Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Carl Fredrik von Bredas brevsamling

Breda von Carl Fredrik brevsamling

Arkivet omfattar 1 volym. Nils Fredrik Sanders efterlämnade handlingar rörande C.F. von Breda. Nils Fredrik Sander (1828–1900) var skald och konstkännare. Anställd som amanuens vid konstavdelningen i Nationalmuseum 1866–1874. En av Sanders skrifter handlade om C.F. von Breda – C.F. von Breda. Minnesteckning (i "Sv. akad:s handl. ifrån 1866").
Inbunden volym i arkivkartong med brev angående C.F. von Breda. Brevskrivarregistret i arkivet har upprättats av Boo von Malmborg.
Alla breven daterade år 1895.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11895Avsändare antal brev anmärkningar
A
Adlersparre, R. 1
Ahlborn, L. 1
Ahrenberg, J. 2
Ankarkrona 1
Aspelin, Eliel 1
B
Bagge, G. 1
Barnekow, L.C.F. 1
Beck-Friis, C.J. 1
Beck-Friis, L. 1
Beck-Friis, S 1
Bennet, C.W. 1
Bergstedt, O. 1
Berndes, G.F. 1
Bonde, C.J. 1
Bonde, C. 3
Boije af Gennäs 1
Brahe, M. 2
Bring, G. 1
Brink, L. 2
Bukowski, H. 2 med tavelfört. och motivbeskrivning
Burenstam, C.R. 1
Bäck, E. 1 med tavelfört. och motivbeskrivning
Bäckström, J. 1
C
Carlson, K.G. 1
Cassel, A. 1
Cederström, C.G. 1
Cederström, E. 1
Coÿet, A.D. 1
Coÿet, 1
Coÿet, S. 1
Cronstedt 1
................., Gustaf (?) 2 ej förtecknad i volymen
D
De Geer, L. 1
De la Gardie, M.G. 1
De la Gardie, Malv 1
De la Gardie, R 1
De Ron, F. 2
E
Ekman, K. 1
Ehrensvärd, A. 1
von Essen, C. 2
von Essen, F. 1
Estlander, C.G. 1
F
Falkenberg, C.G. 1
Falkenberg, M. 1
Falkengren, G. 1
Falkengren, H. 1
Flodin, Rådman 1
Fåhræus, J. 1
Fårhæus, E. 1
G
Granberg, O. 4
Gripenstedt, J. 1
Gripenstedt, C. 3
Gyldenstolpe, M. 1
H
Hafström, G. 1
Haglund, R. 1
Hallström, C. 1
Hamilton, G. 8
Hamilton, Hedvig 1
Hamilton, Hj. 2
Hamilton, R.G. 1 med tavelbeskrivningar
Heijne, G 2
Hermelin, C. 1
Hermelin, Th. 1
Hernlund, C.F. 2 med tavelregister
Hjertström, H. 2
Hochshildt 2
Horn, A. 2
Hylten-Cavallius 1 se Mörner
J
Jägerskiöld 1
K
Klinkowström, R.M. 1
Klingspor, C.A. 2
Klingspor, Ph. 2
Kramer, A. 1
Kruse, D. 2
L
Leijonhjelm, C.H. 1
Lewenhaupt, C.G. 1
Lewenhaupt, G.E. 1
Lewenhaupt, A. 5
Lewertin, W. 1
Liljebjörn, C. 1
Ljunggren, G. 2
Looström, L. 1
Lundblad, P.D. 2
Löfgren, C. 2
M
Mannerskantz, C. 1
Mannerstråle, Ph. 1
Montgomery, C. 1
Mossberg, L 2
Mörner, B. 8 även Hylten-Cavallius 1 brev
Mörner, C. 1
N
Nordenfalk, J. d.y. 1
Nordenfalk, J. d.ä. 1
Nordström, M. 1 med bild av "biskop Nordin"
Nyblom, P.R. 1
O
Olbers, H. 1
Ossbahr, C.A. 2 med tavelbeskrivning
P
Peyron, G. 2
Piper, Emelie 3 med tavelbeskrivning
Piper, F. 1
Posse, A. 1
Posse, K. 1
Q
Querkfeldt 1 osäker stavning av namnet
R
Ramel, O. 1
Ramsay, A. 2
Rappe, Anna 1 med tecknad porträttkopia
Rettig, F. 1 även Malmgren 1 brev till Rettig
Reuterskiöld, G. 2
Ridderstad, N. 1
Ridderstolpe, C. 1
Rundgren, C.H. 1
Ruuth, G. 1
S
von Schwerin, Anna 1
von Schwerin, C. 1
von Schwerin, W. 2 med tavelbeskrivning
von Schinkel, C. 1
Schück, H. 1
Schröderheim, E. 1
Snoilsky, C. 1
Spens, G.H. 2
von Stedingk, C.S. 1
Stedt, C. 1
von Steyern, B. 1
von Steyern, N. 1
Stjernkrona, D. 2
von Strokirk, J. 1
Stjernswärd, C.G. 1
Stromfelt, F. 1
Stromberg, Augusta 1
T
Tamm, C. 1
Tamm 1
Tegnér, E. 3 med tavelbeskrivning
af Tibell, Charlotte 1
Tunelli, A. 2
U
Uschakoff, J. 3
Upmark, G. 4
W
Wachtmeister, G. 2 med fotografier av porträtt
Wachtmeister, H. 1
Wachtmeister, F. 1 med tavelbeskrivning
Wachtmeister, H. 1
Wedel, C. 1 med tavelbeskrivning
Werner 2
Welander 1
Wrangel, H. 1
Wulff, F. 1
Wåhlin, L. 8 se Åkerhjelm. Även 3 avskrifter av brev från C.F. von Breda
Wåhlin, C. 1
Å
Åberg, E. 1
Åkerhjelm 2
Övriga
Wrangel 1
Segersten, E.W
 

Nyheter

den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


Tidigare nyheter