Visar träff 1-88 av 88
Arkiv: Blomskogs kyrkoarkiv (SE/VA/13038 )

Serie
Volym
Tid
Anmärkning
(Visa hela texten)
Bild

SE/VA/13038/A I/1
1771 – 1782
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/1
Tid: 1771 – 1782
Anmärkning:

SE/VA/13038/A I/2
1783 – 1794
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/2
Tid: 1783 – 1794
Anmärkning:

SE/VA/13038/A I/3
1795 – 1805
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/3
Tid: 1795 – 1805
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok 1797-1805.

SE/VA/13038/A I/4
1805 – 1816
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/4
Tid: 1805 – 1816
Anmärkning:
Med längder över fattighjon. Häri även konfirmationsbok 1806-1815.

SE/VA/13038/A I/5
1817 – 1826
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/5
Tid: 1817 – 1826
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok 1816-1823, 1825.

SE/VA/13038/A I/6
1826 – 1831
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/6
Tid: 1826 – 1831
Anmärkning:
Häri även längder över in- och utflyttade 1830-1831samt konfirmationsbok 1827-1831.

SE/VA/13038/A I/7
1831 – 1836
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/7
Tid: 1831 – 1836
Anmärkning:
Med längder över rote-, fostrings- och uttagshjon 1832 anteckningar om bevä... info

SE/VA/13038/A I/8
1836 – 1841
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/8
Tid: 1836 – 1841
Anmärkning:
Med längder över lösdrivare, rote- och uttagshjon,gratialister. Häri även in- och utflyttningslängder 1836-1840, samt konfirmationsbok 1837-1840.

SE/VA/13038/A I/9
1841 – 1846
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/9
Tid: 1841 – 1846
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok 1841-1845, längd över inflyttade 1841-1845, längd över utflyttade 1841-1846.

SE/VA/13038/A I/10
1846 – 1852
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/10
Tid: 1846 – 1852
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok 1846-1852, längd över in- och utflyttade 1846-1852.

SE/VA/13038/A I/11
1853 – 1860
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/11
Tid: 1853 – 1860
Anmärkning:
Häri även längd över in- och utflyttade samma år samt konfirmationsbok 1853-1857.

SE/VA/13038/A I/12
1861 – 1870
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/12
Tid: 1861 – 1870
Anmärkning:
Häri även nattvardsungdom 1870.

SE/VA/13038/A I/13
1871 – 1875
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/13
Tid: 1871 – 1875
Anmärkning:
Häri även nattvardsungdom samma år.

SE/VA/13038/A I/14
1876 – 1880
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/14
Tid: 1876 – 1880
Anmärkning:
Häri även nattvardsungdom samma år.

SE/VA/13038/A I/15
1881 – 1885
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/15
Tid: 1881 – 1885
Anmärkning:
Häri även nattvardsungdom samma år.

SE/VA/13038/A I/16
1886 – 1895
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/16
Tid: 1886 – 1895
Anmärkning:
Band i bunt. Häri även nattvardsungdom samt längd över obefintliga s.år.

SE/VA/13038/A I/17
1896 – 1900
Serie: Husförhörslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/17
Tid: 1896 – 1900
Anmärkning:
Häri även bok över obefintliga 1896-1900.

SE/VA/13038/A II a/1
1900 – 1915
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13038/A II a/1
Tid: 1900 – 1915
Anmärkning:
Häri även bok över obefintliga.

SE/VA/13038/A II a/2
1916 – 1938
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13038/A II a/2
Tid: 1916 – 1938
Anmärkning:
Häri även bok över obefintliga samma år.

SE/VA/13038/A II a/3
1939 – 1949
Serie: Församlingsböcker
Volym: SE/VA/13038/A II a/3
Tid: 1939 – 1949
Anmärkning:
Häri även bok över obefintliga 1938-1948.

SE/VA/13038/A I/16
1886 – 1895
Serie: Böcker över obefintliga
Volym: SE/VA/13038/A I/16
Tid: 1886 – 1895
Anmärkning:
Band i bunt. Häri även nattvardsungdom samt längd över obefintliga s.år.

SE/VA/13038/A I/17
1896 – 1900
Serie: Böcker över obefintliga
Volym: SE/VA/13038/A I/17
Tid: 1896 – 1900
Anmärkning:
Häri även bok över obefintliga 1896-1900.

SE/VA/13038/A II a/1
1900 – 1915
Serie: Böcker över obefintliga
Volym: SE/VA/13038/A II a/1
Tid: 1900 – 1915
Anmärkning:
Häri även bok över obefintliga.

SE/VA/13038/A II a/2
1916 – 1938
Serie: Böcker över obefintliga
Volym: SE/VA/13038/A II a/2
Tid: 1916 – 1938
Anmärkning:
Häri även bok över obefintliga samma år.

SE/VA/13038/A II a/3
1938 – 1948
Serie: Böcker över obefintliga
Volym: SE/VA/13038/A II a/3
Tid: 1938 – 1948
Anmärkning:
Häri även bok över obefintliga 1938-1948.

SE/VA/13038/A I/6
1830 – 1831
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/6
Tid: 1830 – 1831
Anmärkning:
Häri även längder över in- och utflyttade 1830-1831samt konfirmationsbok 1827-1831.

SE/VA/13038/A I/7
1831 – 1836
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/7
Tid: 1831 – 1836
Anmärkning:
Med längder över rote-, fostrings- och uttagshjon 1832 anteckningar om bevä... info

SE/VA/13038/A I/8
1836 – 1840
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/8
Tid: 1836 – 1840
Anmärkning:
Med längder över lösdrivare, rote- och uttagshjon,gratialister. Häri även in- och utflyttningslängder 1836-1840, samt konfirmationsbok 1837-1840.

SE/VA/13038/A I/9
1841 – 1846
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/9
Tid: 1841 – 1846
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok 1841-1845, längd över inflyttade 1841-1845, längd över utflyttade 1841-1846.

SE/VA/13038/A I/10
1846 – 1852
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/10
Tid: 1846 – 1852
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok 1846-1852, längd över in- och utflyttade 1846-1852.

SE/VA/13038/A I/11
1853 – 1860
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13038/A I/11
Tid: 1853 – 1860
Anmärkning:
Häri även längd över in- och utflyttade samma år samt konfirmationsbok 1853-1857.

SE/VA/13038/B/1
1861 – 1894
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13038/B/1
Tid: 1861 – 1894
Anmärkning:

SE/VA/13038/B/2
1895 – 1948
Serie: In- och utflyttningslängder
Volym: SE/VA/13038/B/2
Tid: 1895 – 1948
Anmärkning:
Inflyttningsbok 1895-1948. Utflyttningsbok 1895-1915. 1947-1948 års inflyttningsuppgifter överförda till volym 4.

SE/VA/13038/C I/1
1688 – 1702
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/1
Tid: 1688 – 1702
Anmärkning:
Lucka 1694-1695. Häri även vigselbok 1695-1702, dödbok 1694-1702.

SE/VA/13038/C I/2
1707 – 1752
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/2
Tid: 1707 – 1752
Anmärkning:
Häri även vigsel- och dödböcker samma år.

SE/VA/13038/C I/3
1753 – 1773
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/3
Tid: 1753 – 1773
Anmärkning:
Häri även vigsel- och dödböcker samma år. Med anteckning om kyrkklockan 1757.

SE/VA/13038/C I/4
1773 – 1827
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/4
Tid: 1773 – 1827
Anmärkning:
Häri även vigselbok 1773-1827 och dödbok 1773-1828.

SE/VA/13038/C I/6
1852 – 1856
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/6
Tid: 1852 – 1856
Anmärkning:
Häri även ämbetskungörelser 1901-1922 samt för Trankil dopkladd 1852-1870 spridda år, lysningskladd 1864-1867 och för Torrskog dopkladd 1869-1870.

SE/VA/13038/C I/7
1858 – 1865
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/7
Tid: 1858 – 1865
Anmärkning:
Dopkladd. Omfattar för åren 1858-1859 pastoratet, för åren 1860-1865 pastoratet utom Trankil.

SE/VA/13038/C I/8
1828 – 1860
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/8
Tid: 1828 – 1860
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok 1828-1852 samt död- och begravningsbok 1828-1867.

SE/VA/13038/C I/9
1861 – 1894
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/9
Tid: 1861 – 1894
Anmärkning:

SE/VA/13038/C I/10
1895 – 1937
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/10
Tid: 1895 – 1937
Anmärkning:
1937 års uppgifter överförda till volym 11.

SE/VA/13038/C I/11
1937 – 1948
Serie: Födelse- och dopböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/11
Tid: 1937 – 1948
Anmärkning:

SE/VA/13038/A I/3
1797 – 1805
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13038/A I/3
Tid: 1797 – 1805
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok 1797-1805.

SE/VA/13038/A I/4
1806 – 1815
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13038/A I/4
Tid: 1806 – 1815
Anmärkning:
Med längder över fattighjon. Häri även konfirmationsbok 1806-1815.

SE/VA/13038/A I/5
1816 – 1825
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13038/A I/5
Tid: 1816 – 1825
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok 1816-1823, 1825.

SE/VA/13038/A I/6
1827 – 1831
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13038/A I/6
Tid: 1827 – 1831
Anmärkning:
Häri även längder över in- och utflyttade 1830-1831samt konfirmationsbok 1827-1831.

SE/VA/13038/A I/7
1831 – 1836
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13038/A I/7
Tid: 1831 – 1836
Anmärkning:
Med längder över rote-, fostrings- och uttagshjon 1832 anteckningar om bevä... info

SE/VA/13038/A I/8
1837 – 1840
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13038/A I/8
Tid: 1837 – 1840
Anmärkning:
Med längder över lösdrivare, rote- och uttagshjon,gratialister. Häri även in- och utflyttningslängder 1836-1840, samt konfirmationsbok 1837-1840.

SE/VA/13038/A I/9
1841 – 1845
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13038/A I/9
Tid: 1841 – 1845
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok 1841-1845, längd över inflyttade 1841-1845, längd över utflyttade 1841-1846.

SE/VA/13038/A I/10
1846 – 1852
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13038/A I/10
Tid: 1846 – 1852
Anmärkning:
Häri även konfirmationsbok 1846-1852, längd över in- och utflyttade 1846-1852.

SE/VA/13038/A I/11
1853 – 1857
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13038/A I/11
Tid: 1853 – 1857
Anmärkning:
Häri även längd över in- och utflyttade samma år samt konfirmationsbok 1853-1857.

SE/VA/13038/A I/12
1870
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13038/A I/12
Tid: 1870
Anmärkning:
Häri även nattvardsungdom 1870.

SE/VA/13038/A I/13
1871 – 1875
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13038/A I/13
Tid: 1871 – 1875
Anmärkning:
Häri även nattvardsungdom samma år.

SE/VA/13038/A I/14
1876 – 1880
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13038/A I/14
Tid: 1876 – 1880
Anmärkning:
Häri även nattvardsungdom samma år.

SE/VA/13038/A I/15
1881 – 1885
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13038/A I/15
Tid: 1881 – 1885
Anmärkning:
Häri även nattvardsungdom samma år.

SE/VA/13038/A I/16
1886 – 1895
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13038/A I/16
Tid: 1886 – 1895
Anmärkning:
Band i bunt. Häri även nattvardsungdom samt längd över obefintliga s.år.

SE/VA/13038/D I/1
1895 – 1926
Serie: Konfirmationsböcker
Volym: SE/VA/13038/D I/1
Tid: 1895 – 1926
Anmärkning:
T.o.m. 1926-05-09.

SE/VA/13038/C I/1
1695 – 1702
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/1
Tid: 1695 – 1702
Anmärkning:
Lucka 1694-1695. Häri även vigselbok 1695-1702, dödbok 1694-1702.

SE/VA/13038/C I/2
1707 – 1752
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/2
Tid: 1707 – 1752
Anmärkning:
Häri även vigsel- och dödböcker samma år.

SE/VA/13038/C I/3
1753 – 1773
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/3
Tid: 1753 – 1773
Anmärkning:
Häri även vigsel- och dödböcker samma år. Med anteckning om kyrkklockan 1757.

SE/VA/13038/C I/4
1773 – 1827
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/4
Tid: 1773 – 1827
Anmärkning:
Häri även vigselbok 1773-1827 och dödbok 1773-1828.

SE/VA/13038/E I/1
1825 – 1853
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13038/E I/1
Tid: 1825 – 1853
Anmärkning:
Dubblett. Förteckningar över utgivna lysningssedlar med anteckning om vigse... info

SE/VA/13038/C I/8
1828 – 1852
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/8
Tid: 1828 – 1852
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok 1828-1852 samt död- och begravningsbok 1828-1867.

SE/VA/13038/E I/2
1853 – 1868
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13038/E I/2
Tid: 1853 – 1868
Anmärkning:
T.o.m. 1868-01. Häri även Trankil lysnings- och vigselböcker 1853-1863 samt räkenskaper för vinkassan 1886-1899.

SE/VA/13038/E I/3
1861 – 1894
Serie: Lysnings- och vigselböcker
Volym: SE/VA/13038/E I/3
Tid: 1861 – 1894
Anmärkning:
Band i bunt.

SE/VA/13038/C I/1
1696 – 1702
Serie: Död- och begravningsböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/1
Tid: 1696 – 1702
Anmärkning:
Lucka 1694-1695. Häri även vigselbok 1695-1702, dödbok 1694-1702.

SE/VA/13038/C I/2
1707 – 1752
Serie: Död- och begravningsböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/2
Tid: 1707 – 1752
Anmärkning:
Häri även vigsel- och dödböcker samma år.

SE/VA/13038/C I/3
1753 – 1773
Serie: Död- och begravningsböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/3
Tid: 1753 – 1773
Anmärkning:
Häri även vigsel- och dödböcker samma år. Med anteckning om kyrkklockan 1757.

SE/VA/13038/C I/4
1773 – 1828
Serie: Död- och begravningsböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/4
Tid: 1773 – 1828
Anmärkning:
Häri även vigselbok 1773-1827 och dödbok 1773-1828.

SE/VA/13038/C I/8
1828 – 1867
Serie: Död- och begravningsböcker
Volym: SE/VA/13038/C I/8
Tid: 1828 – 1867
Anmärkning:
Häri även lysnings- och vigselbok 1828-1852 samt död- och begravningsbok 1828-1867.

SE/VA/13038/F I/1
1861 – 1894
Serie: Död- och begravningsböcker
Volym: SE/VA/13038/F I/1
Tid: 1861 – 1894
Anmärkning:

SE/VA/13038/F I/2
1895 – 1923
Serie: Död- och begravningsböcker
Volym: SE/VA/13038/F I/2
Tid: 1895 – 1923
Anmärkning:

Serie: Redogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
Volym: SE/VA/13038/G I/1
Tid: 1775 – 1798
Anmärkning:
Mikrofilmat.

Serie: Redogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
Volym: SE/VA/13038/G I/2
Tid: 1800 – 1810
Anmärkning:
Tabell III saknas för 1800. Mikrofilmat.

SE/VA/13038/L I/1
1679 – 1719
Serie: Räkenskaper för kyrka
Volym: SE/VA/13038/L I/1
Tid: 1679 – 1719
Anmärkning:
Huvudräkenskaper. 1679-1687 specifikation över inkomster och utgifter "seda... info

SE/VA/13038/L I/2
1720 – 1776
Serie: Räkenskaper för kyrka
Volym: SE/VA/13038/L I/2
Tid: 1720 – 1776
Anmärkning:
Huvudräkenskaper. Specialräkenskaper 1744. Häri även protokoll vid biskopsv... info

SE/VA/13038/L I/3
1776 – 1852
Serie: Räkenskaper för kyrka
Volym: SE/VA/13038/L I/3
Tid: 1776 – 1852
Anmärkning:
Huvudräkenskaper och gåvospecial för kyrkokassan 1776-1786, förteckning öve... info

SE/VA/13038/L I/3
1784 – 1852
Serie: Räkenskaper för fattigvård
Volym: SE/VA/13038/L I/3
Tid: 1784 – 1852
Anmärkning:
Huvudräkenskaper och gåvospecial för kyrkokassan 1776-1786, förteckning öve... info

Serie: Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål. Prästlönekassan
Volym: SE/VA/13038/E I/2
Tid: 1886 – 1899
Anmärkning:
T.o.m. 1868-01. Häri även Trankil lysnings- och vigselböcker 1853-1863 samt räkenskaper för vinkassan 1886-1899.

Serie: Visitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
Volym: SE/VA/13038/L I/1
Tid: 1707
Anmärkning:
Huvudräkenskaper. 1679-1687 specifikation över inkomster och utgifter "seda... info

Serie: Visitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
Volym: SE/VA/13038/L I/2
Tid: 1723 – 1774
Anmärkning:
Huvudräkenskaper. Specialräkenskaper 1744. Häri även protokoll vid biskopsv... info

Serie: Visitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
Volym: SE/VA/13038/L I/3
Tid: 1784
Anmärkning:
Huvudräkenskaper och gåvospecial för kyrkokassan 1776-1786, förteckning öve... info

SE/VA/13038/L I/1
1696 – 1703
Serie: Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård
Volym: SE/VA/13038/L I/1
Tid: 1696 – 1703
Anmärkning:
Huvudräkenskaper. 1679-1687 specifikation över inkomster och utgifter "seda... info

Serie: Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård
Volym: SE/VA/13038/C I/3
Tid: 1757
Anmärkning:
Häri även vigsel- och dödböcker samma år. Med anteckning om kyrkklockan 1757.

SE/VA/13038/L I/2
1757 – 1765
Serie: Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård
Volym: SE/VA/13038/L I/2
Tid: 1757 – 1765
Anmärkning:
Huvudräkenskaper. Specialräkenskaper 1744. Häri även protokoll vid biskopsv... info

Serie: Övriga handlingar och handskrifter (I)
Volym: SE/VA/13038/L I/2
Tid: 1771
Anmärkning:
Huvudräkenskaper. Specialräkenskaper 1744. Häri även protokoll vid biskopsv... info

SE/VA/13038/C I/6
1901 – 1922
Serie: Övriga handlingar och handskrifter (I)
Volym: SE/VA/13038/C I/6
Tid: 1901 – 1922
Anmärkning:
Häri även ämbetskungörelser 1901-1922 samt för Trankil dopkladd 1852-1870 spridda år, lysningskladd 1864-1867 och för Torrskog dopkladd 1869-1870.