Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

KONSTNÄRSBREV I ORIGINAL 1898-1901

Konstnärsförbundets Arkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11898 – 19011. 1898
1:1. 1898 August Hagborg från August Rodin (1) Förvaras i säkerhetsskåp.
Paris 30 janvier, Cher Monsieur Hagborg, Agreer Messieur ma profonde ..., Aug. Rodin ( */ Richard Bergh med blyerts), 2 bl. 1 s. skriven. Med ofrankerat kuvert
2:1. 1898 Nils Kreuger från Eva Maria Acke född Topelius (1)
Helsingfors, 19 April, Bäste Herr Kreuger!, .. fru Acke, 2 bl. 3 1/2 s. skriven
3:1. 1898 Karl Nordström från Arthur Bianchini (1)
Stockholm 14/4, Bästa Herr Nordström., Er hängifne Artur Bianchini, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
3:2. 1898 Karl Nordström från Oscar Björk (1)
Stockholm den 8 (?) Januari, Broder Nordström!, Hasteligen vännen Oscar Björk, 1 bl. 1 s. skriven. Rivna kanter
3:3. 1898 Karl Nordström från Agnes Branting, Handarbetets vänner (2)
Stockholm den 7 maj, Herr Karl Nordström!, Med utmärkt högaktning Agnes Branting, 2 bl. 1 1/3 s. skriven
Stockholm den 1 Nov., Herr Karl Nordström!, Med utmärkt högaktning Agnes Branting, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
3:4. 1898 Karl Nordström från Gustaf af Geijerstam, G.& F. Gernandts Förlgas AB (1)
Stockholm den 7 Mars, Broder., .. Vännen Geijerstam, 1 bl. av förtryckt meddelande, 1 s. skriven. På baksidan tuschteckning av bokomslag till "Det yttersta skäret. En kustroman af Gustaf af Geijerstam"
3:5. 1898 Karl Nordström från Filippo Grimani, Le Maire de Venise (1)
Venise, date du timbre-postale., Cher Maitre, Le Maire de Venise Président de l'Exposition F Grimani, Le Secrétaire général Prof. A. Fradeletto, 2 bl., 2 maskinskrivna s.. Med trasigt kuvert
3:6. 1898 Karl Nordström från den Frie Udstilling, Selskab af danske kunstnere (1)
Kjöbenhavn, d. 5 Februar, Hr. Nordström, Med saerdeles Agtelse Johan Rohde, G. Seligmann, J. F. Willumsen, 1 förtryckt bl. 1 s. skriven
3:7. 1898 Karl Nordström från Peter Hansen (1)
Köpenhamn, Kronprinsessegade 34., Kare Nordström, Din hengivne Peter Hansen., 2 bl. 2 2/3 s. skriven
3:8. 1898 Karl Nordström från John Kruse (1)
Stockholm, Floragatan 13 III, d. 8 mars, Bäste herr Nordström!, Er förbundne John Kruse., 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Gulnat, trasigt i mittveck
3:9. 1898 Karl Nordström från Carl Robert Lamm (1)
Stockholm 10/1, B. B., Vännen Carl Robert Lamm, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Trasigt i mittveck
3:10. 1898 Karl Nordström från Thorsten Laurin (2)
Upsala 18.2., Bästa Herr Nordström!, Med utmärkt högaktning Er Thorsten Laurin., 2 bl. 3 s. skrivna. Blyertsskiss av en karta över Norge och Sverige på s. 4.
Upsala 10/9 (poststämpel), Bästa Herr Nordström!, Er tillgifne Thorsten Laurin, Kortbref, 1 s. skriven
3:11. 1898 Karl Nordström ? från Bruno Liljefors (1)
(-1898- med blyerts), Broder!, vännen Bruno Liljefors, 2 bl. 1 s. skriven
3:12. 1898 Karl Nordström från Carl Möller (1)
d. 19/12, 98 (?), B.B., SKF Calle Möller, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna
3:13. 1898 Karl Nordström från Herman Norrman (4)
Tranås den 26 April, H. Herr Nordström!, Högaktningsfullt H. Norrman, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna. Bläck genomtränger
Tranås den 16/6, H. Herr Nordström, Högaktningsfullt H. Norrman, 2 bl. 1 1/2 s skrivna. Bläck genomträngande
Tranås den 5/11, H. Herr Nordström, Med största högaktning H. Norrman, 2 bl. 2 s. skrivna. Bläck genomträngande
Tranås den 14/11, H. Herr Nordström!, Med största Högakning och tacksamhet H. Norrman, 2 bl. 1 1/2 s. skriven. Bläck genomtränger
3:14. 1898 ? Karl Nordström från Jean Patricot (1)
Paris 17/, 9 (?), Stockholm 20/3 9 (?) (postsstämpel), Jean Patricot, 2 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
3:15. 1898 Karl Nordström från Georg Pauli (2)
6. Bellmansgatan d. 14/11, (Till K. N. med blyerts), Bästa Broder!, Vänligen G Pauli, 2 bl. 3 1/3 s. skriven. Bläck genomtränger
D. 18/11., Bästa Border!, Vänligen G Pauli, 2 bl. 1 s. skriven. Slitna kanter
3:16. 1898 Karl Nordström från Johan Rohde (1)
Nyhavn 22. Kjöbenhavn., Hr. Karl Nordström!, Med ..Höjagtelse Deres Johan Rohde., 2 bl. 1 s. skriven
3:17. 1898 Karl Nordström från Fritz Syberg (1)
Svanninge ved Fåborg, 9/4, Kare Nordström!, Din hengivne Fritz Syberg, 2 bl. 4 s. skrivna
3:18. 1898 Karl Nordström från Antoinette Vallgren född Råström (1)
Paris 9 Janv 98 (poststämpel), Kära Karl., Eder gamla vän Antoinette, 2 separata bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
3:19. 1898 Karl Nordström från Ville Vallgren (1)
Paris 233 bis, Faubourg Saint-Honoré., den 9 Februari, Gamle Vän Kalle Nordström., Er gamle vän Ville, 2 bl. 4 s. skrivna. Trasigt i mittveck
3:20. 1898 Karl Nordström från Karl Wåhlin, Nationalmuseum (1)
D. 26.1., H. Herr Karl Nordström!, Eder Karl Wåhlin, 2 bl. 2 1/2 s. skrivna. Bläckfläckar
3:21. 1898 Karl Nordström från Anders Zorn (1)
Mora 12 (?) jan, Käre Nordström, din Anders, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Tuschfläckar
2. 1899
1:1. 1899 Richard Bergh från Karl Nordström (2)
Den 7 April, Broder Dick, Kalle N., 3 bl. 4 1/2 s. skrivna. Något trasigt i kanterna och mittveck
Den 7 April, Broder Dick, Vännen Kalle, 3 bl. 4 1/2 s. skrivna
1:2. 1899 Richard Bergh från Oscar Wandel (1)
Kjobenhavn d. 28 April, Kjare Herr Bergh!, hengivne Oscar Wandel, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
1:3. 1899 Richard Bergh från oidentifierad (1)
Stockholm, Ud. (Bergh med stämpel, Till Rich. Bergh -99 med blyerts), Lördag!, B.B., Din .....(otydlig underskrift), 2 bl. 1 1/2 s. skriven
2:1 1899 Elias Erdtman från Karl Nordström (2)
63 Roslagsgatan, 18 jan. (?), Min lilla bror, Vännen Karl Nordström, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna
12 Mars, Snälla bror, Din Karl Nordström, Kortbrev, 1 s. skriven
3:1 1899 Eugène Jansson från G. Albert (1)
Tous. Vents par Gouvreux, den 20 juni, Herr Eugène Jansson, G. Albert, 2 bl. 2 s. skrivna
4:1. 1899 Karl Nordström från Richard Bergh (10)
(Bergh med stämpel på samtliga)
11/1, Broder, Vännen Dick, Brevkort, 1 s. skriven. (Nr 1 med blyerts)
21/1, Broder, Dick, Brevkort, 1 s. skriven
7/2, Broder-, Dick, Brevkort, 1 s. skriven. (Nr 3 med blyerts)
22/9 (poststämpel), Ekholmsnäs 22/9, (Bergh med stämpel), Broder - vännen Dick, 2 bl. 1 s. skriven. Med kuvert (Nr 4 med blyerts)
24/11, Broder -, vännen Dick, Brevkort, 2 s. skrivna. Med kuvert. (Nr 5 med blyerts)
27/11, Broder, Dick, Brevkort, 2 s. skrivna. Med kuvert. (Nr 6 med blyerts)
29/11, Skol-Styrelsen sammanträder i skolans lokal... , Brevkort, 1 s. skriven. (Nr 7 med blyerts)
1/12, B.B., vännen Dick, Brevkort, 1 s. skriven. (Nr 8 med byerts)
24/12, Broder, Dick, Brevkort, 1 s. skriven. (Nr 9 med blyerts)
Ud. B. B., Kan du komma till mig Tisda kl 12?, Visitkort, 1 s. skriven
4:2. 1899 Karl Nordström från Oscar Björck (2)
d. 27/10, Broder Karl Nordström, vännen Oscar Björck, 2 bl. 2 s. skrivna. Bläck genomtränger. Rivet i kanterna. Med kuvert
Broder (1899 med blyerts) Kalle Nordström!, vännen Oscar Björck, 2 bl. 1 s. skriven
4:3. 1899 Karl Nordström från Elias Erdtman (2)
Bjurvik 12/1, Bäste Broder!, från gamle vännen Elias Erdtman, 2 bl. 2 s. skrivna. Fläckar
Bjurvik 10 Mars, Heders broder!, från gamle vännen Elias Erdtman, 2 bl. 1 s. skriven
4:4. 1899 Karl Nordström från Christian Eriksson (1)
(1899 med blyerts) Kära pröses, Din Ch. Eriksson, 2 bl. 1 s. skriven. Fläckar. Med kuvert
4:5. 1899 Karl Nordström från Sunny Frykholm född Wallström ? (1)
38 Sturegatan, 15 Maj, Konstnären H. Herr Karl Nordström, Med utmärkt högaktning Sunny (?) Frykholm, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna
4:6. 1899 Karl Nordström ? från August Hagborg (1)
Dalarö 5 juli, B.B., din tillgifne Aug. Hagborg, 2 bl. 2 s. skrivna
4:7. 1899 Karl Nordström från Marie Henriques (2)
Petershøj, 2 juli, Kare Hr. Nordström!, Marie Henriques, 2 bl. 2 s. skrivna
Petershøj, Klampenborg 15 juni, Kare Nordström!, Marie Henriques, 2 bl. 4 s. skrivna
4:8. 1899 Karl Nordström från Eugène Jansson (1)
Helsingfors d. 8 mars, Broder Nisse, Din Fotogen, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
4:9 1899 Karl Nordström från Carl Larsson (3)
28/2, Käre Vän!, Din Carl Larsson, 2 bl. 3 s. skrivna. Något skadat i kanterna, bläck genomtränger
20/4, Stora Glasbruksg. 15, Stockholm, Käre du, din C. Larsson, 3 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
Stockholm d. 28 Juni, Käre Du, Din Carl Larsson, 2 bl. 1 s. skriven
4:10 1899 Karl Nordström från Alrik Livén (1)
14/6, Bäste vän Hr. K. Nordström., bäste vän. Alrik Livén, 2 bl. 2 s. skrivna. Bläck genomtränger
4:11. 1899 Karl Nordström från Emilia Lönblad (1)
Kristianstad d. 5 juni, Herr Nordström, Med sann högaktning Emilia Lönblad, 2 bl. 3 s. skrivna
4:12. 1899 Karl Nordström från Herman Norrman (6)
Tranås den 11 Febr, H. Herr Nordström!, Med största Högaktning H. Norrman, 2 bl. 1 s. skriven
Tranås den 21/2, H. Herr Nordström, Högaktningsfullt H. Norrman, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna
Tranås den 25 April, H. Herr Nordström!, Med största tacksamhet och Högaktning H.Norrman, 2 bl. 1 s. skriven. Bläck genomtränger
Tranås den 8 Maj, Ädla Kamrater / Nordström, Bergh, Jansson och Kreuger! Eder innerligt tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 1 s. skriven. Bläck genomtränger
Tranås den 15 Sep., Käre Nordström!, din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 3 1/2 s. skrivna
Tranås den 16/12, Käre Nordström!, sanne Vän H. Norrman, 2 bl. 3 s. skrivna
4:13. 1899 Karl Nordström från Helmer Osslund (2)
Tränsta d. 7 dec., Ordförande i KF Herr Karl Nordström, Med tacksamhet och vördnad Helmer Osslund., 4 bl. 8 s. skrivna. Något rivet och slitet i mittveck
Tränsta d. 14 dec., Konstnären Herr Karl Nordström!, med stor tack och vördnad. Helmer Osslund., 4 bl. 8 s. skrivna
4:14. 1899 Karl Nordström från Georg Pauli (1)
11/1, Bäste Nordström!, Vänskapsfullt G Paul., 2 bl. 1 s. skriven
4:15. 1899 Karl Nordström från Axel Sjöberg (2)
Stockholm den 7 Mars, Konstnären Herr Karl Nordström, Högaktningsfullt Axel Sjöberg., 2 bl. 1 s. skriven
Stockholm den 22 Mars, Konstnären Herr C. Nordström, Högaktningsfullt Axel Sjöberg, 2 bl. 1 s. skriven. Bläck genomtränger
4:16. 1899 Karl Nordström från Robert Thegerström (1)
Djursholm 8/3, Broder, Vännen Robert Thegerström, 2 bl. 2 s. skrivna
4:17. 1899 Karl Nordström från Emma Zorn, född Lamm (6)
10/1 Bästa herr Nordström, Eder tillgifna Emma Zorn, 2 bl. 3 s. skrivna. Fläckar av bläck
Stockholm 26/1 Bästa herr Nordström, Eder tillgifna Emma Zorn, 2 b. 1 s. skriven
26 Mars, Bäste herr Nordström, Eder tillgifna Emma Zorn, 2 bl. 2 s. skrivna
Ud. Hôtel Mirabeau, Paris, Bäste herr Nordström, Eder tillgifna Emma Zorn, 2 bl. 1 s. skriven
Ud. Bäste herr Nordström, Eder tillgifna Emma Zorn, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna. Bläck genomtränger
Ud. Bäste herr Nordström, Er tillgifna Emma Zorn, 2 bl. 2 s. skrivna. Bläckfläcker, bläck genomtränger
4:18. 1899 Karl Nordström från oidentifierad (1)
Stockholm, den 9 okt. Broder Nordström!, (otydlig signatur), 2 bl. 2 s. skrivna
5:1. 1899 Emma Zorn, född Lamm från J. Edvin Levisson (1)
Göteborg, d 25 Mars, Fru Emma Zorn, Tillgifne J. Ed. Levisson, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna
3. 1900
1:1. 1900 Richard Bergh från Sven Kulle (1)
Paris den 3 Januari, Artisten Herr, Richard Bergh!, Högaktningsfullt Sven Kulle, 2 bl. 4 s. skrivna
se även E4-1 2:3 1900 Karl Nordström från Richard Bergh
2:1. 1900 Karl Nordström från J.A.G. Acke (1)
Kungsgård 14 Oct., Bröder!, Acke, 2 bl. 2 s. skrivna
2:2. 1900 Karl Nordström från Ester Almqvist (3)
Katrineholmsgård, Aneby 4/11, Herr Nordström!, Med största högaktning Ester Almqvist, 2 bl. 3 s. skrivna. Bläck genomtränger
Katrineholms gård Aneby 21/11, Herr Nordström!, Med upprigtigt högaktning Ester Almqvist, 2 bl. 4 s. skrivna
Katrineholm, Aneby 28/11, Herr Nordström!, Med utmärkt högaktning Ester Almqvist, 2 bl. 2 1/2 skrivna
2:3. 1900 Karl Nordström från Richard Bergh (1)
Stockholm 8 Jan., vännen Dick, 1 bl. 2 s. skrivna. Innehåller koncept till Nordströms svar till Sven Kulle.
Se E 4-1 1900 Richard Bergh från Sven Kulle
2:4. 1900 Karl Nordström från Eva Bonnier (1)
Bergshamra d. 9 Dec., Bäste Herr Nordström, Eder Eva Bonnier, Brevkort, 2 s. skrivna
2:5. 1900 Karl Nordström från Carl Eldh (1)
Paris den 15 Oktober, H. Herr Nordström!, Carl Eldh, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna
2:6. 1900 Karl Nordström från Gustaf Fjaestad (4)
21/11, Bror Nordström, vännen G. A. Fjaestad, 2 bl. 1 s. skriven. Slitet i mittveck. Fläckar. Med kuvert
Arvika / Gunnarskog 28/11, Broder Nordström, vännen G. A. Fjaestad, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna. Bläck genomtränger. Rivet i kanten
Arvika Gunnarskog 3 December, Broder, vännen Fjaestad, 2 bl. 1 1/2 s. skriven. Bläck genomtränger. Fläckar
D. 3.12., B Broder, vännen G. A. Fjaestad, 2 bl. 1/2 s. skriven. Fläckar. Bläck genomtränger
2:7. 1900 Karl Nordström från Eugène Jansson (1)
d. 17/1, Broder Kalle!, Din Fotogen, 2 bl. 1 s. skriven. Gulnat vid kanterna. Bläck genomtränger
2:8. 1900 Karl Nordström från Nils Kreuger (6)
Stockholm 16 April, Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse Kreuger, 2 bl. 2 s. skrivna. Fläckar
Borgehage Borgholm 25 juni, Broder Kalle!, Din tillgifne Nisse Kreuger, 3 bl. 5 s. skrivna
Borgehage 20 juli, Käre Kalle!, Din Tillgifne Nisse Kreuger, 3 bl. 6 s. skrivna
Borgholm 10 Aug., Kära Kalle!, Din Tillgifne Nisse K., 4 bl. 6 1/2 s. skrivna
Borgholm 29 Aug., Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse K. Brevkort, 1 s. skriven
Ud. (1900 med blyerts) Kära Kalle, Din tillgifne Nisse Kreuger, 1 bl. 2 s. skrivna
2:9. 1900 Karl Nordström från Carl Larsson (1)
Ud. (1900 med blyerts) Käre, Din C. L., 2 bl. 1 s. skriven. Med trasigt kuvert
2:10. 1900 Karl Nordström från Bruno Liljefors (1)
Ingarö d. 16 April, Käre Vän!, Din tillgifne Bruno Liljefors, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Något gulnat i mittveck
2:11. 1900 Karl Nordström från Ernst Lundström (1)
Stockholm d. 30 Jan, Broder Nordström!, vännen Ernst Lundström, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
2:12. 1900 Karl Nordström från Herman Norrman (7)
Tranås den 1 Januari, Käre Nordström!, Tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
Tranås den 17 April, Käre Nordström!, din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 1 s. skriven. Fläckar. Reva vid kanten
Tranås den 6/5, Käre Nordström!, 2 bl. 2 s. skrivna. Gulnat vid kanterna. Fläckar
Tranås den 16/10, Bror Nordström!, från din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 3 s. skrivna. Bläck genomtränger. Fläckar
Tranås den 25/10, Käre Nordström!, din tacksamme o tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna. Slitet i mittveck, gulnat
Tranås den 4/11, Käre Nordström!, din tillgifvne H. Norrman, 3 bl. 2 1/2 s. skriven. Bläck genomtränger. Slitet i mittveck
Tranås den 1/12, Käre Nordström!, din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 2 s. skrivna. Fläckar, gulnader. Bläck genomtränger
2:13. 1900 Karl Nordström från Helmer Osslund (2)
Ytterhogdal 3 jan., Artisten Herr Karl Nordström! Nyårsönskan!, Helm. Osslund. 4 blad. 8 s. skrivna
Fränsta 13 . 1., Artisten Herr Karl Nordström!, Vårdsammast Helmer Osslund!, 2 bl. 4 s. skrivna
2:14. 1900 Karl Nordström från Georg Pauli (1)
6. Bellmansg. 18/11, Broder Nordström!, Vänligast GPauli, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Något gulnat. Slitet i mittveck
2:15. 1900 Karl Nordström från Marie Louise Stuart (1)
Stockholm d. 3 Jan., Herr Karl Nordström, Högaktningsfullt Marie Louise Stuart, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Bläckfläckar
2:16. 1900 Karl Norström från Carl Wilhelmson (4)
Fiskebäckskil 4 Maj, B.B., Med vänskap och högaktning Carl Wilhelmson, 2 bl. 2,1/2 s. skriven
Fiskebäckskil den 16 Maj, Broder., Hälsningar vän Wilhelmson, 2 bl. 2 s. skrivna
Göteborg den 1 October, Broder, din tillgifne Carl Wilhelmson, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
Göteborg den 8 October, Broder., Vänskapsfullt Carl Wilhelmson, 2 bl. 3 1/2 s. skriven
2:17. 1900 Karl Norström från Karl Wåhlin, Nationalmuseum, Stockholm, Statens inköpsnämnd (1)
D. 19 april, Bäste Herr Nordström!, Eder tillgifne Karl Wåhlin, 2 bl. 3 s. skrivna. Innehåller förteckning på ledamöter
2:18. 1900 Karl Nordström från Anders Zorn (2)
Paris, Hotel Mirabeau, 31 mars, Käre Nordström, från Anders Z., 2 bl. 2 s. skrivna. Revor, trasigt i mittveck
Ud. Tack Käre Nordström, från din Zorn, 2 bl. 2 1/1 s. skrivna. Bläck genomtränger. Med kuvert
2:19. 1900 Karl Nordström från Emma Zorn, född Lamm (1)
Stockholm 17 okt., Bäste herr Nordström, Er tillgifna Emma Zorn, 2 bl. 2 s. skrivna. Trasigt i mittveck
3:1. 1900 Marie Louise Stuart från Karl Nordström (1)
Stockholm den 14 Maj, Fröken M. L. Stuart, Högaktningsfullt Karl Nordström., 1 bl. 1 s. skriven
4. 1901
1:1. 1901 Richard Bergh från Karl Nordström (2)
7 Aparil, (Bergh med stämpel), Broder, Hälsningar!, Din Kalle, 1 bl. 2 s. skrivna. Fläckar
Kyrkesund, Bohuslän 20 juni, (Bergh med stämpel), Broder, Din Kalle, 4 bl. 8 s. skrivna
1901 Frode Eskesen från Julius Paulsen (1)
21 Maj, Kare Frode Eskesen, Deres forb Jul. Paulsen, 2 bl. 1 s. skriven. Se E 8-2 1901 Karl Nordström från Richard Bergh
1901 Frode Eskesen från Niels Skovgaard (1)
Karlsberg Hillerød 22.5.1901, Hr. Frode Eskesen!, Deres Niels Skovgaard, 2 bl. 4 s. skrivna. Se E 8-2 1901 Karl Nordström från Richard Bergh
2:1. 1901 Nils Kreuger från Nils Elias Anckers Andersson (1)
Carlskrona d. 23/4., Din tillgifne vän N E Andersson, 1 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
2:2. 1901 Nils Kreuger från Per Ekström (2)
Göteborg Drottningtorget i Mars, Hedersbroder Kreuger!, Din tillgifne Per Ekström, 2 bl. 4 s. skrivna. Trasigt i mittveck
Ud. Hedersbroder Kreuger!, Din Tillgifne P. Ekström, 2 bl. 2 s. skrivna
2:3. 1901 Nils Kreuger från Christian Eriksson (4)
Arcueil Cachan d 3 Mars, Broder!, Din Ch. Eriksson, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
Paris d. 8 mars, Broder., Din Ch. Er., Brevkort 1 s. skriven
Paris d. 24 mars, Broder., Din Chr. Eriksson, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
Paris d. 1 april, Broder!, Din Jerker, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
2:4. 1901 Nils Kreuger från Gustaf Fjeastad (2)
Arvika 21 Mars, Broder Kreuger, G A Fjaestad, 1 bl. urrivet, 2 s. skrivna
Ud. 16/4 (?) (poststämpel ), B Bror Kreuger, vännen Fjaesta, 2 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
2:5. 1901 Nils Kreuger från Pontus Fürstenberg (2)
Göteborg 27 Mars, Herr Nils Kreuger, eder tillgifne Pontus Furstenberg, 2 bl. 2 s. skrivna
31 Mars, Bäste Herr Kreuger!, Eder Tillgifne P F, 2 bl. 3 s. skrivna
2:6. 1901 Nils Kreuger från Carl Larsson (3)
Sundborn d 30 April, Carl Larsson, Din C. L., Hjerligt tack, 2 bl. 2 s. skrivna. Trasigt i mittväck
Sundborn 28/3 (?) (poststämpel), Sundborn Mars 1901, Tack för sist.., Er (?) Carl Larsson, 2 bl. 3 s. skrivna. Med kuvert
(Troligen 1901 med blyerts), Kära Kamrater, Kamle C.L., 2 bl. 1 s. skriven. Med kuvert
3:1. 1901 Carl Larsson från Kunstforeningen, Köpenhamn (1)
Kjobenhavn, den 6 Mars, Maleren Hr Carl Larsson, Med Höjagtelse P.B.V. ..... f.T. Sekretaer., 1 bl. 1 s. maskinskriven
3:2. 1901 Carl Larsson från Karl Nordström (1)
Stockholm d. 25 feb, Broder Carl Larsson, Din Nordström., 2 bl. 3 s. skrivna
4:1. 1901 Karl Nordström från J.A.G. Acke (3)
Roma 20 Jan, Bror!, Acke, 2 bl. 4 s. skrivna. Innehåller handteckningar. Med trasigt kuvert
Viterbo 2 April, Tack för..., från vännen Acke, Postkort, 1 s. skriven
Viterbo Villa Lant.. 5. April, Bror!, vän Acke, 2 bl. 1 s. skriven. Med Trasigt kuvert
4:2. 1901 Karl Nordström från Eva Bonnier (1)
Bergshamra d. 1 Juni, Bäste Herr Nordström!, Eder Eva Bonnier, Brevkort 2 s. skrivna
4:3. 1901 Karl Nordström, KF:s Styrelse från Gustaf Cederström (2)
Stockholm den 28 jan, Till Konstnärsförbundets Styrelse, med utmärkaste högaktning Gustaf Cederström, 1 bl. 1 s. skriven
Stockholm den 28 jan, Till Konstnärsförbundets ordförande Herr Karl Nordström, med utmärkaste högaktning Gustaf Cederström, 1 bl. 1 s. skriven
4:4. 1901 Karl Nordström från Dr Friedrich Deneken, Kaiser Wilhelm-Museum (6)
Christiania d. 8 Aug., Herr Kare Nordström, Med megen Höiagtelse... (?), Dr Deneken, 2 bl. 2 1/2 s. skriven
Krefeld, den 16. Sept., Arade Herr Nordström, ... F. Deneken, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
Krefeld, den 19. Oct., Höiarede Herr Nordström, ej komplett, 2 bl. 4 s. skrivna
Krefeld, den 7. Nov., Arede Herr Nordström, ....F. Deneken, 2 bl. 2 1/2 s. skrivna
Krefeld, den 7. November, An den Vorstand des Künstlerbundes ... Herrn Karl Nordström, Der Direktor des Kaiser "Wilhelm" Museum Dr. Deneken, 2 bl. 2 s. skrivna
Krefeld, den 22. Dec., Höitarede Herr Nordström, .... F. Deneken, 2 bl. 3 1/2 s. skriven. Med kuvert
4:5. 1901 Karl Nordström från Carl Eldh (6)
Paris. 1. Januari, Herr Nordström!, Nytt år. Högaktningsfullt C. J. Eldh., 2 bl. 2 s. skrivna
Paris d. 29. Januari, Herr Nordström!, C.J. Eldh., 2 bl. 3 1/2 s. skrivna. Trasigt i mittveck, gulnader
Paris d. 27. Oktober, B. Bror Nordström!, Tillgifne vän C. J. Eldh., 2 bl. 3 s. skrivna
Paris d. 17. nov., Bästa Bror Nordström!, från din Tillgifne vän C. J. Eldh., 2 bl. 2 1/2 s. skrivna
Paris Julafton, Broder Nordström!, C.J.Eh., 2 bl. 3 s. skrivna. Bläckfläckar
Ud. B. Bror Nordström., Med hälsning Carl J Eldh, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna
4:6. 1901 Karl Nordström från Frode Eskesen (5)
Göteborg 28 April, Hr Carl Nordström!, Frode Eskesen, 4 bl. 6 1/2 s. skrivna
Bergen d 14 Mai, Kore Hr Carl Nordström!, Med venlig Hilsen fra ...Frode Eskesen, 2 bl. 4 s. skrivna. Med kuvert
Bergen den 6 Juni, Kore Hr Carl Nordström, Frode Eskesen, 2 bl. 4 s. skrivna
Olden. Nordfjord Norge d 18 Aug, Kore Hr Carl Nordström!, Frode Eskesen, 2 bl. 1/2 s. skriven. Något trasigt i mittveck
Olden den 15 September, Kore Hr Carl Nordström! Frode Eskesen, 2 bl. 3 s. skrivna. Trasigt i mittveck. Fläckar
4:7. 1901 Karl Nordström från Gustaf Fjaestad (1)
Annandag påsk, B B Nordström, vännen G. Fjaestad, 2 bl. 1 1/2 s. skriven
4:8. 1901 Karl Nordström från Eugène Jansson (2)
Vetriolo (stämpel), d. 26/4, Kalle Nordström, Fotogen helsar, Vykort med fotografi av Arena i Verona
Firenze (postsämpel), d. 11/5, All' illustrissimo Signor Karl Nordström, Vykort med fotografi av Palazzo Pitti, Firenze
4:9. 1901 Karl Nordström från Nils Kreuger (4)
Onsdag - 15/5 Har nyss talat..., Din Tillgivne N. K., Brevkort, 1 s. skriven. Flyttad från F8-7
Borgholm 28 juni, Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse Kreuger, 4 bl. 8 s. skrivna
Borgholm 14 Juli, Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse Kreuger, 2 bl. 4 s. skrivna
Borgholm 21 Augusti, Kära Kalle!, Din tillgifne Nisse Kreuger, 4 bl. 8 s. skrivna. Med trasigt kuvert
4:10. 1901 Karl Nordström från John Kruse (1)
Stockholm, 11 Juni, Käre Herr Nordström!, med vänskap och tacksamhet Johan Kruse, Korrespondenskort, 2 s. skrivna
4:11. 1901 Karl Nordström från Carl Lagerberg (2)
Göteborgs Konstförening den 14 juni 1901, Till Herr Ordförande i Konstnärsförbundet., Carl Lagerberg, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna. Innehåller 1 bl. med utdrag af protokoll
Göteborgs Konstförening den 19 juni, Artisten Herr Karl Nordström, Högaktningsfullt Carl Lagerberg, 4 bl. 3 s. skrivna
4:12. 1901 Karl Nordström från Carl Larsson (4)
25 Febr., Broder Nordström, din Carl Larsson, 2 bl. 2 1/2 s. skriven. Med kuvert
Ud. Falun 1/4 (postsämpel), Kära vän! Tack, er gamle Carl Larsson. 1 bl. 1 s. skriven. Trasigt i mittveck. Med kuvert
Sundborn April (7/4 poststämpel) Käre vän, Din C. L., 2 bl. 2 s. skrivna. Bläck genomtränger. Med kuvert
Sundborn dec (15/12 poststämpel), Tack, käre gamle.., Din vän Carl Larsson, 2 bl. 3 s. skrivna. Bläck genomtränger. Med kuvert
4:13. 1901 Karl Nordström från Bruno Liljefors (1)
d. 10 dec ., Käre Vän!, Din tillgifne Bruno Liljefors, 2 bl. 1 1/2 s. skriven. Med kuvert
4:14. 1901 Karl Nordström från Herman Norrman (5)
Tranås den 14/2, Käre Karl Nordström!, din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 4 s. skrivna
Tranås den 26/2, Käre Nordström!, din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 2 s. skrivna
Tranås den 2 Mars, Käre Nordström!, Din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 4 s. skrivna. Innehåller en tuschteckning
Tranås den 3 April, Käre Nordström!, din tillgifvne H. Norrman, 2 bl. 2 1/2 s. skrivna
Tranås den 31 Dec., Ett Godt Nytt År 1902, din tillgifvne H. Norrman, Postkort, 1 s. skriven
4:15. 1901 Karl Nordström från Edvard Skari (2)
Christiania Kunstforening 27/4, Hr Carl Nordström, Konstnärsforbundet., E Skari. Inspectör, 2 bl. 1 s. skriven
Christiania Kunstforening 4/11, Hr Karl Nordström! Konstnärsforbundet., for Directionen. Edr Skari Inspectör, 2 bl. 1 s. skriven
4:16. Karl Nordström från Carl Wilhelmson (4)
Göteborg 3 Mars, B.B., vänskapsfullt Carl Wilhelmson, 2 bl. 1 1/2 s. skrivna. Med trasigt kuvert
Ud., Göteborg 4/5 (?) (poststämpel), B.B., vän Wilhelmson, 2 bl. 1 1/2 skrivna. Med trasigt kuvert
Göteborg 7 Maj, Broder, Din tillgifvne Carl Wilhelmson, 2 bl. 1 1/2 skrivna
Göteborg 16 Juni, Broder, din Carl Wilhelmson, 2 bl. 3 s. skrivna. Överförd från F8-8
4:17. 1901 Karl Nordström från Karl Wåhlin, Nationalmuseum (1)
D. 24 nov., Till Ordförande i Konstnärsförbundet Herr Karl Nordström, Ex officio Karl Wåhlin, 2 bl. 1 s. skriven
4:18. 1901 Karl Nordström från Anders Zorn (1)
..på väg till Särö 26 juli, Käre Nordström, din Anders, 2 bl. 1 s. skriven
5:1. 1901 Robert Thegerström, Konstnärsförbundet från Albert Petri (1)
Stockholm d. 20 April, Till Konsnärsförbundet! Albert Petri, 2 bl. 1 s. skriven
6:1. 1901 ? Wilhelm Walldén, ordföranden i Nationalmusei nämnd, utan avsändare (1)
(1901? med blyerts) Till Ordföranden i Nationalmusei nämnd, godsegaren m.m. Herr W. Walldén, (koncept till skrivelse?). Innehåller ett vaderat kuvert från Nationalmuseum utan innehåll (26/11 poststämpel ) adresserat till Konstnären Herr Carl Nordström med påskrift "Idiotismer från Statens inköpsnämnd"
 

Nyheter

den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


Tidigare nyheter