Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Helge Kjellin

Kjellin, Helge

Arkivet omfattar 60 volymer samt 1 aktomslag i Biogrphica - samlingen.
Aktomslaget innehåller: Brev till Kjellin från Nora Lundgren den 20.12.1944 (?) medfotografier. Vykort från Hasselmo, odat. Vykort från Märit Ullrich-Hellqvist den 6.7.1963. Brev från Sture, Lena Rosén (?), Eva och Elisabeth den 23.4.1970. Två nyårshälsningar.

 Volymer (60 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1u.å.Handlingar rörande grekiska ikoner. 
2u.å.Handlingar rörande:
Marie gloria (ur Bagges samling), Statens Museum for Kunst, Köpenhamn.
Svarta Madonnan i staden Einsiedeln i Schweiz.
Gudsmodern i Ostrobrama, Vilno i Polen.
Svarta madonnan i Czestochowa i Polen.
Grekisk-bysantinska ikoner (även en rysk) ur Bagges samling.
Akathistosmadonnan (Elfenbensmadonnan), grekisk-bysantinsk ikon ur
Bagges samling.
Marie död och Zakarias avrättning. Två grekisk-bysantinska ikoner från
Paleologtiden.
Korrespondens med Statens Museum for Kunst, Köpenhamn, rörande dess
ikoner.
Grekisk-bysantinska ikoner ur Bagges samling.
Mesopotissa-madonnan, Statens Museum for Kunst.
 
3u.å.Handlingar rörande:
Grekiska ikoner (Halvor Bagges samling). Beskrivningar och bilder.
Korrespondens 1918–1921 med Halvor Bagge, Köpenhamn.
Halvor Bagges samling grekisk-bysantinska ikoner utställda i New York m.fl.
ställen, 1915–1922.
Utgifter för fotograferingar rörande ikoner, särtryck m.m.
Kristus, stående helfigur. Grekisk ikon ur Hugo Aldrins samling.
Gudsmodern med barnen. Grekisk ikon.
Grekiska ikoner i tyska museer samt diverse lösa handlingar.
 
4u.å.Fotografier och beskrivningar av Aschbergska ikonsamlingen i Nationalmuseum.
Korrespondens med Nationalmuseum och Olof Aschberg.
Tidningsurklipp m.m. om Olof Aschberg.
Handlingar rörande Aschbergs ikoner.
Helge Kjellins manuskript till Nationalmuseets katalog ”Ryska ikoner”, 1933.
Recensioner över Olof Aschbergs ikoner i Konstakademien, 1933.
 
5u.å.Handlingar rörande:
Ikonmotiv, bilddyrkandets återinförande.
Två-, tre- och fyrdelade samt flerdelade ikoner.
Ikoner med lökkupoler som krön på ramen.
Den ryska kyrkan.
Ortodoxa kyrkan.
Ortodoxa helgon i Grekland, Ryssland etc.
 
6u.å.21 st. teckningar för ikoner.
Handlingar rörande kalenderbok och kalenderikoner.
 
7u.å.Korrespondens.
Förord till ikonboken.
Förteckning över Zeiner-Henriksens ikonsamling.
Handlingar rörande Zeiner-Henriksens utställningar av ryska ikoner.
 
8u.å.Utställningskatalog ”Ikoner”, A/S Winkel & Magnussen, Köpenhamn 1957.
Handlingar rörande:
Ikoner i De gammaltroendes kyrka i Riga.
Ryska ikoner i Kaiser-Friedrich Museum i Berlin.
Aleksander Newski kyrkan i Köpenhamn och dess ikoner.
Ikonsamling tillhörig överstelöjtnant Waldemar Ebbesen.
Behrens-Hagen, Oslo.
 
9u.å.Handlingar rörande:
Änglar samt synaxis av himlens tre hierarkier.
S:t Mikael.
Ärkeängeln Mikaels katedral.
Ärkeängeln Gabriel.
Den enfödde sonen
S. Peter av Alexandrias vision.
Loven Herren i himmelen.
Manliga och kvinnliga helgon.
Diverse helgon.
Martyren Vera.
1800-tals ikoner.
Om livet efter döden.
Eskatologiska motiv i den ryska ikonkonsten.
Kristi återkomst.
Yttersta domen.
Hymnerna samt allegoriska och symboliksa ikoner.
Daniel i lejongropen.
Tre ynglingar i den brinnande ugnen.
Korsets återuppresande, korsets tillbedjande.
Tronande Kristus.
Stående Kristus.
 
10u.å.Avskrift av kyrkoherden Axel Haerbergers avhandling ”Ur Rysslands kyrko-
och fromhetsliv” (skriven 1923).
Handlingar rörande:
Kyrkoherde Axel Haerbergers ikoner.
Ryska ikoner hos Einar Krane.
 
11u.å.Utlåtande rörande ikoner, tillhörande amanuensen Erik Widlund, Lund.
Brev från Saga Louise Åkesson, Lund.
Handlingar rörande:
Dr Karl Emil Widlunds ikonsamling, Stockholm.
Ikoner sålda på kvalitetsauktion nr 25 den 22–24 april 1959 i Stockholm Stads
auktionsverk.
Ikonägare (med en del korrespondens och tidningsurklipp).
Envoyé Vilhelm Assarssons ryska ikoner.
Madonnabild på trä (Nystedts konstsalong).
Ikonsamlare Dr Nils Palmgren, Stockholm, ryska ikoner.
Ryska ikoner från 1700- och 1800-talens början.
Ikonägare i Sverige och Norge.
Ikonägare Herr Toll Kalin.
Ryska ikoner tillhöriga (1948) fil. stud. Ingemar Ögren, Uppsala.
Direktör Alfred Söderlund, Grängesberg.
Ryska ikoner sålda på Bukowski-auktion år 1925, kat. nr 252.
Hr Victor Scherr, Stockholm 1950.
Fru von Knorring, Stockholm 1944.
HELGE KJELLIN
Överstelöjtnant Hassel, Stockholm 1945.
Brev från Gunnar Jungmarker den 6 juni 1958 med svar från Helge Kjellin.
Brev från redaktör Bengt Idestam-Almquist (Stockholms-Tidningen)
den 7 april 1945.
Brev från Al de Roubetz (universitetslektor).
Brev från ingenjör E.T. Sundell,
Asea, Ludvika.
 
12u.å.Handlingar rörande:
Novgorod.
Bysantinsk och rysk konst.
Varjagerna och Ryssland.
Ortodoxa kyrkan i Grekland, Syrien, Libanon, Cypern, Egypten och Turkiet.
Den ortodoxa ”kyrkan” i Palestina.
Den romersk-katolska ”kyrkan” i Palaestina.
Mindre Asien.
Moskva.
S:t Pertersburg, Petrograd, Leningrad.
Ingermanland och Narva.
”Pusjkin” – det nya namnet på Tsarkoje Selo.
Pskov.
Klostret i Petschur i Estland.
Kertj, Krim och Odessa.
Kiev och Ukraina.
Kazarernas land.
Rostov vid Don (Ryssland).
Georgien.
Valamo kloster, klosterön i Ladoga (i finska Karelen).
Den ortodoxa kyrkan i Finland.
Solovjetska, klostret vid Vita havet.
Jugoslaviens konst (Serbien, Kroatien, Dolmatien).
Serbien.
Rumänien (Bukarest).
Polen.
Ryssland.
 
13u.å.Katalog från Lunds universitets konstmuseum 1918 rörande utställning av
Halvor Bagges samling av grekiskt-bysantinskt måleri och konsthantverk.
Korrespondens rörande Helge Kjellins bok ”Ryska ikoner” (1956, 1957).
Recensioner av Helge Kjellins bok.
Diverse tidningsurklipp rörande ikoner.
 
14u.å.Handlingar rörande:
Passions Madonnan.
Akathistos – Gudsmoder.
Gudsmodern.
Italo-bysantinsk eller grekisk-bysantinsk ikon – Gudsmodern, ömheten mellan
sex scener.
Madonneuppenbarelser i Italien.
Marie införande i templet.
Marie kyrkogång.
Marie död och himmelsfärd.
Joakim och Annas möte.
Marie födelse.
De sju smärtornas Maria.
Gudsmoder med tre händer.
Västerländska madonnor.
Stående helfigur – kvinnligt helgon.
Peribleptós-madonnan.
Nedläggande av Guds Moders klädnad.
Maria förmedlerskan av böner.
Assy – den kyrkliga konstens pånyttfödelse.
Golvmosaik – fynd i Köln, vid Domen.
 
15u.å.Handlingar rörande:
Gudsmodern, tronande.
Gudsmodern – ”Tichvinskaja”.
Kristus- och Gudsmodersbilder m.m. ”målade av Lukas”.
Gudsmodersbildens historia.
Madonnan, ”Mariatta” – ”Jungrumodern” ur ”Kalevala”.
Gudsmodern – Orans (utan barnet).
Förbedjerskan.
Tronande.
Ryska Gudsmodersbilder 1000 -talet– 1340.
Nio Gudsmodersbilder.
Diverse handlingar rörande Gudsmodern.
 
16u.å.Handlingar rörande:
Jesu födelse.
Kristus ansikten – fresker mosaiker, ikoner.
Kristusframställningar i konsten.
Kristus-staty av granit.
Tidningsurklipp om boken ”Kristus, folkens herre” av Paul Guinness samt om
HELGE KJELLIN
”Jesu stora seger” av Karl Bornhäuser.
Kristus stående på korset, klädd i tunika, ”Kristus segraren”.
Olika korsformer.
Tidningsurklipp om Kung Herodes stad.
De tre vise männen.
Barnamorden i Betlehem.
Jesu frambärande i templet till Simeon.
Jesus lär i templet.
Jesu dop.
Brödmiraklet vid Gennesarets sjö.
Förklaringen.
Kristi intåg i Jerusalem.
 
17u.å.Litteraturförteckning till ikonboken.
Handlingar rörande:
Ikonmåleriets teknik m.m.
Till namnet kända ikonmålare, äldre och yngre.
Göteborgs konstmuseum.
Tillståndet vid tiden för Jesu födelse.
Kristi uppståndelse.
Tandl. Emil Christensons ikoner, sålda 1925 på Bukowski-auktion.
Nattvarden.
Kristus på korset.
Gravläggningen.
Kvinnorna vid graven.
Kristus begråtes – Pietà.
Kristus och Tomas.
Kristi nedstigande i dödsriket och ”uppväckandet av de döda”, Kristi
uppståndelse.
”Vår Herres Jesu Kristi uppståndelse” och frälsningnsverk = nedstigandet i
dödsriket.
Kristi himmelsfärd.
Samt diverse handlingar rörande ikoner.
 
18u.å.Handlingar rörande:
Civilingenjör Curt Mareus ikonsamling.
Nilos, klosterstiftaren.
Ryska ikoner, tillbedjande helgon.
Flor och Laur.
Boris och Gleb.
Ryttarhelgon.
HELGE KJELLIN
Herr Harald Malms ikonsamling.
Gurij, Samon och Avèv.
De 40 martyrer i Sebasté. De nio martyrer i Kúzikos.
Triptyk ”kiot” eller ”sklavenj”.
 
19u.å.Handlingar rörande:
Grekiska hymner om Gudsmodern av Papadakis.
Ryska översättare.
A.I. Anisimov: ”Det gammalryska måleriet i den förmongoliska perioden”,
1928.
Planerade arbeten om bysantinsk konst (och rysk konst).
Skrifter om måleriteknik.
Kronologiskt ordnad förteckning över ikonlitteratur från 1928 till 1956.
”Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft”, 1956.
Skrift – ”Les Fresques du Monastère de Marko et la Vie de st. Basil le
Nouveau”,1956.
Särtryck – ”Sanctus Christophorus Caineus” av Walter Loeschcke, 1957.
Kyrko-arkeologiska museet vid S:t Petersburgs Teologiska akademi, 1909.
Novgorods nyupptäckta freskomålningar (ur Starie Godi 1913).
 
20u.å.Handlingar rörande:
Direktör Åke Wibergs ikoner.
Två ikoner från en Deesis – triptyk, Nationalmuseum.
Populärföreläsningar och tidningsartiklar om Ryssland.
Katalog över Novgorods Biskopskyrkas antikkammare 1416.
Diverse osorterade handlingar.
A. Anisimov: ”Vägledning genom utställningen av gammal ryskt ikonmåleri”,
Moskva 1926.
Den ortodoxa religionen.
V.N. Lazarev, Iskusstvo Novgoroda, Moskva 1947.
 
21u.å.Handlingar rörande:
Den ryska helgonbilden (Russkaja ikona, tidskrift I–III).
Josef Strzygovski: ”Iconographie der Taufe Christi”, München 1885.
I.V. Pokrovskij: ”Överblick över den kristna bildkonstens och ikonografins
historia”.
Ivan Evdokimov: ”Norden i den ryska konstens historia”, 1921.
Förteckning över rysk litteratur om rysk arkitektur och konst.
Ikonmålare i Wologda och Ustjug 1600- och 1700-talen.
 
22u.å.Handlingar rörande:
Målning av Theofan Greken i Feodor Stratilatens kyrka i Novgorod,
anteckningar av Helge Kjellin 1927.
Avskrift av I. Grabars bok: ”Den ryska bildkonstens historia”, VI m.m.
A. Ainalov: ”Studie över renässansens konsthisotria”.
M. Alpatov: ”Eine Abendländische Kopmosition in altrussicheer umbildung”,
m.fl. småskrifter.
Athos-fotografier och Athos-beskrivningar.
”Vägvisare genom det heliga berget Athos”, 8:e uppl, Moskva 1903.
”Minnesmärken över gammalrysk konst”, utgiven av Kejserliga
Konstakademien, m.m.
 
23u.å.Handlingar rörande:
Herrans port.
Aschbergs miniatyrikon.
Ikonostas, Jacoslavl, omkr. 1650.
Deisus (Deesis).
Johannes vid Kristi bröst, välsignas av den tronande Kristus.
Treenigheten.
Faderskapet, vertikal Treenighetsframställning.
S:ta Anna, själv tredje – också en slags treenighet.
 
24u.å.Sid. 147–175 ur K.P. Paraskeiopodoè: ”Another Episkiasis epi toi Atho”, Athos
1899. ”En kort beskrivning över helgon och kloster på det helige berget”,
översättning 1946 av pastor Jaan Rabane.
Fotografier av Den heliga Synoden i Karyäs, Athos. Interiör av
klosterkyrkan i Grigoriou, 1921 samt korrespondens.
Avskrift av I. Grabars bok: ”Den ryska bildkonstens historia VI, Målarkonstens
historia”.
Athos Fadersbild (Paterikon). ”Levnadsbeskrivning av de helgon som lyst på
det heliga berget Athos”. Del I (januari–juni) Moskva 1897, övers.1924 av
F. Scmidt.
Som ovan. Del II (juli–december) Moskva 1897.
Avskrift av I. Grabars bok: ”Den ryska bildkonstens historia VI, Målarkonstens
hisotria”.
 
25u.å.Text till färgplansch XLI. ”Biskop Kliment, Novgorodskola, 1300-talet”.
Handlingar rörande:
Paulus medhjälpare Lukas.
S:t Kristoffer.
Johannes.
HELGE KJELLIN
Fru Ebba Paulis samling.
Apostlarna Thomas, Paulus, Peter och Petrus.
Bulgarisk relief fr. 400-t. e. Kr.
Porträttmålningar i Rom, föreställande bl.a. Petrus och Paulus.
Den helige Nikolaus, Undergöraren.
Text till färgplansch XL. ”Zosimas och Maria av Egypten”.
” ” ” L. ”Den heliga fredagen”.
” ” ” LI. ”Den heliga Nikita slår djävulen”.
Den obrännbara busken.
 
26u.å.Handlingar rörande ikonutställningar.
Avkrift av ”Die religiöse Weltanschauung der altrussischen Ikonmalerei” av
Fürst Eugen N. Trubetzkoy, Paderborn 1927.
Manuskript till ”Gudsmodersbildens ikonografi”.
Avskrift av rysk bok, ”Det högsta skyddet över Athos” (Moskva 1902).
Kopior ur ”Ryska fornminnen”, bok av V. Prochorov, övers. 1923 av Schmidt.
Avskrift av ”Kulturhistorisk atlas till rysslands historia” av Plonskaja.
 
27u.å.Handlingar rörande:
Thodora Karro: Die russische Ikonmalerei.
Avskrifter av:
Gabar: ”Rengöring av gammal ryskt ikonmåleri”.
A. I. Uspenski: ”Tsaristiska ikonmålare och konstmålare under 1600-talet”.
N.V. Pokrovsky: ”Ikonmålare Podlinnik från Sija”.
N.P. Kondakov: ”Det ryska folkliga ikonmåleriets nutida tillstånd”.
N.P. Kondakov: ”Gudsmoders ikonografi I” (1914).
 
28u.å.Handlingar rörande:
Kristus som överstepräst.
Bebådelsen.
Avskrift av grundmösnsterbok rörande det Stroganovska måleriet från slutet
av 1500-talet till början av 1600-talet.
Avskrift av katalog ”Ancient russian icons”, utst. London 1929.
Föredrag om ryska ikoner 1956.
Diverse ”färgavbildningar” av ikoner ur Kjellins bok om ryska ikoner.
Handlingar rörande ”Älvsnabbens” ikon, Guds Moders bild.
 
29u.å.Avskrift av ”Minnesmärken över gammalrysk konst utgivna av Kejserliga
Konstakademien, tredje delen”, S:t Petersburg 1910.
Handlingar rörande metallbeklädnad på ikoner.
Korrespondens med ikonforskare.
HELGE KJELLIN
Handlingar rörande ikonforskare.
Skrift av Romantjenko: ”Kort vägledning genom kyrkmuseet i E.S. Rachlin-
Rumiantsevs byggnad i Novgorod”.
Avskrift av ”Minnesmärken över gammalrysk konst, första delen”, 1908.
Handlingar rörande ryska helgonlegender.
Bok av D. Ainalov: ”Istoria Drevne-Russkavo Isskusstva”, I Kiev, Petrograd
1915.
 
30u.å.Handlingar rörande Hilda Heyman och hennnes målningar och etsningar
med judiska motiv. Utställning i Värnamo museum 1945.
Avskrift av Krassovskijs bok: ”Kurs i den ryska arkitekturens historia, del I,
träbyggnadskonsten”, S:t Petersburg 1916.
Avskrift av bok om ryska ikoner.
Avskskrift av bok om fornrysk bildande konst av A.J. Nekrasov, 1937.
 
31u.å.Texter m.fl. handlingar till färgplanscherna nr:
XXXIV, ”Alla heligas sabbat”.
XXXVI, ”Den helige profeten Elia”.
XXXVII, ”Elia i grottan och korpen”.
XXXVIII, ”Elie liv och himmelsfärd”.
XXXV, ”Sophia, den gudomliga visheten”.
XXII, ”Kristi nedtagande från korset”.
VIII, ”Frälsaren med det våta skägget”.
XXXII, ”Pokrov, Heliga Gudsmoders beskydd”.
Vetenskaplig not till Färgplanscherna XXVIII–XXXI.
XXVIII, ”Gudsmoder Oumilénie” (Ömhetens moder).
XXVII, ”Pingstundret”.
Vetenskaplig not till Färgplansch XXVII.
Samt diverse handlingar.
 
32u.å.Avskrift av Th. Uspenskis bok: ”Det bysantinska rikets historia”.
” ” Igor Grabars bok: ”Istoria russkavo iskusstva”.
 
33u.å.Tidningsartiklar om kloster i Pskov.
” ” ryska ikoner.
Text till färgplansch, Herrens portar.
Tidningsartikel om Katatrinaklostret, Sinai.
Text till färgplansch, ”Kristus allhärskaren”.
” ” ” IV, ”Johannes Döparen”.
” ” ” V, ”Vasilij Kesariskij och Johannes Döparen”.
Kataloger och fotografi från ikonutställningen i ”A la Vieille Russie”, Paris
1928.
Bok av Prochorov: ”Chrisianskija drevnosti i archeologija”, Bok I, 1872 samt
översättning av Schmidt 1923.
 
34u.å.Avskrifter ur ”Arbeten av Novgorods kyrko-arkeologiska församling”, 1914.
Avskrifter av: Avhandlingar över arkeologin och konsthisotrien.
”Historiska överblickar över den ryska folklitteraturen och
konsten”, S:t Petersburg 1910, av I. Buslajev.
 
35u.å.Brev till Bengt Dahlbäck den 26 oktober 1954.
Diverse mindre tryck rörande ikoner.
Korrespondens om ikoner.
Handlingar rörande Johannes Döparen.
Handlingar och brev rörande ikoner och metallkors.
Text till färgplansch XXXIII, ”Den sjunde skapelsedagen”.
Anteckningar rörande ikoner.
Handlingar rörande Athos i Grekland.
 
36u.å.Utställningskatalog, ”Grekisk konst”, Konstakademien 1947, med
tidningsurklipp och fotografier.
Avskrift av N.P. Kondakovs bok: ”Guds Moders ikonografi”, I,(1914).
Helge Kjellins Manuskript: ”Gudsmodersbildens ikonografi” (1933).
Handlingar rörande ikonsamlingar i Ryssland m.fl. länder.
Sture Kjellins översättning av: ”Upptäckandet av den gamla ryska konsten”, av
P.P. Muratov. Saknas vid genomgången i juli 1997.
Rysslands arkitektur, skulptur måleri, ikonmåleriet. Saknas (juli 1997)..
Handlingar rörande ikon-öden – övermålningar och restaureringar.
Handlingar rörande ryska helger och den ortodoxa kyrkan i Stockholm och
Köpenhamn.
Text till färgplansch XIX, ”Jesus två lärjungarnes fötter”.
” ” ” XX, ”Kristus på korset”.
” ” ” III, ”Kristus allhärskaren”.
 
37u.å.Föreläsningar i Lund om: Bysantinsk konst (1921).
Grekiskt och ryskt ikonmåleri (1926 samt 1927).
The Burlington Magazine med en artikel av Victor Lasareff: ”Byzantine Ikons
of the Fourteenth and Fifteenth Centuries”, december 1937.
Avskrift av – ”Ryska Museets Kejsar Alexander III:s Antikvitetssamling”
av N. Sytjev.
HELGE KJELLIN
Diverse avskrifter av litteratur om ryska ikoner och rysk konst.
 
38u.å.Anteckningar och fotografi rörande bysantinska emaljer.
Bok av Vasilij Markovitsch: ”Det ortodoxa munskståndet och klostren i det
medeltida Serbien”, 1920 samt tysk handskriven översättning.
Bok av Georgios A. Sotirios: ”Den helige Dimitrus av Thessalonikis basilika”,
Athen 1920.
Maskinskriven tysk översättning av D. Ainalows bok: ”Den gammalryska
konstens historia i Kiev”, 1915.
Anteckningar rörande impressionisterna i Morsovs samling i Moskva.
Uppsats av Helge Kjellin: ”Ikonerna, det ryska folkets religiösa bilder”, samt
tidningsurklipp om helgondyrkan och reliker.
Handling rörande ikonstorlekar.
Diverse utkast till förord och inledning till bok om ryska ikoner, samt en
inledning till ett föredrag.
 
39u.å.Anteckningar rörande olika ryska ikonskolor.
Innehållsförteckning och kostnadsförslag för ett av Helge Kjellin 1921
planerat arbete rörande bysantinska ikoner.
Utställningskatalog, tidningsurklipp m.m. rörande ikonutställning i
Köpenhamn 1957 hos Winkel & Magnussen.
Handlingar rörande böcker och artiklar om ryska och bysantinska ikoner.
Tidningsartiklar rörande grekiska kloster, bl.a. Athos.
Tysk översättning av Muratovs: ”Upptäckandet av den gamla ryska konsten”,
Paris 1923. Övers. av F. Schmitt 1924.
Handlingar (korrespondens, anteckningar m.m.) rörande judisk utställning i
Värmlands museum 1945.
Handlingar (korrespondens, anteckningar, stordia m.m.) rörande utställning
i Värmlands museum 1945 om mosaiska kultföremål.
Korrespondens med Christian Swanljung, samt avskrift av Swanljungs artikel
om ryska ikoner i Finsk tidskrift 1936.
 
40u.å.Avskrift av Gabars bok: ”Den ryska bildkonstens historia VI” (avsnitt I – VI).
Anteckningar rörande Erimitaget i Leningrad.
Anteckningar rörande ”Ikonostasen”.
Förteckning över svart/vita bilder i vetenskapliga avdelningen för Färgpl.
Avskrift av: ”Die religiöse Weltanschaung der altrussischen Ikonmalerei” av
Fürst Eugen N. Trubetzkoy
Texter m.fl. handlingar till färgplanscherna nr:
XVIII, ”Jesu intåg i Jerusalem”.
HELGE KJELLIN
XIV, ”Jesu frambärande i templet”.
XV, ” ” ” ”
XVI, ”Lazari uppväckande”.
XVII, ”Förklaringen på berget Tabor”.
VII, ”Den gammaltestamentliga treenigheten”.
IX, ”Joakims och Annas möte”.
X, ”Den heliga Gudsmoders födelse”.
XI, ”Guds moders födelse”.
XII, ”Bebådelsen”.
XIII, ”Jesu födelse”.
Vetenskaplig not till färgplansch XIII.
 
41u.å.Tidskriften Perezvony (Klockklang) nr 43, 1929 med artiklar av: Eug.
Trubetskoi –”Världsåskådning i färger och linjer” (livets mening i det
gammalryska måleriet). P. Muratov – ”Den ryska ikonens utvecklingsvägar”.
S. Makovskij – ”I konsternas skönhet”. I. Mischejev – ”Ikonen i det ryska
folkets vanliga historiska liv”. Med tysk översättning av Margarete von Rosen.
Föreläsning 1933 – ”Eskatologiska motiv i den ryska ikonkonsten”.
Föreläsningar om bysantinsk konst i Lund 1920.
Avskrift av N. Levinsons artikel i Russkoje Iskusstvo nr 1 1923 (om resturering
av gamla ryska målningar).
Anteckningar till föredrag om rysk ikonkonst.
Avskrifter ur vissa nr av tidskriften Sophia (Vishet) tidskrift för konst och
litteratur.
 
42u.å.Klichéavdrag för fig. 19–58.
Fotografier av olika Gudsmoders-ikoner.
Brev med fotografi av ikon, dat. den 22 juli 1968.
Fotografier av ikoner i Värmlands museum.
Referat av Grabar: ”Istoria russkavo iskusstva I–II”., Tartu 1922.
Diverse texter till färgplanscher.
Diverse tidningsartiklar, brev och anteckningar rörande ikoner m.m.
Anteckningar ang. ikonlitteratur.
 
43u.å.Artikel ur Konstrevy 1955 av Bengt Dahlbäck – ”Anteckningar om ikoner”.
”Marie Gloria – en kretensisk ikon från 1500-talet”, av Helge Kjellin (H.H.
Thieles Bogtrykkeri København 1926).
Särtryck ur Kunstmuseets Aarsskrift XX–XXI 1933–34 – ”Två grekisk-
bysantinska ikoner från paleolog-tiden” av Helge Kjellin.
Tidningsartiklar.
HELGE KJELLIN
Korrektur till artikel i Kunstmuseets Aarsskrift, København 1933 – Zakarias
avrättning, en grekisk-bysantinsk ikon från 1300-talet av Helge Kjellin.
Anteckningar ang. stilriktningar och skolor inom det ryska ikonmåleriet.
 
44u.å.Avbildningar av inskrifter på ryska ikoner i Åke Wibergs samling.
Diverse korrespondens, anteckningar och tidningsartiklar om ikoner.
Särtryck ur Finsk Tidskrift nr 12, 1936, artikel av Christian Swanljung – ”Om
ryska ikoner”.
Särtryck ur Ost-Probleme 27 oktober 1950, artikel av C.H.W. Wendt –
”Probleme der russischen bildenden Kunst”.
Anteckningar om ikoner.
Översättning av artikel av A. Rovinskij – ”Översikt av ikonmåleriet i Ryssland
ända till 1600-talets slut”.
Tidningsartiklar.
Tysk översättning av Anisimov – ”Det gammalryska ikonmåleriet”.
Översättning av P.P. Muratov – ”Upptäckandet av den gamla ryska konsten”.
 
45u.å.Karta och fotografier från Recklinghausen, resebiljetter, föredrag,
tidningsurklipp m.m. (20– 26/9 1958).
Litteratur från Verlag Bongers Recklinghausen om ikoner.
 
46u.å.Anteckningsbok med ikonografiska termer och uttryck , grekiska och ryska
m.m. helgon.
Anteckningsbok med förteckning över litteratur om gammalkristen och
bysantinsk konst, ikonografi, ikoner.
Anteckningsbok med förteckning över helgon.
” ” diverse anteckningar.
Brev från Bengt Dahlbäck den 23.12.1953 (med tidningsurklipp och tre
fotografier).
Anteckningar.
Tidskriften Die Kunst und das Schöne Heim, nr 2 maj 1949.
Utställningskatalog från Riksförbundet för bildande konst 1959,
vandringsutst. 194 – ”Bibelns ting. Den första kristna konsten”.
 
47u.å.Anteckningsbok med översättningar av text av Juri Schamurin om rysslands
kulturskatter.
Översättning av – ”Det nuvarande läget av det ryska folkliga
helgonbildsmåleriet” av N.P. Kondakov, 1901.
Översättning av polsk bok om ikoner.
 
48u.å.Särtryck ur Tidskrift för konstvetenskap 1928 – ”Stilriktningar och skolor
inom det ryska ikonmåleriet” av Helge Kjellin.
”Die Kirche zu Karris” av Helge Kjellin, Skrifter utgivna av Kungl.
Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund 1928.
 
49u.å.Fotografier av ikoner.
Diverse anteckningar och brev rörande ikoner.
Katalog från Bukowski auktioner nr 375, april 1965.
”The Icon of the Virgin of Konevitsa” av Aune Jääskinen, Helsingfors 1971.
Katalog från Götebors konstmuseum 1945.
 
50u.å.Boklunds brevsamling i avskrift. 
51u.å.Boklunds brevsamling i avskrift. 
52u.å.Boklunds brevsamling i avskrift, jämte register. 
53u.å.Anteckningar samt en del korrespondens och tidningsurklipp rörande
konstnären C.G. Hellqvist.
 
54u.å.Anteckningar rörande konstnären C.G. Hellqvist. 
55u.å.Anteckningar rörande konstnären C.G. Hellqvist. 
56u.å.Anteckningar rörande konstnären C.G. Hellqvist. 
57u.å.Föreläsningar, föreläsningsdagböcker och anteckningslistor 
58u.å.Föreläsningar, anteckningar och fotografier 
59u.å.Föreläsningar, anteckningslistor och fotografier 
601. Handlingar rörande Johan Christoffer Boklunds verksamhet. Se Helge Kjellins övriga handlingar rörande hans forskning.
Listor, förteckningar, fotografier, utställningskataloger, urklipp från åren 1897-1956, auktionsprotokoll 1881 m.m.
2. Korrepsondens i alfabetisk ordning efter avsändare. Antal brev anges i parentes
1921 Beijnoff, E. till Kjellin, Helge (1)
1918 Berglund, A. till Kjellin, Helge (1)
1874 Boklund, Johan Christoffer till Boklund, Jonas (1) Brevavskrift
1875 Boklund, Johan Christoffer till Boklund, Jonas (1) Brevavskrift
1847 Boklund, Johan Christoffer till Kung Oscar II (1)
1917 barnen Boklund till Kjellin, Helge (1)
1918 Ekman, M. till Kjellin, Helge (1)
1956 Halvorsson, A. till Kjellin, Helge (1) Med bilaga
1949 Kjellin, Ragnar till Kjellin, Helge (1)
1922 Lindberg, E. till Kjellin, Helge (2)
1913 Mårtensson, T. till Kjellin, Helge (1)
Uå. Mårtensson, T. till Kjellin, Helge (1)
1949 Kjelling, Helge till Malmberg, I. (1). Brevavskrift
1923 G. Malmberg till Kjellin, Helge (1)
1942 Mårtensson, T. till Kjellin, Helge (1)
1917 Malmberg, I. till Schaar, Y. (1)
1917 Malmberg, I. till Kjellin Helge (4). Med bilaga
1918 Malmberg, I. till Kjellin, Helge (3)
1919 Malmberg, I. till Kjellin, Helge (2)
1921 Malmberg, I. till Kjellin, Helge (4). Med bilaga
1922 Malmberg, I. till Kjellin, Helge (2)
1923 Malmberg, I. till Kjellin, Helge (2)
1949 Malmberg, I. till Kjellin, Helge (1)
1924 von Rosen till Kjellin, Helge (1)
1916 Rörström, E. till Kjellin, Helge (1). Med bilga
1942 (Rörström ?) till Kjellin, Helge (1). Ofullständigt brev
 

Nyheter

den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


Tidigare nyheter