Onsdag den 19 maj kl. 17.00–22.00 kan det förekomma störningar på webbplatsen då reservkraftsprov genomförs under angiven tid.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Konst i skolan

Föreningen Konst i skolan

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11947 – 1972Arkivet omfattar 1 volym. Handlingarna utgörs främst av kopior av protokoll, korrespondens,
utkast till skrivelser och annat arbetsmaterial mellan åren 1947 - 1972.
Aktomslag 1:
* Föredragningslista för styrelsesammanträde den 19 december 1947, samt
styrelseberättelse.
* PM ang. tillsättande av en aktiv befattningshavare inom Konst i skolan, sl. 1940-
talet.
* Arbetsplan för föreningen 1948.
* Utdrag ur föreningens konstituerande möte den 24 oktober 1947.
* Styrelsens förslag till stadgar för föreningen, u.å.
* Föredragningslistor från 1948.
* Förslag till ändringar av stadgar, u.å.
* Meddelande rörande sommarkursen 1948.
* Verksamhetsplan för 1948.
* Arbetsrapport 1949.
* Föredragningslista vid sammanträde den 10 oktober 1949.
* Förslag till arbetsplan 1949/50.
* Styrelseberättelse för 1948 m.m.
Aktomslag 2:
* Balansräkning per den 10 november 1948 samt vissa handlingar rörande
styrelsen 1948.
* Utkast till brev till Konungen den 5 maj 1949.
* Lista över medlemsavgifter februari 1949.
* Förteckning över deltagande konstnärer och konstverk i utställningen i Åmål
1950.
* Tidsplan för vandringsutställningar vårterminen 1950.
* Föredragningslista för arbetsutskottets sammanträde den 26 maj 1951.
* Styrelseberättelse för 1950.
* Förteckning över deltagande i utställning i Västerås den 2 december 1950.
* Arbetsrapport för tiden 24 juni 1950 - 16 januari 1951.
* Förteckning över deltagande i utställningen i Tullinge vårterminen 1951.
* Tidsplan för vandringsutställningar.
* Föredragningslista vid styrelsesammanträde den 29 september 1953.
* ” ” arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 1953, den 8
maj 1953 samt den 14 november 1953.
* Arbetsprogram för verksamhetsåret 1952/53.
* Årsmöteshandlingar för 1952.
* Föredragningslista vid arbetsutskottets sammanträde den 18 april, 26 april samt
den 7 september 1955.
Aktomslag 3:
* Förslag till skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kgl. Ecklesiastikdep., 1957.
* ” ” ” ” Konungen, 1957.
* ” ” ” ” Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 1959.
* Stadgar för föreningen Konst i skolan, u.å. samt för 1952.
* Förslag till skrivelse för medlemsvärvning vårterminen 1960.
* Verksamhetsberättelse 1958-59.
* Tryckt skrift ”Vad som gjorts 1959-60 i föreningen Konst i skolan”.
* Skrivelse rörande ”Konst i skolans konsultativa verksamhet”, januari 1956.
* Föredragningslista vid föreningen Konst i skolans årsmöte 1962.
* Tryckt skrift med information om föreningen Konst i skolan 1963-64.
* ” ” ” ” ” ” ” ” ” 1965-66.
* Föredragningslista med bilagor till föreningen Konst i skolans arbetsutskotts
sammanträde den 12 november 1968.
* Skrivelse från 1965 års musei- och utställningssakkunniga (MUS 65) till
styrelsen för föreningen Konst i skolan den 21 oktober 1969.
* Kopia på protokoll från sammanträde med 1965-års musei- och
utställningssakkunniga (MUS 65), sammanträdesdatum 25 november 1969.
* PM angående viss försöksverksamhet med utställningar inom ramen för MUS
65:s arbete.
* Föreningen Konst i skolans styrelseberättelse 1969/70.
* ” ” ” ” ” 1970/71.
* Yttrande från föreningen Konst i skolan till 1965-års musei- och utställnings-
sakkunniga (MUS 65) rörande riksdagens revisorers granskningspromemoria
nr 8/1971, ”Viss genom statsmedel bekostad utställningsverksamhet” (MUS dnr
398/71).
* Kallelse till styrelsemöte den 10 april 1972 med bifogad PM av Bengt Karlin
rörande Konst i skolan och MUS 65.
* Brev från Jonas Orring och Bengt Karlin till Riksutställningars arbetsutskott
den 18 mars 1970.
* Brev från Jonas Orring till Lennart Holm, generaldirektör för Statens Planverk.
Daterat den 7 januari 1970.
Aktomslag 4:
* Handlingar rörande Konst i skolans lotteriverksamhet (dragningslistor från
1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964 med lotter, vinstförteckning 1955/56, 1960,
1961).
 

Nyheter

den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


Tidigare nyheter