bild
Serie

Flygvapenmateriel, telenät

Försvarets historiska telesamlingar (FHT)

 Volymer (22 st)

ReferenskodAnmärkning 
11950 års Radiolänkutredning (HEMLIG) 
21954 och 1957 års Radiolänkutredningar (HEMLIG) 
3Planering, ekonomi och diverse underlag 
4Bildarkiv F:LT. Overhead länk och trådnät 
5FTN. Anvisningar, beskrivningar med mera (Innehållsförteckning: Försvarets Telenät - allmän information 1989 och 1996, Förmedlad trafik i Försvarets Telenät, Specifikation för nätväxel i FFRL. (AKE 129), Telekommunikationer inför Totalförsvaret, Transmissionstekniska Riktlinjer för krigsmaktens telefonförbindelser, Anvisningar för anslutning av externa telefonförbindelser, Manöversignalering (Preliminär anvisning), Anvisning för manöversignalering på, av FMV-F, anordnade förbindelser, Teknisk långtidsplan för FTN, Milpak. Datakommunikation i FTN, Förmedlad trafik i Försvarets Telenät FTN, Kartläggning av förutsättningar för att överföra vissa telekommunikationsresurser från försvarsmakten till Televerket, Reserapport avseende samordnad studie- och avtalsresa till USA inom sambandsområdet, Anvisningar för EMP-skydd, Telekommunikationstekniska begrepp och förkortningar 
6FTN Kompendium. FTN Teknikplan 
7FFRL/FTN. Bilder. Trådmission och radiolänkmateriel 
8FFRL/FTN. Bilder. Anläggningar och installationer 
9Radiolänkkompendium. Översiktskurs FTN, Kompendium trådnät, Rapport Störning rl-vindkraftverk mm, FFRL historia, RL provnät. 
10MFC. Handbok Miltexabonnent. Telekommunikationer inom Totalförsvaret. Planering för telekommunikationer i krig. Användning av radio i krig och vid krigsfara. 
11MFC. Beskrivningar. Projekt- och utbildningsdokumentation 
12EMP-skydd för FTN-anläggningar. Röjande signaler, RÖS (HEMLIG) 
13Radiolänkutrustning RL-03 (Radiols) 
14Tillsyn och underhåll av FTN 
15ATeknisk översiktskurs AXT 101 02 
15BTeknisk telefonutrustning AXT 
16AKE 129 Projektdokumentation 
17AKE 129 Utprovning 
18AKE 129 Underhållsföreskrifter 
19FTN handläggarpärm 
20MILPAK 
21Todakom 1 ) Innehållsförteckning FTN- anvisningar och beskrivningar. - Försvarets Telenät- allmän information 1989 - - - - - - - - - - - - - - - Försvarets Telenät- allmän information 1996 Förmedlad trafik i Försvarets Telenät Specifikation för nätväxel i FFRL. (AKE 129) Telekommunikationer inom Totalförsvaret Transmissionstekniska Riktlinjer för krigsmaktens telefonförbindelser Anvisningar för anslutning av externa telefonförbindelser Manöversignalering (Preliminär anvisning) Anvisning för manöversignalering på av FMV-F anordnade förbindelser Teknisk långtidsplan för FTN Milpak. Datakommunikation i FTN Förmedlad trafik i Försvarets Telenät FTN Kartläggning av förutsättningar för att överföra vissa telekommunikationsresurser från försvarsmakten till Televerket Reserapport avseende samordnad studie- och avtalsresa till USA inom sambandsområdet Anvisningar för EMP-skydd Telekommunikationstekniska begrepp och förkortningar 

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter