bild
Serie

Flygvapenmateriel, radio

Försvarets historiska telesamlingar (FHT)

 Volymer (64 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Långvågssändare FMR 15. Planering, specifikation, ritningar med mera 
2Långvågssändare FMR 15. Beskrivning. Foton över anläggningen i Sala 
3Långvågssändare FMR 11. Anläggningeni Ölme 
4ALuftoperativa radionätet. Rapport, underlag 1955-1989, SYMM KV-nät (Hemlig) 
4BLuftoperativa radionätet. Beskrivning FV Radiomtrl. 1940, foton, Signaltjänsten i FV (C G Simmons) 
4CLuftoperativa radionätet. Systembeskrivning, situationsritningar. 
5Styrdatasändare Fmr 10 och transportabel markradio Tmr 20. Bilder 
6Luforsändare RT-01. Bilder 
7Luforsändare RT-01. Avveckling 
8ALångvågssändare RT-02. Kartor och bilder (HEMLIG) 
8BProjektupplägg RT-02, videofilmer, CD och foton 
8CRT-02. Källförteckning, projektdokumentation 1947-1961. Underlag på USB, arkivmaterial (HEMLIG) 
8DRT-02. Arkivmaterial och övrig teknisk dokumentation 1962-1995 (HEMLIG) 
8ERT-02. Delprojekt utveckling "Prylen" 
8FSystem radiosändare RT-02. Delprojekt utveckling ”Prylen”, Kurs Telemotmedel 1960. 
9Lufor och Lv-order på FM/P2-nätet 
10Styrradio (Styrdata) 
11AStörsändare U 13. Rapport med bilagor. Källförteckning och intervju- rapport. USB-minne med skriven information, ritningar och foton (Hemlig). 
11BStörsändare U 13. Underlag 1974-1980 (Hemlig) 
11CStörsändare U 13. Underlag 1981-1991(Hemlig) 
12Ra-706 
13ASändtagare 705 i Ra-530, Ra-163 och Rm-163 
13BSändtagare 705 i Ra-530, Ra-163 och Rm-163 
14RK-03 Kontrakt och specifikationer 
15RK-03 Verifikationer. Mottagarkontroll 
16RK-03 Progressmöten 
17RK-03 Qualification Test. Volym 1 
18RK-03 Qualification Test. Volym 2 
19RK-03 Reliability Test Report. Volym 1 
20RK-03 Reliability Test Report. Volym 2 
21RK-03 Raliability Test Report. Volym 3 
22RK-03 Maintability Report 
23RK-03 Inspektionsrapport 
24Markradiosystem FYL. Underhållsdokumentation 
25Basradio, Styrande dokument 
26Basradio, Specifikation Provsystem P 78, del 1 text 
27Basradio, Specifikation del 2 bilagor mm 
28Basradio, Upphandling 
29Basradio, Beställningar 
30Basradio, Progressmöten 
31Basradio, Beredningsmöten 
32Basradio, Arbetsmöten 
33Basradio, Typprovning mtrl. grupp 1, 2 o 3 
34Basradio, Typprovning mtrl.grp 4 mm 
35Basradio, Underhåll 
36Basradio Fast installation installationsspec. 1 o 2 
37Basradio Fordonsinstallation 
38Basradio Beskrivningar o.dyl. 
39Basradio Fotografier och bilder fast och bärbar radio 
40Basradio RA 538 i olika fordon för Bas 60. Fotografier 
41Basradio Huvud-, Sido- och reservbaser. (Hemlig) 
42Radiomanöversystem MARA. Typspecifikation 
43Radiomanöversystem MARA. Specifikation 
44Sändtagare 705, radiomottagare 707, Radiostation RA-530 
45Talradio 80 Serviceunderlag B-nivå, manöver och betjäningsutrustning. 
46Talradio 80 Serviceunderlag B-nivå, stationsplats. 
47Gnistradio 1912. Militär utveckling i Europa och Sverige. Upphandling 1916 
48Flygradio 
49Ra-529. Specifikation,beställning, progressmöten. 
50Ra-529 Beskrivning 
51RA-704 Beskrivningar 
52Ra-162 Anskaffning, Testprotokoll 
53Ra-746 Testspecifikationer, Testrapport 
54Basradio Ra 139 MT 

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter