För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

ÖVERINTENDENTENS KORRESPONDENS

Nationalmuseums avdelningar NM/AVD

-1976 se Nationalmusei centrala kanslis arkiv, serie E4a (Överintendentens korrespondens), samt även biografica- och brevsamlingen i Nationalmusei arkiv.

 Volymer (109 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11975 – 1978Volym: 1.1 Bengt Dahlbäcks korrespondens.
Bevakning och säkerhet - skrivelser, korrespondens, rapporter m.m. (1976-1977).
Blasieholmsleden - skrivelser, tidningsurklipp, protokoll, bilaga m.m. (1975).
"Gula kort" - diverse handlingar (1977).
Kungliga Lustslotten - PM, redovisningar, korrespondens, skrivelser m.m. (1976-1978).
Gunnar W. Lundberg - korrespondens (1977-1978).
Prins Eugenmedaljen - korrespondens (1976).
Riksmuseum, Dep. de Vries, Adrian (u.å.).
Sommarnattskonserter - styrelseberättelser, redovisning m.m. (1975-1977).
Tavelstöld på ett slott i Tjeckoslovakien (1977).
Tillsynsdokumentation m.m. - Statskontorets rapport 1977:10 - "Tillsyn, dokumentation och vård av statliga utommuseala konstsamlingar, yttrande m.m. (1977-1978).
Tillsyns- och vårdfrågan (1975-1977).
 
1A1976Volym 1.2 Som ovan. 
21977Som ovan. 
31978Som ovan. 
41979Som ovan. 
51975 – 1980Korrespondens angående Wanås konstsamling. 
61976 – 1978Bengt Dahlbäcks korrespondens m.m. angående styrelsen för Statens konstmuseer. 
71978 – 1979Som ovan. 
81979 – 1981Per Bjurströms korrespondens m.m. angående styrelsen för Statens konstmuseer. 
91982 – 1984Som ovan. 
101985 – 1990Som ovan. 
111977 – 1989Bengt Dahlbäcks korrespondens A-Ö (1977-1980), korrespondens angående depositionsutbyte mellan Rijksmuseum i Amsterdam och Nationalmuseum i Stockholm (1977-1989). 
121979 – 1982Korrespondens angående Bukowskis kulturpris (1979-1981), korrespondens med utbildningsdepartementet (1981), korrespondens m.m. angående Gripsholms slott (1980-1982). 
131980Per Bjurströms korrespondens. 
141981Som ovan A-Ö, med Per Bjurströms tal och förord (1980-1988) 
151981Som ovan O-Ö. 
161982Som ovan A-M. 
171982Som ovan N-Ö. 
181982 – 1986Som ovan korrespondens m.m. angående Nynäs slott i Södermanland (A-Ö). 
191983Per Bjurströms korrespondens A-M. 
201983Som ovan N-Ö. 
211983 – 1988Som ovan, korrespondens angående Claude Lorrains sketchbook (1983-1987), korrespondens angående Ernest Erickson (1983-1988), korrespondens angående förbindelsegång mellan Nationalmuseum och Ostindiefararen (1986-1987). 
221984Per Bjurströms korrespondens A-M. 
231984Som ovan N-Ö. 
241985Som ovan A-M. 
251985Som ovan N-Ö. 
261985 – 1988Per Bjurströms korrespondens, sam korrespondens angående Carl Nordenfalks festskrift (1987). 
271986Per Bjurströms korrespondens A-M. 
281986 – 1987Som ovan N-Ö (1986), samt med korrespondens 1986-1987. 
291987 – 1988Per Bjurströms korrespondens A-Ö, samt med korrespondens angående utställningen "Versailles" (1987-1988). 
301983 – 1984Korrespondens m.m. angående ICOM. 
311985 – 1986Som ovan. 
321987Som ovan. 
331988Per Bjurströms korrespondens. 
3419881. Som ovan, med korrespondens angående "Londongruppen".
2. Handlingar, PM, korrespondens rörande Nationalmuseums åtgörande i samband med Rubens oljeskiss "Daedalus och Minotaurus", Museet i La Coruna, Spanien. Innehåller påsiktsbilder och negativ
 
351988Per Bjurströms och Olle Granaths korrespondens, samt korrespondens angående Nationalmuseums 200-årsjubileum (A-Ö). 
361988 – 1989Olle Granaths korrespondens A-M. 
371988 – 1989Som ovan N-Ö. 
381988 – 1989Ann-Sofi Topelius (t.f. överintendent) korrespondens A-Ö. 
391989Korrespondens m.m. angående ICOM, med medlemslistor (1988). 
401990Olle Granaths korrespondens A-M. 
411990Som ovan N-Ö, med fotografi Roll Sörensen. 
421990Olle Granaths korrespondens, med korrespondens angående rapport - "Administration vid statens konstmuseer. En INKA-studie", korrespondens angående Svenska unescorådet - "Les espaces du Baroque", korrespondens angående SIPU-rapport. 
431991Olle Granaths korrespondens A-M. 
441991Som ovan N-Ö. 
451992Olle Granaths korrespondens, tal m.m. rörande Nationalmuseums 200 årsjubileum. 
461983 – 1992Överintendentens korrespondens rörande bevakningskostnader (1983-1991), Olle Granaths korrespondens rörande symposiegruppen (1990-1992). 
471988 – 1994Per Bjurstöms korrespondens angående IFCA, CIDOC och ICOM (1988), Olle Granaths korrespondens angående Einar Hylanders lägenhet på Narvavägen (1989-1994).
Per Bjurstöms korrespondens angående The Getty Grant Program (1888-1891). Innehåller även Görel Cavalli-Björkman korrespondens
 
481991 – 1995Olle Granaths korrespondens angående Statens konstmuseers styrelse (1991), korrespondens rörande sponsorer (1992-1995), korrespondens med P. Sandlbom (1995). 
491992Olle Granaths korrespondens A-H. 
501992Som ovan I-M. 
511992Som ovan N-Ö. 
521993Som ovan A-K. 
531993Som ovan L-Ö. 
541994Som ovan A-J. 
551994Som ovan K-O. 
561994Som ovan P-Ö. 
571989 – 1994Olle Granaths och pressekreterarens korrespondens m.m. rörande upphovsrättsliga frågor (1989-1992).
Olle Granaths korrespondens m.m rörande.:
Statens konstmuseers publikationer (1989, 1992), trasig skulptur av Erik Dietman (1989-1993), Nationalmuseums 200-årsjubileum 1992 (1991-1992), Egron Lundgren utställning som aldrig blev av (1992-1993).
Olle Granaths och Gunilla Axsäters korrespondens m.m. rörande samarbetsavtal med sponsorer (1991-1994).
 
581993 – 1997Olle Granaths korrespondens rörande Stockholms Festspel 95/96 (1993-1997). 
591995Olle Granaths korrespondens A-H. 
601995Som ovan I-N. 
611995Som ovan O-Ö. 
621996Som ovan A-L. 
631996Som ovan M-Ö. 
641997Som ovan A-J. 
651997Som ovan K-Ö. 
661996 – 1997Olle Granaths korrespondens rörande Göteborgskommittén (Kommittén för ett Världskulturmuseum). 
671997 – 1998Som ovan. 
681998Rapport "Utbyte av konstutställningar i Norden". Konferens den 27 och 28 april 1998, initierad av Nordiska Museikommittén med stöd av Nordisk Ministerråd. Organisatör: Nationalmuseum. Rapporten är utarbetad av Gunilla Torkelsson. (Ej full kartong). 
691991 – 1997Korrespondens rörande Midvinterblot av Carl Larsson. 
701988 – 2000Olle Granaths korrespondens m.m.
Korrespondens m.m. rörande Europarådets möte i Madrid 1996, och Kulturdepartementets möte 17 februari 1998. Handlingar rörande budget 2000. Material från Gatu- och Fastighetskontoret rörande ljusbrytning, 2000.
 
711992 – 1998Olle Granths korrespondens m.m. rörande dödsboet efter Fredrik Roos. 
721990 – 2000Olle Granaths korrespondens m.m. rörande Moderna Museet. Ljusförhållanden (1990-1999), brand- och säkerhetsskydd (1993-94, 1998), omorganisationen 1997 (1995-1997), gemensamma funktionerna (1999-2000). 
731996 – 19981996, 1998. Överintendentens korrespondens m.m. rörande ett nytt världskulturmuseum i Göteborg. 
741990 – 2000Olle Granaths korrespondens m.m. rörande Biby gods och Ericsbergs Fideikomiss (1990-1998).
Korrespondens, avtal, fakturor m.m. rörande Securitas (1993-1996).
Korrespondens, anteckningar och protokoll från möten (med bilagor) m.m. rörande Riskhanteringsdelegationen (1996-2000).
 
751989 – 1994Olle Granaths korrespondens m.m. rörande ansvarsmuseirollen (1989-1993), tillsättandet av Konsthögskolans teoriprofessur (1994), samordningsgruppen för nya Moderna Museet (1993), samt Spårvagnshallarna och nya Moderna Museet - byggprotokoll m.m. (1993-1994). 
761997 – 1999Olle Granaths korrespondens, protokoll m.m. rörande datastyrgruppen med ADB-utredning (U.Å.) Se även vol. 87. 
771999Olle Granaths korrespondens A-L. 
781999Olle Granaths korrespondens M-Ö. 
791998Olle Granaths korrespondens A-K 
801998Olle Granaths korrespondens L-Ö 
812000Olle Granaths korrespondens A-K 
822000Olle Granaths korrespondens L-Ö 
831978 – 1998Olle Granaths korrespondens rörande Rooseum 1995-1996, Eddie Figge, utställning "Sök balans" 1992-1993 samt högtidsdag 1998. Handlingar rörande A-M Dahlqvists minnesfon 1978-1989. 
842001Hans-Henrik Brummers korrespondens 
852001Hans-Henrik Brummers korrespondens 
862002Hans-Henrik Brummers korrespondens 
871996Olle Granaths korrespondens med Stadshypotek 
882000 – 2002Korrespondens rörande evenemang, VIP inbjudningar etc. 
892003Solfrid Söderlinds korrespondens 
902002C. Larsson Japan 
912004Solfrid Söderlinds korrespondens 
922005Solfrid Söderlinds korrespondens 
932006Solfrid Söderlinds korrespondens 
942007 – 2008Solfrid Söderlinds korrespondens 
952009Solfrid Södelinds korrespondens 
961990 – 1995Olle Granath korrespondens
Samordnad upphandling av bevakningstjänster 1990, Roosem / Fredrik Roos avtal m.m. (1992 - 1993), Margarete Hoffler (Picasso), Vårt förhållande till Gripsholm 1992, Vitaliseringsprojekt (1994 - 1995), Gravyravdelningens ombyggnad, FomrMuseets Vänner, Madrid, Hermitaget, Sesam 1995.
 
971993 – 1998Olle Granath korrespondens 1993, Handlingar rörande flyttning av NM till Kulturhuset Sergelstorg (1991 - 1993), Handlingar rörande Forskningsavd. verksamhet (1997 - 1998) 
982003 – 2008Solfrid Söderlinds korrespondens och handlingar 2003-2004
Handlingar rörande samlingar på Wanås slott 2005
Korrespondens och handlingar rörande Ericsbergs samling av äldre måleri 2005-2006
Handlingar rörande Forskningsavdelningen 2006
Korrespondens och handlingar rörande utförsel av äldre kulturföremål 2006-2007
Korrespondens 2007
Korrespondens rörande "Undersöka Form" 2008
 
992008 – 2011Solfrid Söderlinds korrespondens 2009-2011
Korresponden och handlingar rörande förslag till förvärv 2008-2009
 
1001990 – 2005Alfabetisk förteckning av SK:s fonder
Gerard Bonniers donation
Material till styrelsemöte 1990-06-15
Diskussioner med PRV
Möte med Kammarkollegiet 1993-09-13
Fondöversikter
Donationsfonderna - placeringsgruppen
Fondernas Bokslut
Regler för förvaltningen
 
1011990 – 2003Sponsorverksamheten
Gunilla Axsäter
Samarbete med SAS, SAF, Volvo, AB Tetra PAK m.m.
 
1021960 – 2008Nationalmusei Vänners stipendier 1990-1994
Jacques Lamms stipendium 2008-1960
 
1032005 – 2010Visionsarbete 
1042004 – 2005Solfrid Söderlinds korrespondens 
1052008 – 2011Handlingar rörande Nya Nationalmuseum. Renovering och ombyggnad. En Förstudie.
Handlingar rörande processkartläggning
Handlingar rörande förvärv av Atelier Borgilas arkiv 2008-2009
 
1061990 – 1994Olle Granaths korrespondens. Handlingar rörande förhandlingar med SACO och löneöversyn 
1071993 – 1997Handlingar rörande vitalisering och omorganisation. 
1082007 – 2009Korrespondens och handlingar rörande Nya NM - Förstudie. Innehåller ritningar, planer och minnesanteckningar över LG:s möten Nya NM inifrån och ut 

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter