bild
Serie

BIBLIOTEKET

NM/AVD

Serien i arkivkartonger.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11900 – 1962Diverse handlingar från åren 1900-1945. Handlingar och ritningar rörande compactus 1960-1962. 
21908 – 1952 
31916 – 1934Lappkatalog över svenska konstnärers utställningar. Alfabetisk ordning. Med kataloghänvisningar. 
41947 – 1976Chefsbibliotekarie Gunhild Ostermans handlingar rörande:
- omorganisationen av Statens konstmuseer 1976.
- betänkandet "Utställningar" (SOU 1974:43).
- yttrande över "Offentlig konst" (DsU 1974:5) samt
- Kulturrådet (1974).
 
51993 – 1997Tf chefsbibliotekarie Magdalena Grams handlingar rörande Trycksaksgruppen (brevgruppen) samt handlingar rörande Nationalmuseums omorganisation med förslag till reglemente för biblioteket (1995-1997). Förteckning över Picassolitteratur som köptes in av Konstbiblioteket (1997). Akke Kumliens exlibris (1927) samt Karl Erik Forsbergs exlibris (1990-tal). Statens konstmuseers bibliotek (Konstbiblioteket), lånekort (1990-tal). Se även vol 7. 
61996Rapport: Konstruktivt med konst. Hur Konstbiblioteket tillhandahåller tidningsartiklar och därmed sammanhängande problem, av Paula de Haan och Michael Slot.
Blanketter för hemlån.
 
71980-90-talHandlingar rörande Klipparkivets öppettider och reglementen. Projektplaner, korrespondens mm. Handlingar rörande delning av biblioteket mellan Nationalmuseum och moderna Museet 1999. handlingar rörande CARTA-projektet för digitala arkiv 1999. 
81968 – 2001Klipparkivets besöksliggare. 
92003 – 2004Korrespondens rörande införskaffandet av ett bibliotekssystem. 
101986 – 2004Körlogg för bokbilen. 
112000 – 2006Personalmötesprotokoll 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter