Visar träff 81-84 av 84

Arkiv
Titel
Referenskod
Offert
Bild

Arkiv: Utländska kartor
Titel: Ryssland, hydrografiska kartor. Dagö och Ösel med närbelägne Kust af Estland.
Referenskod: SE/KrA/0403/34/A/029

Arkiv: Sveriges Krig
Titel: "Thopographisk eller Fält Carta aff Slåttet och Flecken WITTENSTEN..." Med dess Situation, uti jerwij af Estland uppsatt Ao 1700 då jag efter Hans Kongl. Maijts Allernådigste befallning till den orten försänder war. Weissensten 1700.
Referenskod: SE/KrA/0425/09/029

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Borkholm (Porkuni). Deliniatio Geometrica Öffwer Borckholms Slott I Estland.. (Äv Porkuni)
Referenskod: SE/KrA/0406/28/005/001

Arkiv: Utländska stads- och fästningsplaner
Titel: Östersjöprovinserna. Wesenberg (Rakvere). Deliniatio Geometrica Öffwer Slottet Wessenbergh medh dess Hackelwerck I Estland och Wierische gebet beläget. Sambt dess Grund, prospect, Horizont och Situation som sigh wedh tijdhen Eleverer och representerer.
Referenskod: SE/KrA/0406/28/057/002