Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

BREV TILL KF

Konstnärsförbundets Arkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11888 – 1920Brev och skrivelser till KF
1. 1888 G. Hammar
2. 1888 Karl Nordström till Styrelsen för Konstnärförbundets Stockholmsfraktion, Tjörn den 20 februari och Tjörn den 5 mars. Flyttad från E2-1
3. 1890 Fredril Dahlberg och Edvard Perséus. PM rörande medlemmar
4. 1890 Georg von Rosen
1891 Axel Borg se E 3-1 1891 Karl Nordström från Axel Borg
1891 Carl Larsson se E 3-1 1891 Konstnärsförbundet från Carl Larsson
5. 1893 Georg Pauli. Flyttad från E 6-1
6. 1895 Prins Eugen
7. 1897 Carl Larsson
8. 1898 Svenska Konstnärernas Förbund
1898 Kongliga Akademien för de fria konsterna med svar från Konstnärsförbundet rörande tillsättande av en komité till Statens konstinköp
9. 1899 Georg von Rosen. Flyttad från E4 - 1
10. 1902 Kunstforeningen, Köpenhamn. Flyttad från E5-1
11. 1902 Palais de Beaux-Arts, Bois de Ville, Budapest (Országos Magyar Képzömüvészeti Társulat)
Innehåller koncept till svårsbrev av Karl Nordström. Flyttad från E5-1
12. 1903 Fritjof Nansen, Lysaker, daterad 23 mai. Flyttad från E 5-1
13. 1903 Kunstforeningen, Köpenhamn, undertecknad Th Oppermann, L. Zeuthen m.fl. (2). Flyttad från E 5-1, se även E 5 -1 1903
14. 1905 Föreläsningsbyrån underteknad G. H. von Koch
15. 1905 The Swedish-American Art Association undertecknad Arvid Nyholm
16. 1905 Eilif Peterssen, daterad 12 maj. Flyttad från E 6-1
17. 1905 Immanuel Anderberg, daterad den 18 september. Flyttad från E 6-1
18. 1905 J. Ed. Levisson, daterad Göteborg d 14/4. Flyttad från E 6-1
19. 1905 Hjalmar Lundholm, daterad Stockholm 18/4. Flyttad från E 6-1
20. 1905 Stockholms Bildhuggareförening (2), undertecknad Sthlm d. 17 Maj .. (?) Carlström, Sthlm d. 21 Maj, ..(?) Carlström, sekreterare
21. 1905 Albert Bonnier, daterad Stockholm d. 14/4, undertecknad Karl Otto Bonnier
22. 1905 Eva Bonnier, daterad Bergshamra d. 16 April, Dalarö d. 21 Juni (2). Flytad från E 6-1
23. 1905 Marcus Wallenberg, daterad Paris den 19 April, undertecknad Marc. Wallenberg. Flyttad från E 6-1
24. 1905 Theodor Heyman daterad Mölndal den 15 april. Flyttad från E 6-1
25. 1905 Semmy Rubenson daterad Stockholm den 25/4, undertecknad Semmy Rubenson
26. 1905 Ynglingavännernas förening, daterad Stockholm, 3 juni, undertecknad Mathilda Asp, "Ynglingavännernas" ordförande
27. 1905 Gustaf Fredrik Nils Åkerhielm af Marghretelund, daterad Thorsåker .. Wäsby d. 27 /IV, undertecknad
G Åkerhielm
28. 1906 The Swedish-American Art Association undertecknat av Carl (?) Nilsson
29. 1907 Föreningen Werdandi, Victor Johansson (?)
30. 1909 KF:s Styrelse - otydlig underskrift Artur S..(?), Stockholm 16 April
31. 1910 Carl Lagerberg, Göteborgs museum
32. 1910 Kungliga Järnvägsstyrelsen, undertecknad Stockholm juni, A.. Almqvist
33. 1910 Georg Pauli angående lån av Näcken m.m. av Ernst Josephson. Flyttad från E 6-1
34. 1911 Öfverståthållare-ämbetets kansli undertecknad Bj. Schönmeyr
35. 1911 Konstnärsförbundets Styrelse från Joël Löfberg
36. 1911 Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos
37. 1911 Isaac Grünewald undertecknad Cassis s/m. 14 juli, Paris 27 /4. se även E 6-1
38. 1912 Ateliers de construction H. Flottmann & Cie Liège
39. 1906-1914 Juridiska ärenden från Justitie-departamentet
40. 1916 Christian Tetzen-Lund, Telegram 2/8 (poststämpel). Flyttad från F 8-13
41. 1920 Ecklesiastikdepartementet till KF:s Styrelse
 
[H0016]1888 – 1905Medlemsansökningar Ingår i A 1:1
1. uå Ansökningar om medlemskap i KF G. Albert och Ernst Küsel
2. 1888 Hedvig Strandberg, Gustaf Eriksson, Lisen Lemchen, 1888 (?) Fredrik Constantin Bjarke
3. 1890 Georg Stoopendal, Sophie Stjernstedt, Tekla Nordström
4. 1892 (?)
5. 1896 Ester Almqvist, Aron Gerle, Gustaf Fjaestad, Gösta von Hennings, Hjalmar Linde, Artur Bianchini
6. 1897 Mina Carlson - Bredberg, Eva Åström, Fritz Lindström, Maria Hallén, Allan Österlind, Harald Sörensen Ringi, Carl Wilhelmson, Elias Erdtman, Carl Olson
7. 1898 Hilding Nyman, Björn Ahlgrensson. Se även E 4-1, 1898 Karl Nordström från Georg Pauli. Georg Paulis ansökan om återinträde
8. 1900 Carl Eldh, Axel Sjöberg,
9. 1905 Albert Petri
 

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter