Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Stefan Johansson

Johansson, Stefan

 Volymer (17 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1Au.å.Biografica
1.1 Tidskrifter.
1.2 Ramprofiler, skisser, 1 st. porträttstudie på trä. (UTGÅR)
1.3 Pressklipp, utställningar Värmlands museum 1931, 1934.
1.4 Kataloger, pressklipp samt minnen av modern, 3 kuvert innehållande hårnålar, en hårlock, torkade blommor.
 
1Bu.å.Biografica
1.1 Skisser, brevkort mm.
1.2 Diverse handlingar rörande SJ:s föräldrar. Dukprover, skisser, ramprofiler.
1.3 Biografiska anteckningar rörande SJ:s föräldrar av H Kjellin. Utställningskataloger och klipp, Värmlands konstförenings höstutställning 1950.
1.4 Biografica, H Kjellins anteckningar, div. adresser etc.
1.5 Biografica, 2 st. porträttfotografier, avskrift av bouppteckning, minnesadress från SJ:s jordfästning, anteckningar av H Kjellin.
 
2u.å.Biografica
2.1 Dikter och aforismer.
2.3 Vykort, 21 st.
2.4 Div. anteckningar.
2.5 Div. trycksaker, 12 häften, 1 kuvert.
 
3u.å.Biografica
3.1 – 3.21 Korrespondens angående bouppteckningen, fördelning av kvarlåtenskap, H Kjellins anteckningar.
3.22 6 st. fotografier
3.23 Kortregister över SJ:s arbeten, H Kjellin.
3.24 2 negativ varav 1 glasplåt (UTGÅR)
 
4u.å.Dikter
Trycksaker.
 
5u.å.Dikter och diverse skrifter
33 anteckningsböcker ”Om kvinnan” lösa blad mm.
 
6u.å.Dikter och diverse skrifter
6.1 Div. anteckningar.
6.2 Avskrift av dikt.
6.3 Dikter av SJ.
6.4 Anteckningar om konst och om kvinnor.
6.5 ”Ett brev”
6.6 ”Vindfläkten”
6.7 ”Flugan”
6.8 ”Om flugor och vind”
6.9 ”Ett kåseri”
6.10 Div. anteckningar och avskrifter.
 
7u.å.Räkenskaper
7.1 – 7.3 Brev och räkenskaper.
7.4 1 kuvert innehållande räkenskapsböcker.
 
8u.å.Räkenskaper
8.1 Brev från Anna Cervin till H Kjellin. Korr. angående utgivning av dikter mm.
8.2 Affärshandlingar.
8.3 Affärshandlingar och div. anteckningar.
8.4 Affärshandlingar, räkningar o. dyl.
 
9u.å.Pressklipp 
10u.å.Pressklipp 
11u.å.Pressklipp 
12u.å.Pressklipp 
13u.å.Moderns religiösa skrifter 1920
1 bibel, 1 psalmbok, småtryck, pressklipp och anteckningar.
 
14u.å.Div. konstreproduktioner 
15u.å.Utställningskataloger, ramprofiler, korrespondens, tidningsurklipp m.m. 
16u.å.Träprover på ramprofiler 

Nyheter

den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


Tidigare nyheter