bild
Serie

Flygvapenmateriel, radio

Försvarets historiska telesamlingar (FHT)

 Volymer (64 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1Långvågssändare FMR 15. Planering, specifikation, ritningar med mera 
2Långvågssändare FMR 15. Beskrivning. Foton över anläggningen i Sala 
3Långvågssändare FMR 11. Anläggningeni Ölme 
4ALuftoperativa radionätet. Rapport, underlag 1955-1989, SYMM KV-nät (Hemlig) 
4BLuftoperativa radionätet. Beskrivning FV Radiomtrl. 1940, foton, Signaltjänsten i FV (C G Simmons) 
4CLuftoperativa radionätet. Systembeskrivning, situationsritningar. 
5Styrdatasändare Fmr 10 och transportabel markradio Tmr 20. Bilder 
6Luforsändare RT-01. Bilder 
7Luforsändare RT-01. Avveckling 
8Långvågssändare RT-02. Kartor och bilder (HEMLIG) 
8AProjektupplägg RT-02, videofilmer, CD och foton 
8B1947 – 1961RT-02. Källförteckning, projektdokumentation. Underlag på USB, arkivmaterial (HEMLIG) 
8C1962 – 1995RT-02. Arkivmaterial och övrig teknisk dokumentation (HEMLIG) 
8DRT-02. Delprojekt utveckling "Prylen" 
8ESystem radiosändare RT-02. Delprojekt utveckling ”Prylen”, Kurs Telemotmedel 
9Lufor och Lv-order på FM/P2-nätet 
10Styrradio (Styrdata) 
11AStörsändare U 13. Rapport med bilagor. Källförteckning och intervju- rapport. USB-minne med skriven information, ritningar och foton (Hemlig). 
11BStörsändare U 13. Underlag 1974-1980 (Hemlig) 
11CStörsändare U 13. Underlag 1981-1991(Hemlig) 
12Ra-706 
13ASändtagare 705 i Ra-530, Ra-163 och Rm-163 
13BSändtagare 705 i Ra-530, Ra-163 och Rm-163 
14RK-03 Kontrakt och specifikationer 
15RK-03 Verifikationer. Mottagarkontroll 
16RK-03 Progressmöten 
17RK-03 Qualification Test. Volym 1 
18RK-03 Qualification Test. Volym 2 
19RK-03 Reliability Test Report. Volym 1 
20RK-03 Reliability Test Report. Volym 2 
21RK-03 Raliability Test Report. Volym 3 
22RK-03 Maintability Report 
23RK-03 Inspektionsrapport 
24Markradiosystem FYL. Underhållsdokumentation 
25Basradio, Styrande dokument 
26Basradio, Specifikation Provsystem P 78, del 1 text 
27Basradio, Specifikation del 2 bilagor mm 
28Basradio, Upphandling 
29Basradio, Beställningar 
30Basradio, Progressmöten 
31Basradio, Beredningsmöten 
32Basradio, Arbetsmöten 
33Basradio, Typprovning mtrl. grupp 1, 2 o 3 
34Basradio, Typprovning mtrl.grp 4 mm 
35Basradio, Underhåll 
36Basradio Fast installation installationsspec. 1 o 2 
37Basradio Fordonsinstallation 
38Basradio Beskrivningar o.dyl. 
39Basradio Fotografier och bilder fast och bärbar radio 
40Basradio RA 538 i olika fordon för Bas 60. Fotografier 
41Basradio Huvud-, Sido- och reservbaser. (Hemlig) 
42Radiomanöversystem MARA. Typspecifikation 
43Radiomanöversystem MARA. Specifikation 
44Sändtagare 705, radiomottagare 707, Radiostation RA-530 
45Talradio 80 Serviceunderlag B-nivå, manöver och betjäningsutrustning. 
46Talradio 80 Serviceunderlag B-nivå, stationsplats. 
47Gnistradio 1912. Militär utveckling i Europa och Sverige. Upphandling 1916 
48Flygradio 
49Ra-529. Specifikation,beställning, progressmöten. 
50Ra-529 Beskrivning 
51RA-704 Beskrivningar 
52Ra-162 Anskaffning, Testprotokoll 
53Ra-746 Testspecifikationer, Testrapport 
54Basradio Ra 139 MT 

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter