 – 1792
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/11
År: 1779 – 1792
Allmän anmärkning:
Äldre nr 25
Göta Lejon, skepp. Karlskrona. Fredri...Info

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/12
1780 – 1782
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/12
År: 1780 – 1782
Allmän anmärkning:
Äldre nr 27
Fredrik Rex, skepp. Karlskrona. Jonas...Info

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/13
1788
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/13
År: 1788
Allmän anmärkning:
Äldre nr 30
Camilla, fregatt. Karlskrona. J. F. D...Info

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/14
1788
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/14
År: 1788
Allmän anmärkning:
Äldre nr 31
Fäderneslandet, skepp. Karlskrona. Ca...Info

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/15
1789
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/15
År: 1789
Allmän anmärkning:
Äldre nr 34
Camilla, fregatt. Karlskrona. A. U. S...Info

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/16
1789
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/16
År: 1789
Allmän anmärkning:
Diana, fregatt. Göteborg. Johan Lorentz Rutenspar...Info

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/17
1790
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/17
År: 1790
Allmän anmärkning:
Äldre nr 39
Dygden, skepp. Karlskrona. O. N. Bill...Info

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/18
1790
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/18
År: 1790
Allmän anmärkning:
Äldre nr 40
der Biederman. skepp. Karlskrona.
Cam...Info

Flottans arkiv
Bundna
SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/19
1790
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Bundna
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/A/19
År: 1790
Allmän anmärkning:
Äldre nr 41
Dristigheten, skepp. Karlskrona. Joha...Info

Flottans arkiv
Häftade
SE/KrA/0500-0503/0503/035/B/1
1701 – 1721
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Häftade
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/B/1
År: 1701 – 1721
Allmän anmärkning:
Anna Maria sjukskepp. Karlskrona. Alexander Bång...Info

Flottans arkiv
Häftade
SE/KrA/0500-0503/0503/035/B/2
1735 – 1762
Arkiv: Flottans arkiv
Serie: Häftade
Referenskod: SE/KrA/0500-0503/0503/035/B/2
År: 1735 – 1762
Allmän anmärkning:
Adolf Fredrik. skepp. Karlskrona. J. G. Kreckel K...Info