bild
Serie

Gravyrsamlingens förteckningar över diverse mindre samlingar

NM/AVD

Serien i arkivkartonger.
Serien avlsutad.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1u.å. Varje samling har ett eget inventarium. Troligen från 1900-talets början.
1. 1884. L.L. Lösa KM utan nummer.
2. Delle Antichita KM vol. nr 1-162.
3. Des Entrées. KM vol. 17 nr 1-103.
4. Scene Theatrale KM vol. 26 nr 1-105
5. Tessin-Hårleman KM vol. 46 nr 2912-2997.
6. Des vases. KM vol. 99 nr 1-107.
7. Des statues. KM vol. 107 nr 1-73.
8. Picart. KM vol. 139 nr 1-811.
9. Utan namn. KM vol 155 nr 1-421
10. Oeuvres de C. Lebrun. KM vol. 156 nr 1-278.
11. Receuil d`ornements et d`architecture. KM vol. 157 nr 1-1000.
12. Opere delle Scuole d`Italia. KM vol 158 nr 1-364.
13. Oeuvres de l`Ecole Francaise. KM vol 159 nr 1-782.
14. Oeuvres des écoles de Flandre et d`Allemagne. KM vol. 160 nr 1-339.
 
21865 – 19281865, 1875, 1876, 1890, 1926-1928, u.å.
1. Inventarium över handteckningar nr 1-280. Billmark nr 1-601. Troligen upprättd sent 1800-tal.
2. Inventarium över inbundna gravyrer nr 1-145, år 1865.
3. Receuil des Estampes Simon Vonet nr 1-107, år 1875.
4. Inventarium över handteckningar inkomna 1876 nr 1-95.
5. Inkurabla träsnitt i Nationalmuseum 1890 på tyska.
6. Inventarium över träsnitt inkomna 1926-1928 nr 5-412, nr 81-258, spridda nummer.
7. Ornamentstick.. Blad nr 1-1459 spridda nummer, u.å. Paulsson.
 
31872 – 1873Inbunden. Handteckningar och arkitekturritningar m.m. 
41866 – 1952Spridda år. Både handteckningar, gravyrer och planschverk ingår.
1. Förteckning över handteckningar 1866.
2. Förteckning över ordnade gravyrer 1866-1869.
3. Förteckning över förslag till inköp av grafiska konstalster 1897.
4. Förteckning och PM över arkitektur- och ornamentsamlingen. G. Upmark och A. Sirén 1899.
5. Plan av gravyr-och hanteckningssamlingen. G. Upmark 1899.
6. Förteckning över planschverkssamlingen enligt förvaringsplatserna. G. Upmark 1899. Kompletterad 1901 av J. Kruse och B. Sirén samt 1908 av J. Kruse.
7. Förteckning över dubbletter som uttagits ur dubblettförrådet 1901-1902.
8. Förteckning över nytryck vid inventeringen 1930.
9. Förteckning över xylografer. Avskrift från KB Hellström 1937.
10. Förteckning över lösa blad, signerade och osignerade 1942-1952.
 
5-u.å.
1. Förteckning över inköp till KM, u.å., före 1866.
2. Förteckning över Bartsch.
3. Förteckning över dansk grafik i Nationalmuseum.
4. Förteckning över engelska gravörer.
5. Förteckning över gravörer, fragment.
6. Förteckning över engelska och italienska dubbletter. L. Loström.
7. Förteckning över reproduktioner.
8. Förteckning över gravyrer.
9. Förteckning över gravyravdelningens innehåll.
10. Förteckning över etsningar av Zorn.
11. Förteckningar över äldre handteckningar i Dresden och München.
12. Förteckning över Nationalmuseums teaterhistoriska bildsamling.
13. Förteckning över sålda verk i bokstavsordning på konstnärer.
14. Förteckning över exponerade arbeten av nya svenska konstnärer.
15. Förteckning över saknade verk.
16. Förteckning över handteckningar Ecole Romaine.
17. Förteckning över planscher på tekniska skolan.
18. Förteckning över diverse handteckningar, akvareller och gravyrer.
 
61898 – 1950Innehåller 3 band.
1-2. Förteckning över fotograferade konstföremål hos gravyrsamlingen.
3. Förteckning över nytryck hos gravyrsamlingen.
 
[H0114]-u.å. Se biografica-samlingen: Carl Gustaf Tessin. Troligen sent 1700-tal. Egenhändig katalog av Carl Gustaf Tessin över hans handteckningssamling. Brandskadad, restaureread. 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter