Frågor och svar

Hur hittar jag farfars far? Han dog 1859 i ...

Du hittar honom dessvärre inte i detta material som bara omfattar befolkningen från folkräkningarna för de år som vi registrerat samt datumet (31 dec). Men du har goda chanser att hitta hans barn och hustru om dessa var i livet, eller i tidigare folkräkningar om de länen/församlingarna är klara

För dig som hittat någon du vill följa bakåt eller framåt i tiden ger vi på sidan Forska vidare tips om hur du kan gå tillväga.

Jag hittar inte min hemförsamling. Hur gör jag?

Jag vill veta hur många som bodde i Vindelns församling 1890 men jag hittar inte Vindeln.
Om du inte hittar det du söker kan det vara en god ide att söka efter någon annan känd uppgift (bynamn, personnamn etc). I det här fallet har församlingen bytt namn – 1890 är det korrekta församlingsnamnet Degerfors.

Qvarstående obefintliga? Jag hittar "Qvarstående obefintliga" som byanamn – vad betyder det?

Enkelt uttryckt: försvunna personer. Personer som t.ex. flyttat utomlands utan att ta ut flyttningsattest eller vars vistelseort varit okänd under flera år. I denna databas är dessa personer medtagna vilket i vissa fall ger aningen för höga befolkningssiffror.

Tillbaka