Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Carl Fredrik von Bredas brevsamling

Breda von Carl Fredrik brevsamling

Arkivet omfattar 1 volym. Nils Fredrik Sanders efterlämnade handlingar rörande C.F. von Breda. Nils Fredrik Sander (1828–1900) var skald och konstkännare. Anställd som amanuens vid konstavdelningen i Nationalmuseum 1866–1874. En av Sanders skrifter handlade om C.F. von Breda – C.F. von Breda. Minnesteckning (i "Sv. akad:s handl. ifrån 1866").
Inbunden volym i arkivkartong med brev angående C.F. von Breda. Brevskrivarregistret i arkivet har upprättats av Boo von Malmborg.
Alla breven daterade år 1895.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11895Avsändare antal brev anmärkningar
A
Adlersparre, R. 1
Ahlborn, L. 1
Ahrenberg, J. 2
Ankarkrona 1
Aspelin, Eliel 1
B
Bagge, G. 1
Barnekow, L.C.F. 1
Beck-Friis, C.J. 1
Beck-Friis, L. 1
Beck-Friis, S 1
Bennet, C.W. 1
Bergstedt, O. 1
Berndes, G.F. 1
Bonde, C.J. 1
Bonde, C. 3
Boije af Gennäs 1
Brahe, M. 2
Bring, G. 1
Brink, L. 2
Bukowski, H. 2 med tavelfört. och motivbeskrivning
Burenstam, C.R. 1
Bäck, E. 1 med tavelfört. och motivbeskrivning
Bäckström, J. 1
C
Carlson, K.G. 1
Cassel, A. 1
Cederström, C.G. 1
Cederström, E. 1
Coÿet, A.D. 1
Coÿet, 1
Coÿet, S. 1
Cronstedt 1
................., Gustaf (?) 2 ej förtecknad i volymen
D
De Geer, L. 1
De la Gardie, M.G. 1
De la Gardie, Malv 1
De la Gardie, R 1
De Ron, F. 2
E
Ekman, K. 1
Ehrensvärd, A. 1
von Essen, C. 2
von Essen, F. 1
Estlander, C.G. 1
F
Falkenberg, C.G. 1
Falkenberg, M. 1
Falkengren, G. 1
Falkengren, H. 1
Flodin, Rådman 1
Fåhræus, J. 1
Fårhæus, E. 1
G
Granberg, O. 4
Gripenstedt, J. 1
Gripenstedt, C. 3
Gyldenstolpe, M. 1
H
Hafström, G. 1
Haglund, R. 1
Hallström, C. 1
Hamilton, G. 8
Hamilton, Hedvig 1
Hamilton, Hj. 2
Hamilton, R.G. 1 med tavelbeskrivningar
Heijne, G 2
Hermelin, C. 1
Hermelin, Th. 1
Hernlund, C.F. 2 med tavelregister
Hjertström, H. 2
Hochshildt 2
Horn, A. 2
Hylten-Cavallius 1 se Mörner
J
Jägerskiöld 1
K
Klinkowström, R.M. 1
Klingspor, C.A. 2
Klingspor, Ph. 2
Kramer, A. 1
Kruse, D. 2
L
Leijonhjelm, C.H. 1
Lewenhaupt, C.G. 1
Lewenhaupt, G.E. 1
Lewenhaupt, A. 5
Lewertin, W. 1
Liljebjörn, C. 1
Ljunggren, G. 2
Looström, L. 1
Lundblad, P.D. 2
Löfgren, C. 2
M
Mannerskantz, C. 1
Mannerstråle, Ph. 1
Montgomery, C. 1
Mossberg, L 2
Mörner, B. 8 även Hylten-Cavallius 1 brev
Mörner, C. 1
N
Nordenfalk, J. d.y. 1
Nordenfalk, J. d.ä. 1
Nordström, M. 1 med bild av "biskop Nordin"
Nyblom, P.R. 1
O
Olbers, H. 1
Ossbahr, C.A. 2 med tavelbeskrivning
P
Peyron, G. 2
Piper, Emelie 3 med tavelbeskrivning
Piper, F. 1
Posse, A. 1
Posse, K. 1
Q
Querkfeldt 1 osäker stavning av namnet
R
Ramel, O. 1
Ramsay, A. 2
Rappe, Anna 1 med tecknad porträttkopia
Rettig, F. 1 även Malmgren 1 brev till Rettig
Reuterskiöld, G. 2
Ridderstad, N. 1
Ridderstolpe, C. 1
Rundgren, C.H. 1
Ruuth, G. 1
S
von Schwerin, Anna 1
von Schwerin, C. 1
von Schwerin, W. 2 med tavelbeskrivning
von Schinkel, C. 1
Schück, H. 1
Schröderheim, E. 1
Snoilsky, C. 1
Spens, G.H. 2
von Stedingk, C.S. 1
Stedt, C. 1
von Steyern, B. 1
von Steyern, N. 1
Stjernkrona, D. 2
von Strokirk, J. 1
Stjernswärd, C.G. 1
Stromfelt, F. 1
Stromberg, Augusta 1
T
Tamm, C. 1
Tamm 1
Tegnér, E. 3 med tavelbeskrivning
af Tibell, Charlotte 1
Tunelli, A. 2
U
Uschakoff, J. 3
Upmark, G. 4
W
Wachtmeister, G. 2 med fotografier av porträtt
Wachtmeister, H. 1
Wachtmeister, F. 1 med tavelbeskrivning
Wachtmeister, H. 1
Wedel, C. 1 med tavelbeskrivning
Werner 2
Welander 1
Wrangel, H. 1
Wulff, F. 1
Wåhlin, L. 8 se Åkerhjelm. Även 3 avskrifter av brev från C.F. von Breda
Wåhlin, C. 1
Å
Åberg, E. 1
Åkerhjelm 2
Övriga
Wrangel 1
Segersten, E.W
 

Nyheter

den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


Tidigare nyheter