Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

OPPOSITIONEN

Konstnärsförbundets Arkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11884 – 18991. 1885 (?) Skrivelse som avsäger sig Kongliga Akademiens organisation med namnunderskrifter med Ernst Josephson inledning
2. Fullmakter från konstnärer
Nils Forsberg, Emma Chadwick, Georg Pauli, August Hagborg, Carl Larsson, Ernst Josephson, Hugo Salmson, Robert Thegerström
3. 1886 Originaluppsatsen till Konstnärsförbundets Stadgar 1885 (?). (Paris, Bergh, Pauli på kuveret)
Undertakant Paris d. 3 Januari 1886 / G. Pauli / Sekreterare
4. Uå. Allmän plan
5. 1889 (?) Richard Bergh (?) Inledning: "En vårafton i Paris 1885 syntes i skymningen den ena efter den andra af de svenska konstnärer, som då uppehölls sig i staden.."
6. 1887 Till konungen. Förslag till ändrade stadgar m.m.
7. 1885-1886 Opponenternas skrivelser till Ecklesiastik-departementet. Avskrift
8. 1885 Svar på förslag till reformering av Konglig Akdamien för de Fria konsterna
9. 15.4 18 (?) Boulevard Montparnasse. Originalbrev undertecknat Pauli
Uå. skrivelse med inledning: "Ett antal svenska konstnärer, boende i skilda orter, Stockholm, Göteborg, Paris, London.."
Uå. skrivesle med rubrik: "Offentlig uppmaning."
10.1899 Förteckning över konstnärer som deltagit i oppositionen fr.o.m. 1885
11.1885 Till Intendenten vid Nationalmuseum. Undertecknad Henric Lovén och Nils Claëson. Avskrift
12.1885. Till Statens inköpsnämnd. Undertecknad Carl Larsson och Ernst Josephson
13. 1886 Kontrakt mellan Teodor Blanch och Opponenternas förbund
14. 1886 Till Intendenten vid Nationalmuseum. Undertecknad K.G. Matzén. Avskrift
15. 1888 Kontrakt mellan Konstnärförbundet och Theodor Blanch
16. 1888 Till Intendenten vid Nationalmuseum. Underskrift Axel Bergström. Avskrift
17. 1885 Till Nationalmusei Nämnd undertecknat Stockholm den 18 juni 1885 Opponenternas styrelse.
Uå. Skrivelse undertecknad Edvard Perséus angående Opponenternas inbjudan av Konstakademien till deltagande av en gemensamm utställning
Uå. Till Konungen rörande Opponenternas utställning på Konstsalongen "Blanche" av Bergh (?)
Uå. Separat ark med inledning: "Sedan opponenterna mot Konstakadmien vid hållen sammankomst, Thorsdagen den 4 Juni 1885 förklarat sig.." rörande Nationalmuseums inköpsnämnd
 

Nyheter

den 2 december 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal - en ny tjänst snart i Riksarkivets alla läsesalar
Vill du ta del av arkivmaterial i någon av våra l...


den 8 oktober 2020
Enklare att söka i Estoniasamlingen
Under den senaste tiden har M/S Estonias förlisni...


Tidigare nyheter