Måndag den 21 juni kl. 16.00–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Georg Paulis brevsaling

Pauli Georg brevsamling

Georg Pauli (1855–1935), målare, tecknare, skulptör, etsare; skriftställare.
Arkivet omfattar 7 volymer. Överlämnat som gåva av Georg Pauli år 1921. Arkivförteckningen upprättad av Boo von Malmborg.

 Volymer (7 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Acke, J.A.G. – Berg, Yngve.
A
Acke, J.A.G. 3 brev
Adrian-Nilsson, Gösta 10 brev
Aguéli, Ivan 3 brev (6 blad)
Altamura, A., Italien 11 brev (21 blad)
Anderberg, Anders 1 brev
Ankarcrona, Gustaf 4 brev (6 blad), 1 kort
Arborelius, Olof 7 brev (13 blad), 1 kortbrev
Arsenius, Georg 2 brev (4 blad)
Aspelin, Carl 1 kortbrev
Atterström, August 7 brev (8 blad), 1 kort, 1 notis
Avenard, Emile, Frankrike 1 brev (4 blad), 2 kort samt kopior av brev och kort
B
Bacarias, G., Spanien 1 brev
Barbier, George, Paris 3 brev (kopior av två)
Bauer, John 1 brev
Bengtsson, Ragnar 1 brev
Berg, Yngve 17 brev (28 blad), 1 kortbrev, 2 kort
Bergh, Richard 77 brev, 2 fragment (125 blad) se även Thegerström, R & Bredberg, Mina
8 kortbrev, 41 kort, 2 anteckningar
 
2Bianchini, A. & A. – Froment, E.
Bianchini, Amadeus 1 brev
Bianchini, Arthur 2 brev (3 blad)
Birger, Hugo 13 brev (33 blad), 5 kort
Bjurström, Tor 2 brev
Björck, Oscar 6 brev (15 blad)
Björk, Bertil 2 brev (6 blad)
Blancke, Hans, Tyskland 6 brev (14 blad), ett av breven i avskrift
Blot, Eug., Paris 1 räkning
Boberg, Anna 5 brev (7 blad), 1 kortbrev, 5 kort
Boberg, Ferdinand 10 brev (16 blad), 4 kort
Bondesson, August 4 brev (8 blad), 1 kort, 1 notis
Bonnier, Eva 4 brev (11 blad), 1 kort se även Eriksson, Chr.
Borg, Axel 29 brev (54 blad), 4 kort
Bourdelle, Cléopatre, Paris 13 brev (23 blad), 2 kort
Bourdelle, Emile Antoine 35 brev (45 blad), 7 kort
ett av breven i avskrift
tidskriftsurklipp
Bredberg, Mina 1 telegram till R. Bergh
Bredsdorff, Axel, Danmark 1 kort
Brunius, August 3 brev (4 blad)
Bäling, Kai 1 brev
Börjesson, Gunnar 1 brev (2 blad), 1 kortbrev
C
Callmander, Reinhold 2 brev (3 blad)
Carriès, Jean, Frankrike 1 brev (2 blad)
Cederschiöld, Gunnar 9 brev (13 blad), 1 kortbrev
Cederström, Gustaf 3 brev (4 blad)
Chadwick-Löwstädt, Emma 2 brev (3 blad), 1 notis
Ciacelli, Artur 5 brev (13 blad), 2 kort
Cronstedt, Sigge 1 brev
D
Dahl, Viking 1 brev (2 blad)
E
Edelfelt, Albert 6 brev (11 blad), 4 kort
1 telegram
Edelfelt, Elise 1 brev (2 blad)
Ekström, Per 13 brev (24 blad)
Eldh, Carl 2 brev (3 blad), 1 notis
Elgström, Ossian 1 brev
Engström, Leander 1 brev
Ericson, John 8 brev (20 blad)
Ericsson, Ebbe 1 brev
Eriksson, Christian 3 brev (4 blad), 1 notis
1 brev (2 blad) till Eva Bonnier saknas
Evert Per 2 brev (4 blad)
F
Fahlcrantz, Greta 2 brev (5 blad)
Fallstedt, Ingel 6 brev (11 blad)
1 brevfragment (2 blad)
Féron, William 1 brev
Forseth, Einar 2 brev, 1 kort
Fougstedt, Arvid 10 brev (14 blad), 3 kort
Franzén, August 1 brev (2 blad) till Carl Larsson
Froment, E., Frankrike 2 brev (3 blad)
 
3Fürstenberg, P. – Lenars, A.
Fürstenberg, Pontus 11 brev enligt M. Leije
66 brev (102 blad), 4 kortbrev enl. tidigare ant.
G
Gauffin, Axel 1 brev (2 blad)
Gay, Walther, Amerika 1 brev
von Gegerfelt, Vilhelm 3 brev (5 blad), 1 notis
af Geijerstam, Gösta 1 brev
Goltz, Hans, München 1 brev
Graf, Paul 1 brev
Grünewald, Isaac 2 brev
H
Haartman, Axel, Helsingfors 1 brev
Hagborg, August 18 brev (36 blad), 7 kort
Hagborg, Otto 2 brev (3 blad)
Hagen (?), Alfred 2 brev (4 blad)
Hald, Edward 1 brev
Hammar, Carl 4 brev (7 blad), 1 notis
Hasselberg, Per 10 brev (19 blad) varav ett även fr. Ernst Josephson
1 notis
Hedberg, Erik 1 brev
Hedlund, Hans 3 brev (6 blad)
Hellberg, K.W. 1 brev
Henschen, S.E. 1 brev (2 blad), sönderrivet brev
Hermelin, Olof 6 brev (8 blad)
Hermelin, Tryggve 1 brev (2 blad)
Heyman, Alfred 1 brev
Hirsch, Otto 1 brev
Hjortzberg, Olle 2 brev
Hoppe, Ragnar 5 brev (7 blad)
Hägg, Axel Herman 2 brev (4 blad)
J
Jerickau, Holger, Danmark 2 brev (4 blad), 1 notis
Jerndahl, Aron 2 brev
Johansen, Nanna 2 brev (7 blad), 1 kort
Johansen,Viggo, Köpenhamn 5 brev (8 blad)
Johansson, Albin 1 kort
Johansson, Johan 1 kort
Jolin, Einar 5 brev, 1 kort
Jon-And, J. 1 brev
Josephson, Erik 2 brev
Josephson, Ernst – se Hasselberg, P., Lindman, A. och Österlind, A.
K
Kindborg, John 1 brev (2 blad)
Kleinech, O., Finland 1 brev (2 blad)
Kreuger, Nils 12 brev (14 blad), 1 kort
Krogh, Christian, Kristiania 1 brev
Krogh, Per 6 brev (7 blad)
Kronberg, Julius 7 brev (15 blad)
Krouthén, Johan 2 brev
Krumlinde, Olof 1 brev
Krøyer, Peter Severin, Köpenhamn 6 brev (12 blad), 1 notis
L
Lagerberg, Carl 1 brev
Lagerström, Carl 1 brev, 1 räkning
Lagerkvist, Pär 1 brev (2 blad)
Larsson, Carl 55 brev (101 blad), 7 kort, 4 kortbrev se även Franzén, August
Larsson, Karin 4 brev
Larsson, Yngve 1 brev
L'Art de France, Paris 1 kort
Laurin, Carl G. 2 brev
Laurin, Thorsten 1 kort
Lefeuvre, Alb., Frankrike 1 brev (2 blad) till Hasselberg, P
Le Fauconnier, Paris 2 brev (4 blad), 3 kort samt
avskrifter av allt
Lenars, Arthus, Paris 1 brev
 
4Lhote, André
Lhote, André, Paris 99 brev (165 blad), 156 kort
2 kortbrev, 2 brevavskrifter
Notes sur le Cubisme (4 blad)
Anförande av Lhote (8 blad)
Paulis kommentarer till Lhothes brev (70 blad)
 
5Liljefors,Bruno & Signe – Mörner, Stellan.
Liljefors, Bruno 10 brev (12 blad)
inbjudan till bröllop
Liljefors, Signe 1 brev
Lilljekvist, Fredrik 2 brev
Lindegren, A. 1 brev
Lindholm, Berndt 6 brev (12 blad)
Lindholm, Helga 1 kortbrev
Lindin, Carl Eric, New York 2 brev (3 blad)
Lindman, Axel 1 brev (2 blad) till E. Josephson
Lindström, A.M. 4 brev (10 blad)
Lindvall, Erik 2 brev (4 blad), 1 notis
Livén, Alrik 1 brev
Ljungdahl, Vilmar 1 brev
Lundberg, Robert 1 brev
Lundberg, Theodor 1 brev (2 blad)
Lundberg-Nyblom, Olga 6 brev (14 blad) varav ett till Siri Magnus
Lundholm, H. 1 brev
Lundström, Ernst 2 brev (3 blad), 1 kortbrev
Lönnberg, Ivan 1 brev (2 blad) samt kopia
Löwaas, Hans, Bergen 5 brev (11 blad), 1 notis
M
Magnus, Siri – se Lundberg-Nyblom, O.
Magnusson, Gustaf 1 brev
Mathiesen, Oscar, Köpenhamn 2 brev (3 blad)
Milles, Carl 1 brev (2 blad)
Millet, Francois, Barbizon 1 brev jämte avskrift
Molin, Hjalmar 1 brev (2 blad)
Montan, Anders 1 kort
Munthe, Gerhard, Lysaker 25 brev (44 blad), 10 kort
1 kortbrev
Munthe, Lagertha, Oslo 1 brev (2 blad)
Möller, Carl 6 brev (8 blad), 4 kort
Mörner, Stellan 2 brev
 
6Nalgely, Henry – Törnå, Oscar.
N
Nalgely, Henrik, Schweiz 1 brev
Nielsen, Jais, Köpenhamn 2 brev (3 blad), 1 kort
Nilsson, Svante 2 brev (4 blad)
Nordin, Alice 1 brev
Nordström, Karl 20 (?) brev (44 blad), 6 kortbrev, 1 kort
Nordström, Tekla 2 brev
Nyblom, Lennart 2 brev
O
Olson, Erik 2 brev
Oppenheim, Ville, Köpenhamn 1 brev
Ozenfant, A., Paris 4 brev (5 blad) samt 3 kopior av dessa
P
Parzka, F., Ungern 1 brevkort
Pauli, Gustaf, Hamburg 1 brev
Pauli, Ruth 1 telegram
Paulsson, Gregor 5 brev (10 blad)
Percy, Artur C:son 9 brev (24 blad), 1 kort
Perséus, Edvard 1 kort
Petersen, Eilif, Lysaker 10 brev (13 blad), 5 kort
de Petiville, St, Paris 2 brev (3 blad)
Ranström, Petrus & Suzanne 2 brev (3 blad)
Rasmussen, Yngve 1 brev (2 blad)
Romdahl, Axel R. 1 brev (2 blad)
Roosval, Johnny 1 brev
von Rosen, Georg 1 brev (2 blad)
Rosenberg, Léonce, Paris 1 brev
Roualt, Georges, Paris 4 kortbrev samt kopior
S
Salmson, Hugo 8 brev (13 blad)
von Saltza, Carl Fredrik 1 brev
Sandberg, Hjalmar 8 brev (11 blad)
Sandels, Gösta 1 brev
Sander, Fredrik 1 brev (2 blad)
Sandqvist, Fritz 1 brev
Schreiner, E., Trondheim 1 brev
Schwab, Eigil 1 brev (2 blad)
Simonson, Birger 1 kortbrev
Sinding, Anna, Norge 1 brev (2 blad)
Sinding, Otto 2 brev (4 blad)
Sinding, Stephan 19 brev (33 blad), 5 kort
1 telegram till Sinding
Sirén, Osvald 1 brev (2 blad)
Sjöström (?), Maja 1 kort
Skredsvig, Chr. 7 brev, 3 kort
Sparre, Louis 3 brev (5 blad), 1 kort
Stjernstedt, Sophie 1 brev (2 blad)
Strömbom, Sixten 2 brev (4 blad)
Sörensen, Henrik, Norge 1 brev
T
Tallberg, Axel 1 brev
Tengbom, Ivar 1 brev (2 blad)
Thaulow, Frits, Kristiania 8 brev (9 blad)
Thegerström, Robert 25 brev, 1 fragment (56 blad)
4 kort
1 brev till R. Bergh
Thorburn, Eugen 1 brev (2 blad)
Tode, Waldemar 1 brev, 1 fragment (4 blad)
Trädgårdh, C. 1 brev (2 blad)
Törnå, Oscar 3 brev (5 blad)
 
7Wachtmeister, F. – Österlind, Allan.
W
Wachtmeister, Fredrik 2 brev (6 blad), 1 notis
Walden, Herwarth, Berlin 3 brev (4 blad)
Wallander, Alf 10 brev (? blad)
Vallgren, Antionette 1 brev (2 blad)
Vallgren, Ville 14 brev (26 blad), 4 kort
Werenskiold, Erik, Lysaker 19 brev (30 blad), 3 kort
Werner, Gotthard 1 brev (2 blad)
Westman, Carl 1 brev
Westman, Edvard 1 brev
Widing, Rudolf 5 brev (8 blad), 2 fotografier
Wilhelmson, Carl 4 brev (7 blad)
Willumsen, J.F., Hellerup 7 brev (12 blad)
Wintzell, Joh. 2 brev (5 blad)
Voss, Richard, Tyskland 10 brev (23 blad), 2 kort
Wrangel, Ewert 2 brev (3 blad)
Vult von Steyern, F. 1 brev (2 blad)
Z
Zethelius, Gustaf 1 kort
Å
Åkerman, Verner 1 brev (2 blad)
Ö
Östberg, Ragnar 6 brev, 3 kort
Österlind, Allan 7 brev (15 blad) ett av breven även undertecknat Joseph & Eugénie
Oidentifierade brev. 3 brev, 2 kort
Paulis bestämmelser rörande brevsamlingen.
 

Nyheter

den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


Tidigare nyheter