Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Volym

[Skokloster]

Topografica

Grunddata

ReferenskodSE/AB144/EA_1-1/T 8/5
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/7GVLCf8cr4shlEMkX1JdF1
ExtraID5
ArkivinstitutionNationalmuseum

Innehåll

Allmän anmärkningArkivkartongen märkt ”Överintendentens handlingar”.
* Handlingar från 1972 rörande konserveringsfrågor.
* Tidskriften Arkitektur nr. 4:1972.
* Diverse handlingar rörande Skokloster – styrelseskrivelse till Konung och
dep. år 1967, anteckningar, fotografi, protokoll från konferens angående
konservering vid Skoklosters slott den 16 augusti 1972, korrespondens m.m.
* Skrivelse rörande motsättningarna mellan Skokloster och Konsthög-
skolans materialinstitut, odaterad.
* PM ang. Skoklosterstyrelsen och Nationalmusei konserveringsanstalter,
1970-tal.
* Bemötande av Björn Hallströms anförande vid Skoklosterstyrelsens
sammanträde den 27 januari 1972.
* PM från Nationalmuseum (Skeppsholmsateljén) den 24. 3 1972 till
styrelsen för Skolkloster slott, utskottet för konserveringsnämnden.
Kommentar till Björn Hallströms undersökningsrapport den 8.3.1972.
* PM m.m. ang. Skoklosters framtida organisation, 1971–1972(?).
* PM ang. förvaltningen av Skokloster från Ecklesiastikdepartementet den 23
februari 1967.
* Avskrift av skrivelse till herr Statsrådet och Chefen för Kungl.
Ecklesiastikdepartementet den 23 februari 1967.
* Remissyttrande från 1965-års musei- och utställningsskkunniga, ang.
Skokloster slott.
* Avgivet betänkande med anledning av remiss den 23 februari 1967 rörande
fideikommisset Skoklosters kulturvärden.
* Skrivelse till Konungen från styrelsen ang. anslag för budgetåret 1970/71.
* Handlingar rörande organisation, 1971(?).
* Skrivelse till Konungen, Utbildningsdep. ang. anslag för budgetåret
1971/72.
* Skrivelse till Konungen, Utbildningsdep. den 17 januari 1969 ang. anslag
för konserveringar av samlingar.

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:44
Senast ändrad2019-05-29 13:39:43

Nyheter

den 19 maj 2020
Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län
Registret är uppdaterat med ca 20 500 poster för ...


den 7 januari 2020
Volymer med slutår 1949 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1400 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter