Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Georg Paulis brevsaling

Pauli Georg brevsamling

Georg Pauli (1855–1935), målare, tecknare, skulptör, etsare; skriftställare.
Arkivet omfattar 7 volymer. Överlämnat som gåva av Georg Pauli år 1921. Arkivförteckningen upprättad av Boo von Malmborg.

 Volymer (7 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Acke, J.A.G. – Berg, Yngve.
A
Acke, J.A.G. 3 brev
Adrian-Nilsson, Gösta 10 brev
Aguéli, Ivan 3 brev (6 blad)
Altamura, A., Italien 11 brev (21 blad)
Anderberg, Anders 1 brev
Ankarcrona, Gustaf 4 brev (6 blad), 1 kort
Arborelius, Olof 7 brev (13 blad), 1 kortbrev
Arsenius, Georg 2 brev (4 blad)
Aspelin, Carl 1 kortbrev
Atterström, August 7 brev (8 blad), 1 kort, 1 notis
Avenard, Emile, Frankrike 1 brev (4 blad), 2 kort samt kopior av brev och kort
B
Bacarias, G., Spanien 1 brev
Barbier, George, Paris 3 brev (kopior av två)
Bauer, John 1 brev
Bengtsson, Ragnar 1 brev
Berg, Yngve 17 brev (28 blad), 1 kortbrev, 2 kort
Bergh, Richard 77 brev, 2 fragment (125 blad) se även Thegerström, R & Bredberg, Mina
8 kortbrev, 41 kort, 2 anteckningar
 
2Bianchini, A. & A. – Froment, E.
Bianchini, Amadeus 1 brev
Bianchini, Arthur 2 brev (3 blad)
Birger, Hugo 13 brev (33 blad), 5 kort
Bjurström, Tor 2 brev
Björck, Oscar 6 brev (15 blad)
Björk, Bertil 2 brev (6 blad)
Blancke, Hans, Tyskland 6 brev (14 blad), ett av breven i avskrift
Blot, Eug., Paris 1 räkning
Boberg, Anna 5 brev (7 blad), 1 kortbrev, 5 kort
Boberg, Ferdinand 10 brev (16 blad), 4 kort
Bondesson, August 4 brev (8 blad), 1 kort, 1 notis
Bonnier, Eva 4 brev (11 blad), 1 kort se även Eriksson, Chr.
Borg, Axel 29 brev (54 blad), 4 kort
Bourdelle, Cléopatre, Paris 13 brev (23 blad), 2 kort
Bourdelle, Emile Antoine 35 brev (45 blad), 7 kort
ett av breven i avskrift
tidskriftsurklipp
Bredberg, Mina 1 telegram till R. Bergh
Bredsdorff, Axel, Danmark 1 kort
Brunius, August 3 brev (4 blad)
Bäling, Kai 1 brev
Börjesson, Gunnar 1 brev (2 blad), 1 kortbrev
C
Callmander, Reinhold 2 brev (3 blad)
Carriès, Jean, Frankrike 1 brev (2 blad)
Cederschiöld, Gunnar 9 brev (13 blad), 1 kortbrev
Cederström, Gustaf 3 brev (4 blad)
Chadwick-Löwstädt, Emma 2 brev (3 blad), 1 notis
Ciacelli, Artur 5 brev (13 blad), 2 kort
Cronstedt, Sigge 1 brev
D
Dahl, Viking 1 brev (2 blad)
E
Edelfelt, Albert 6 brev (11 blad), 4 kort
1 telegram
Edelfelt, Elise 1 brev (2 blad)
Ekström, Per 13 brev (24 blad)
Eldh, Carl 2 brev (3 blad), 1 notis
Elgström, Ossian 1 brev
Engström, Leander 1 brev
Ericson, John 8 brev (20 blad)
Ericsson, Ebbe 1 brev
Eriksson, Christian 3 brev (4 blad), 1 notis
1 brev (2 blad) till Eva Bonnier saknas
Evert Per 2 brev (4 blad)
F
Fahlcrantz, Greta 2 brev (5 blad)
Fallstedt, Ingel 6 brev (11 blad)
1 brevfragment (2 blad)
Féron, William 1 brev
Forseth, Einar 2 brev, 1 kort
Fougstedt, Arvid 10 brev (14 blad), 3 kort
Franzén, August 1 brev (2 blad) till Carl Larsson
Froment, E., Frankrike 2 brev (3 blad)
 
3Fürstenberg, P. – Lenars, A.
Fürstenberg, Pontus 11 brev enligt M. Leije
66 brev (102 blad), 4 kortbrev enl. tidigare ant.
G
Gauffin, Axel 1 brev (2 blad)
Gay, Walther, Amerika 1 brev
von Gegerfelt, Vilhelm 3 brev (5 blad), 1 notis
af Geijerstam, Gösta 1 brev
Goltz, Hans, München 1 brev
Graf, Paul 1 brev
Grünewald, Isaac 2 brev
H
Haartman, Axel, Helsingfors 1 brev
Hagborg, August 18 brev (36 blad), 7 kort
Hagborg, Otto 2 brev (3 blad)
Hagen (?), Alfred 2 brev (4 blad)
Hald, Edward 1 brev
Hammar, Carl 4 brev (7 blad), 1 notis
Hasselberg, Per 10 brev (19 blad) varav ett även fr. Ernst Josephson
1 notis
Hedberg, Erik 1 brev
Hedlund, Hans 3 brev (6 blad)
Hellberg, K.W. 1 brev
Henschen, S.E. 1 brev (2 blad), sönderrivet brev
Hermelin, Olof 6 brev (8 blad)
Hermelin, Tryggve 1 brev (2 blad)
Heyman, Alfred 1 brev
Hirsch, Otto 1 brev
Hjortzberg, Olle 2 brev
Hoppe, Ragnar 5 brev (7 blad)
Hägg, Axel Herman 2 brev (4 blad)
J
Jerickau, Holger, Danmark 2 brev (4 blad), 1 notis
Jerndahl, Aron 2 brev
Johansen, Nanna 2 brev (7 blad), 1 kort
Johansen,Viggo, Köpenhamn 5 brev (8 blad)
Johansson, Albin 1 kort
Johansson, Johan 1 kort
Jolin, Einar 5 brev, 1 kort
Jon-And, J. 1 brev
Josephson, Erik 2 brev
Josephson, Ernst – se Hasselberg, P., Lindman, A. och Österlind, A.
K
Kindborg, John 1 brev (2 blad)
Kleinech, O., Finland 1 brev (2 blad)
Kreuger, Nils 12 brev (14 blad), 1 kort
Krogh, Christian, Kristiania 1 brev
Krogh, Per 6 brev (7 blad)
Kronberg, Julius 7 brev (15 blad)
Krouthén, Johan 2 brev
Krumlinde, Olof 1 brev
Krøyer, Peter Severin, Köpenhamn 6 brev (12 blad), 1 notis
L
Lagerberg, Carl 1 brev
Lagerström, Carl 1 brev, 1 räkning
Lagerkvist, Pär 1 brev (2 blad)
Larsson, Carl 55 brev (101 blad), 7 kort, 4 kortbrev se även Franzén, August
Larsson, Karin 4 brev
Larsson, Yngve 1 brev
L'Art de France, Paris 1 kort
Laurin, Carl G. 2 brev
Laurin, Thorsten 1 kort
Lefeuvre, Alb., Frankrike 1 brev (2 blad) till Hasselberg, P
Le Fauconnier, Paris 2 brev (4 blad), 3 kort samt
avskrifter av allt
Lenars, Arthus, Paris 1 brev
 
4Lhote, André
Lhote, André, Paris 99 brev (165 blad), 156 kort
2 kortbrev, 2 brevavskrifter
Notes sur le Cubisme (4 blad)
Anförande av Lhote (8 blad)
Paulis kommentarer till Lhothes brev (70 blad)
 
5Liljefors,Bruno & Signe – Mörner, Stellan.
Liljefors, Bruno 10 brev (12 blad)
inbjudan till bröllop
Liljefors, Signe 1 brev
Lilljekvist, Fredrik 2 brev
Lindegren, A. 1 brev
Lindholm, Berndt 6 brev (12 blad)
Lindholm, Helga 1 kortbrev
Lindin, Carl Eric, New York 2 brev (3 blad)
Lindman, Axel 1 brev (2 blad) till E. Josephson
Lindström, A.M. 4 brev (10 blad)
Lindvall, Erik 2 brev (4 blad), 1 notis
Livén, Alrik 1 brev
Ljungdahl, Vilmar 1 brev
Lundberg, Robert 1 brev
Lundberg, Theodor 1 brev (2 blad)
Lundberg-Nyblom, Olga 6 brev (14 blad) varav ett till Siri Magnus
Lundholm, H. 1 brev
Lundström, Ernst 2 brev (3 blad), 1 kortbrev
Lönnberg, Ivan 1 brev (2 blad) samt kopia
Löwaas, Hans, Bergen 5 brev (11 blad), 1 notis
M
Magnus, Siri – se Lundberg-Nyblom, O.
Magnusson, Gustaf 1 brev
Mathiesen, Oscar, Köpenhamn 2 brev (3 blad)
Milles, Carl 1 brev (2 blad)
Millet, Francois, Barbizon 1 brev jämte avskrift
Molin, Hjalmar 1 brev (2 blad)
Montan, Anders 1 kort
Munthe, Gerhard, Lysaker 25 brev (44 blad), 10 kort
1 kortbrev
Munthe, Lagertha, Oslo 1 brev (2 blad)
Möller, Carl 6 brev (8 blad), 4 kort
Mörner, Stellan 2 brev
 
6Nalgely, Henry – Törnå, Oscar.
N
Nalgely, Henrik, Schweiz 1 brev
Nielsen, Jais, Köpenhamn 2 brev (3 blad), 1 kort
Nilsson, Svante 2 brev (4 blad)
Nordin, Alice 1 brev
Nordström, Karl 20 (?) brev (44 blad), 6 kortbrev, 1 kort
Nordström, Tekla 2 brev
Nyblom, Lennart 2 brev
O
Olson, Erik 2 brev
Oppenheim, Ville, Köpenhamn 1 brev
Ozenfant, A., Paris 4 brev (5 blad) samt 3 kopior av dessa
P
Parzka, F., Ungern 1 brevkort
Pauli, Gustaf, Hamburg 1 brev
Pauli, Ruth 1 telegram
Paulsson, Gregor 5 brev (10 blad)
Percy, Artur C:son 9 brev (24 blad), 1 kort
Perséus, Edvard 1 kort
Petersen, Eilif, Lysaker 10 brev (13 blad), 5 kort
de Petiville, St, Paris 2 brev (3 blad)
Ranström, Petrus & Suzanne 2 brev (3 blad)
Rasmussen, Yngve 1 brev (2 blad)
Romdahl, Axel R. 1 brev (2 blad)
Roosval, Johnny 1 brev
von Rosen, Georg 1 brev (2 blad)
Rosenberg, Léonce, Paris 1 brev
Roualt, Georges, Paris 4 kortbrev samt kopior
S
Salmson, Hugo 8 brev (13 blad)
von Saltza, Carl Fredrik 1 brev
Sandberg, Hjalmar 8 brev (11 blad)
Sandels, Gösta 1 brev
Sander, Fredrik 1 brev (2 blad)
Sandqvist, Fritz 1 brev
Schreiner, E., Trondheim 1 brev
Schwab, Eigil 1 brev (2 blad)
Simonson, Birger 1 kortbrev
Sinding, Anna, Norge 1 brev (2 blad)
Sinding, Otto 2 brev (4 blad)
Sinding, Stephan 19 brev (33 blad), 5 kort
1 telegram till Sinding
Sirén, Osvald 1 brev (2 blad)
Sjöström (?), Maja 1 kort
Skredsvig, Chr. 7 brev, 3 kort
Sparre, Louis 3 brev (5 blad), 1 kort
Stjernstedt, Sophie 1 brev (2 blad)
Strömbom, Sixten 2 brev (4 blad)
Sörensen, Henrik, Norge 1 brev
T
Tallberg, Axel 1 brev
Tengbom, Ivar 1 brev (2 blad)
Thaulow, Frits, Kristiania 8 brev (9 blad)
Thegerström, Robert 25 brev, 1 fragment (56 blad)
4 kort
1 brev till R. Bergh
Thorburn, Eugen 1 brev (2 blad)
Tode, Waldemar 1 brev, 1 fragment (4 blad)
Trädgårdh, C. 1 brev (2 blad)
Törnå, Oscar 3 brev (5 blad)
 
7Wachtmeister, F. – Österlind, Allan.
W
Wachtmeister, Fredrik 2 brev (6 blad), 1 notis
Walden, Herwarth, Berlin 3 brev (4 blad)
Wallander, Alf 10 brev (? blad)
Vallgren, Antionette 1 brev (2 blad)
Vallgren, Ville 14 brev (26 blad), 4 kort
Werenskiold, Erik, Lysaker 19 brev (30 blad), 3 kort
Werner, Gotthard 1 brev (2 blad)
Westman, Carl 1 brev
Westman, Edvard 1 brev
Widing, Rudolf 5 brev (8 blad), 2 fotografier
Wilhelmson, Carl 4 brev (7 blad)
Willumsen, J.F., Hellerup 7 brev (12 blad)
Wintzell, Joh. 2 brev (5 blad)
Voss, Richard, Tyskland 10 brev (23 blad), 2 kort
Wrangel, Ewert 2 brev (3 blad)
Vult von Steyern, F. 1 brev (2 blad)
Z
Zethelius, Gustaf 1 kort
Å
Åkerman, Verner 1 brev (2 blad)
Ö
Östberg, Ragnar 6 brev, 3 kort
Österlind, Allan 7 brev (15 blad) ett av breven även undertecknat Joseph & Eugénie
Oidentifierade brev. 3 brev, 2 kort
Paulis bestämmelser rörande brevsamlingen.
 

Nyheter

den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


Tidigare nyheter