Måndag den 18 januari kl. 16.30–19.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Herman Friedländer

Friedländer, Herman Brevsamling

Arkivet omfattar 1 volym (4 inbundna volymer i arkivkartong). Två olika preliminära arkivförteckningar har upprättats. Den ena av dem, som förtecknar de olika avsändarna i alfabetisk ordning, har upprättats av Boo von Malmborg. Den andra tar upp innehållet i de olika volymerna.

 Volymer (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Bergh, Richard 1 brev
Billing, Th. 1 brev
Birger, Hugo 2 brev (4 sidor)
Björck, Oscar 1 kvitto
von Blixen-Finecke, Fredrik 1 brev
Calmander, R. 2 brev
Fürstenberg, Pontus 13 brev (23 blad), 1 kort
Grundström, C. 1 brev
Göthe, Georg 1 brev
Hagborg, August 14 brev (23 blad), 1 insamlingslista, 2 brev
Hasselberg, P. 1 kort
Josephson, Ernst 7 brev (8 blad)
Kindborg, John 5 brev (6 blad)
Kommittén för världsutställ-
ningen i Paris 2 brev (folio)
Konst- och industriutställ-
ningen i Stockholm 1 brev (folio)
Konstnärsförbundet 1 brev (folio)
Larsson, Carl 49 brev (67 blad), 4 kort, 1 tackkort från G. Fredrikson av C.L.
Leche, Joh. 1 brev
Lindman, Axel 4 brev
Ossbahr, C. 1 brev
Pauli, Georg 5 brev (9 blad), 5 kort
Pauli, Hanna 2 brev (4 blad)
von Rosen, Georg 1 brev, 1 brev (folio)
Sabbatsbergs sjukhus 1 tackbrev (folio)
Salmson, Hugo 129 brev (256 blad), 6 kort
Schück, Henrik 1 brev
Wåhlin, Karl 1 brev
2. Volymförteckning
Band 1
Brev till Herman Friedländer. Omfattar åren 1883–1905.
Avsändare antal
Axelson, Axel 1
Bergh, Richard 1
Billing, Th. 1
Birger, Hugo 2
Björck, Oscar 1
Calmander, R. 2
Fürstenberg, P. 14
Grundström, C. 1
Göthe, G. 1
Hagborg, August 2
Hasselberg 1
Josephson, Ernst 7
Kindborg, J. 5
Lindman, Axel 4
Pauli 12
Schück 1
Wåhlin, Karl 1
Okänd 1
Band 2
Brev till Herman Friedländer från Carl Larsson.
Avsändare antal år
Carl Larsson 53 1885–1918
Band 3
Brev till Herman Friedländer från Hugo Salmson 1880–1894 samt följdbrev
från August Hagborg m.fl.
Avsändare antal år
Hagborg, August 14 1894–1896
Leche, Joh. 1 1894
Salmson, Hugo 143 1880–1894
Okänd 1 1894
Band 4
Brev till Herman Friedländer angående utställningar.
antal år
1 volym brev ang. utst. 6 1883–1905
 

Nyheter

den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


den 21 december 2020
Ny forskningsdatabas tillgänglig: Smolenskarkivet 1604–1611
Smolenskarkivets handlingar togs som krigsbyte i ...


Tidigare nyheter