Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Museiutredingen 1944 mm

Nationalmuseum - Handlingar Rörande Utredningar

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1-Direktiv, remissyttranden 
2-Direktiv, remisser, tidningsartiklar samt fotografier 
3-Handlingar rörande museets organisation m.m. 
4-Handlingar rörande Moderna Museet 
5-Konsthantverk 
6-Konstbildning, depositioner 
71936 – 1949Museiutredningens arkiv 1944-1949, 5 mappar med diverse rapporter, PM etc.
Museiutredigen, planschförteckning
Underlag till beslut möte 28 maj 1946.
Kulturminnesvårdssakkunniga 1936 utredinig.
Gruppbild
"Handlingar rörande Ecklesiastikärenden 1944"
"Museibyggnaden" Planscher, fotografier.
Hernmarcks utlåtande om disposition av lokalerna i samband med ombyggnad.
"Gården"
"Minnesord över stiftarna" Museimannaföreningens 50-årsjubiléum.
Historik, lokalfrågor
 
8-Hstorik, lokalfrågor, disposition av ytrymmet, handlingar rörande biblioteket 1945 
9-Konstmuseer och föreningar 
10-Konstföreningar 
11-Diverse 
121942 – 1949NM utredingen 1944-1948
Sekreterarens privata protokoll
Tidingsklipp 1945-1947
Utgående brev
Avskrift av dokument rörande fasadskulpturer 1857
Diverse PM 1942-1949
 

Nyheter

den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


Tidigare nyheter