bild
Volym

[Skokloster]

Topografica

Grunddata

ReferenskodSE/AB144/EA_1-1/T 8/5
ExtraID5
ArkivinstitutionNationalmuseum

Innehåll

Allmän anmärkningArkivkartongen märkt ”Överintendentens handlingar”.
* Handlingar från 1972 rörande konserveringsfrågor.
* Tidskriften Arkitektur nr. 4:1972.
* Diverse handlingar rörande Skokloster – styrelseskrivelse till Konung och
dep. år 1967, anteckningar, fotografi, protokoll från konferens angående
konservering vid Skoklosters slott den 16 augusti 1972, korrespondens m.m.
* Skrivelse rörande motsättningarna mellan Skokloster och Konsthög-
skolans materialinstitut, odaterad.
* PM ang. Skoklosterstyrelsen och Nationalmusei konserveringsanstalter,
1970-tal.
* Bemötande av Björn Hallströms anförande vid Skoklosterstyrelsens
sammanträde den 27 januari 1972.
* PM från Nationalmuseum (Skeppsholmsateljén) den 24. 3 1972 till
styrelsen för Skolkloster slott, utskottet för konserveringsnämnden.
Kommentar till Björn Hallströms undersökningsrapport den 8.3.1972.
* PM m.m. ang. Skoklosters framtida organisation, 1971–1972(?).
* PM ang. förvaltningen av Skokloster från Ecklesiastikdepartementet den 23
februari 1967.
* Avskrift av skrivelse till herr Statsrådet och Chefen för Kungl.
Ecklesiastikdepartementet den 23 februari 1967.
* Remissyttrande från 1965-års musei- och utställningsskkunniga, ang.
Skokloster slott.
* Avgivet betänkande med anledning av remiss den 23 februari 1967 rörande
fideikommisset Skoklosters kulturvärden.
* Skrivelse till Konungen från styrelsen ang. anslag för budgetåret 1970/71.
* Handlingar rörande organisation, 1971(?).
* Skrivelse till Konungen, Utbildningsdep. ang. anslag för budgetåret
1971/72.
* Skrivelse till Konungen, Utbildningsdep. den 17 januari 1969 ang. anslag
för konserveringar av samlingar.

Kontroll

Skapad2016-05-12 11:42:44
Senast ändrad2019-05-29 13:39:43

Nyheter

den 4 november 2019
Arkivens dag 2019
Välkommen till Arkivens dag lördag 9 november 2019


den 29 oktober 2019
Digital beställning till läsesal
Digital beställning av arkivmaterial införs i fle...


Tidigare nyheter