För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Serie

Gemensamma handlingar

Försvarets historiska telesamlingar (FHT)

 Volymer (37 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Acc 2001/76. FHT beteckning: A01/01. En sammanställning över arméns radarstationer från 1940-talet t o m 1960-talet av Kjell-Erik Lindgren. FHT beteckning: F01/01 Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet av Karl Gardh. 
2Acc 2004/11. FHT styrelsehandlingar 1991-1997. FHT Organisation, syfte och verksamhet. 
3FHT styrelsehandlingar 1998-1999. 
4FHT styrelsehandlingar 2000-2001. 
5FHT styrelsehandlingar 2002. Kompendier: A01/03 Arméradiostationer, Allan Albiin. A02/03 Fjärrskrift. Arne Svensson. A03/03 Telefonmateriel. Sven Bertilsson. A04/03 Radiomateriel. Sven Bertilsson. F01/03 Spaningsradar PS-18/A. Sune Rosenberg. F02/03 Luftförsvarscentral AN/TTQ-1. K-G Andersson. F03/03 Utvecklingen av FV telefoni- och transmissionssystem. Bertil Nilsson (förstudie). M01/03 Var en förstudie. Borttagit ur volymen. Ersatt av dokument. A09/03 Ljudmätutrustningar i Armén Kjell-Erik Lindgren. 
6Acc 2004/13. F02/03 Militär vädertjänst i Sverige under 1900-talet. Sten Haglund, Anders Söderman. 
7Acc 2004/19. A01/04 Armémateriel, telefon- och radiomateriel Sven Bertilsson. A02/04 Armémateriel, mottagare. Sven Bertilsson. A03/04 Armémateriel, Svenska militära radiostationer. Tomas Hörstedt, Sven Bertilsson. A04/04 Armémateriel, Radiostation Projekt TR 8000. Nils-Erik Wall. 
8A97/01 Arméradiostationer. A. Albiin 1997-04-08 (Acc. 2005/24) 
9A97/02 Kortvågssystem, -nät, -apparater. Albiin 1997-04-08 
10FHT styrelsehandlingar 2004 (Acc. 2005/47); A05/04 Arméns ledningssystem, Per Lundgren, F01/03 Flygburen spaningsradar PS-18/A, Sune Rosenberg; F01/04 Radarfyr PN601/F, PN-513/F, Karl Gardh 
11F09/04 Väderradar PS-29/F, historik m.m., Sune Rosenberg; F10/04 Flygburen spaningsradar PS-19/A Sune Rosenberg; F20/04 FV drift- och uh-system, Rolf Hjärtner 
12F21/04 Mätinstrument i FV, en tillbakablick, Rolf Hjärtner; F01/05 PS-41 Historik, K-G Anderson
Flygvapnets signaltjänst . C-G Simmons
 
13F02/04 Ekoradarstation ERIIIB, Rune Erlandsson; F03/04 Spaningsradar PS-65/F, Rune Erlandsson; F004/04 Spaningsradar PS-08/F, Rune Erlandsson; F05/04 Radarspaningsstation PS-16/F, Rune Erlandsson; F06/04 Spaningsradar PS-15, Karl Gardh; F05/05 Radarfyr PN-521R, Karl Gardh 
14F07/04 Väderradar PV-30/R, PV-30/F, Rune Erlandsson; F08/04 Inflygningsradar CE71, Rune Erlandsson; F11/04 Förstudie radarutveckling inom FV, Karl Gardh; F12/04 Markradarstation PJ-21, Rune Erlandsson 
15F22/04 FV styrdatasystem, Arne Larsson; F23/04 Markteleutrustningar, diabilder, Arne Larsson; F24/04 Landningsradar PN-67, Roland Ohlsson; F25/04 FYL-radar PS-810 
16F01/06 Flygvapnets strilsystem, strilcentraler, Bengt Myrhberg (acc. 2006/48); F02/06 Tele- och sektorsingenjörer i Svenska Flygvapnet, Rolf Hjerter(acc. 2006/48) ; F03/05 Utvecklingen av Flygvapnets telefon- och transmissionssystem, Del 1, Bertil Nilsson (acc. 2006/48); M1/04 Svenska marina kustradiostationer. En historik 1900-2000, Arne Ahlström (acc. 2006/48) (se även volym 28) 
17F04/05 Flygbassystem Bas 60, Jörgen Rydstedt (acc. 2007/22); F05/06 Flygvapnets transportabla radiolänkar, Göran Kihlström; F01/07 Radarfyr PN-55, Karl Gardh; A06/05 Arméns tunga fordonsbundna radiostationer 1917-2000, Sven Bertilsson; V (0) mätarutrustning, Kjell-Erik Lindgren 
18A06/04 Radiolänk Armén 1950-2000, Anders Gustafsson; F02/07 Lfc Typ 2, Bengt Myhrberg; F01/10 Identitetsgenerator för radarstation, Karl Gardh 
19F03/07 STRIL 50, John Hübbert (acc. 2008:22); F06/07 Spaningsradarstation PS-66/T, K-G Andersson; F07/07 Radarstation Ra-529 MT, Arne Larsson; F08/07 Radiostation Ra-706 MT, Arne Larsson; F09/07 Sändtagare 705, Arne Larsson; F10/07 Radiostation RK-02, Arne Larsson 
20F02/08 Becker Flugfunk Werk, radioleverantör till svenska flygvapnet, Arne Larsson (acc. 2008:83); F03/08 Tekniska order Marktele (endast CD), Arne Larsson; F05/08 Luftlägesinformationssystem LuLIS, Åke Nowén, Peder Swenman (acc. 2008:83); F06/08 MeddelandeFörmedlingsCentraler, MFC, Harald Andersson (acc. 2008:83) 
21F01/08 (utg 2) SBÖ, Smalbandsöverföring av radarbild; F04/08 Tidiga igenkänningssystem för flygplan; F07/08 Ljuspunkter i mörkret (endast DVD); F07/08 Radar Dots In the Dark (endast DVD); F08/08 Militär vädertjänst i Sverige under 1900-talet 
22F14/09 Flygvapnets telefaxnät (acc. 2009:59); F15/09 Ballongburen radar; A01/09 Försvarsmaktens totalförsvarssamverkan under kalla krigets dagar, Lars Navander, Rolf Johansson 
23F16/09 STRILDOK (acc. 2009:063); F17/09 Markteleunderhållssystemet 1950-2000 (acc. 2010:02); F03/09 Utvecklingen av flygvapnets telekommunikationssystem (acc. 2010:10) 
24F13/09 Flygvapnets radiosystem, del 1, 1916-1945, Arne Larsson; F02/09 Flygbassystem 90, Jörgen Rydstedt; F02/10 Utveckling av teknik för försvarets marktelesystem och anläggningar 1960-2000, Hans Broberg, Ingemar Enedahl 
25F03/10 Svensk ekoradarutveckling under krigsåren 1939-1945, Sven Hasselrot; F04/10 Avgörande faktorer för markteleunderhållssystemets effektivitet, Örjan Eriksson; F05/10 MILTEX abonnentsystem. Utveckling, drift och avveckling under perioden 1975-2000, Bernt Söreskog; F06/10 Strics, Systempresentation, Rolf Karlsson; F01/11 INTERFON, Utveckling, drift och avveckling under perioden 1964-2007, Bernt Söreskog 
26A01/12 Innehåll i volym 26 och 27 avseende Norskt-svenskt samarbete inom sambandsområdet 1975-2005.; Bok om "Norsk-svenskt samarbete inom sambandsområdet 1945-2005" utgiven av Forsvarets Logistikkorganisation i Norge och Försvarsmakten i Sverige (ISBN 978-91-633-6078-7; A04/09 Studier inom MUR/S4. Modernisering av arméns samband; A05/09 Dito, bildgalleri; A06/09 Dito bilaga: En presentation av TS 9000; A07/09 Intervju med Nils-Erik Vall och Gösta Carlsson angående truppradioutveckling; A08/09 samtal med överstelöjtnanten Ronnie Uddén, arméns systemledare för SBS 9000 1989-1993; A09/09 samtal med överstelöjtnant Fredrik Wiebe, arméns systemledare för SBS 9000, 1993-1998; A10/09 Samtal med professor emeritus L-H Zetterberg kring utvecklingen av sambandssystem under slutet av 1950-talet; A11/09 Framgångsfaktorer i ett lyckat samarbetsprojekt mellan Norge och Sverige; A12/09 Teknisk systemdesign, mm i TS 9000 och TR 8000; A13/09 Integration, verifiering m.m. av verksamhetskritiska system; A14/09 samarbetet mellan Norge och Sverige inom lednings- och sambandsområdet; A15/09 Förbandsproduktion inklusive fältövningar och försök; A16/09 Sammanställning av länkar och hänvisningar till rapporter efter genomförda vittnesseminarier och intervjuer; A17/09 Introduktion och förteckning av dokument i det Norsk-svenska samarbetet inom ledning och samband (saknas i volymen); A18/09 Förteckning och förklaringar till i dokumentprojektet använda förkortningar 
27A01/12 Innehåll i volym 26 och 27 avseende Norskt-svenskt samarbete inom sambandsområdet 1975-2005; Hefte 1 Prosjektidé og metodikk; Hefte 2 Oversikt og plan for dokumentasjon; Hefte 3 Konseptualiseing av teknologibanen; Hefte 4 Tekonogibanen sett i ulike perspektiver; Hefte 5 FDN och TADKOM sett fra et sivilt forskerperspektiv; Hefte 6 Historien langs tisaksen A og B; Hefte 7 Termineringsrapport (saknas 2012-02-17); Hefte 8 Teknologibanen og forskning 
28M1/04 Svenska marina kustradiostationer. Enhistorik 1900-2000, Arne Ahlström (se även volym 16); 2011-03-25 Marinens Telelaboratorier 1942-1974, Stig Kjellin; 2009-02-05 Marinens Telelaboratorier Telekommunikationsgruppen 1965-1970, Stig Kjellin; 2007 MTN En historisk återblick, Leif Persson; 2009-03-23 Kustartilleriets telefonmateriel under 1900-talet, Gunnar Törnqvist, Hans Billsjö; 2009-05-26 Strids- och eldledning på ubåt, Malte Jönson; 2008-04-08 Sjöbevakningscentraler med Stina, Malte Jönson; 2008-03-31 Radar på svenska ubåtar, Nils Gille, Malte Jönson 
29F01/12 Strilsystem m/60, Örjan Eriksson, Bengt Eklöf, 2012-04-18; F02/12 (F01/11) RRGC/F, En viktig komponent i stril m/60, Del 1, översikt, Bengt Olofsson 2012-01-15; F05/12 System radiosändare RT-02, Ett för försvarsmakten gemensamt telekrigsvapen, Han-Ove Görtz 2012-03-01; F06/12 Militär flygradio 1916-1990, från Albatross till Gripen, Lars V. Larsson 2012-10-23 (inlämnat 2013-03-14); F01/13 RRGC/F, En viktig komponent i stril m/60, Del 2, Allmän beskrivning, Bengt Olofsson; F02/13 Beskrivning av Censor 932 i RRGC/F, Bilaga 1 till F01/13, Hans Borgström och Bengt Olofsson. Båda skrifterna inlämnade 2013-09-24; M01/2016 Från lokaltillverkning av apparater till systemleverantör på världsarenan - En historisk tillbakablick från 1960-2000, Bertil Eklund m.fl. 
30F03/13 Stril 50 (Stridslednings- och luftbevakningssystem modell 50), John Hübbert (inlämnat 2014-02-05, KrA acc. 2014:001); F05/13 Störsändare system LAGE utrustning 13 (U 13), Hans-Ove Görtz (inlämnat 2014-02-05, KrA acc. 2014:001); G01/2014 Försvarselektronik från svenska leverantörer. Företagen - produkterna - samhällsnyttan 2014-09-25. (inlämnat genom Hans-Ove Görtz 2014-10-07, KrA acc. 2014:021); F01/14 Studier och verksamhet inom försvarets ledningssystem under 1990-talet som ledde till etableringen av LedSystT, Göran Kihlström, Håkan Davidsson, Jan Flodin (KrA acc. 2015:003); F02/14 Stridsradaranläggning 860. Från Idé till verklighet (flera författare, KrA acc. 2015:003); F01/15 CVA, Centrala Flygverstaden Arboga. Historien om CVA flygfält, Arne Larsson (KrA accession 2015:035); F01/16 Strilsystem m/60, version 2; F03/16 Datorsystem i AXT-växlarna 
31F02/15 RAS90/TARAS - Bakgrund och verksamhet (KrA accession 2016:019) samt Kompletterande bilagor till densamma (KrA accession 2016:022); F04/16 Svensk-norska flygövningar med radarstation PJ-21 och dess personal från Norge på F 9 Säve under 1949 (KrA acc. 2016:019); F05/16 Samarbete inom luftbevakningen mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland - Utveckling och fördjupning (KrA acc. 2016:019); F06/16 Telefonväxlar inom Flygvapnet - Från proppväxlar till programminnesstyrda växlar (Göran Kihlström m.fl.); F01/18 Luft- och Markobservationssystemet LOMOS 1994-2004 (inlämnat i september 2018); F04/18 Det Norska Kontroll- och Varslingssystemets historia 1945-2000 (John Hübbert) (inkom Krigsarkivet 2019-03-13); F05/18 Attackeskaderns ledningssystem 1942-1995 (Hans-Ove Görtz, Göran Tode (inkom Krigsarkivet 2019-03-13); G 03/18 Försvarsradio 100 år - slutrapport från projekt och utställning 2018-10-06 (Göran Kihlström, Arne Larsson, Hans-Ove Görtz) (inkom Krigsarkivet 2019-09-05) 
32F02/20 Skandinavisk försvarsutredning 1948-1949 - uppstarten och dess inverkan under kalla kriget (Hans-Ove Görtz); F03/20 SVENORDA, Flygsäkerhetssamarbete mellan Sverige, Norge och Danmark - en del av krigsförberedelserna (Hans-Ove Görtz); F01/20 LGC W 52 - Luftförsvarsgruppcentralen i Karlskoga med luftbevakningsradar som även var lfc tidigt under 1950-talet - en del av de svensk-norska krigsförberedelserna - Bakgrund och utveckling (Hans-Ove Görtz); F 02/16 Fjärrskriftsystem och dess centraler 1938-1997 - Utveckling och fördjupning (Hans Bruno, Hans-Ove Görtz); F03/18 Radioutvecklingen för det militära flygsambandet (Arne Larsson); F04/20 Luftoperativa radionätet - del av luftförsvarets operativa och taktiska ledning (Hans-Ove Görtz, Göran Gustafsson, Björn Pettersson).
G01/21 Erfarenheter från utveckling av försvarsmaktens informationssystem (Örjan Eriksson).
 
33F02/21: "Telefonväxel AKE-129. Försvarets första programminnesstyrda telefonväxel" av Roland Persson.
F02/22: "Fasta och rörliga radiolänksystem och flygvapnets fasta radiolänknät (FFRL) skapas - ursprung och tidig utveckling" av Hans-Ove Görtz, John Hübbert, Göran Kihlström och Arne Larsson.
F03/22 "Projekt VEGA. Den svenska atombomben och CVA:s roll" av Roland Persson och Arne Larsson
F03/22 del 2: "Den svenska atombomben" av Arne Larsson
F04/22: STRIL 50. Stridslednings- och luftbevakningssystem modell 50" av John Hübbert.
F05/22: "Jaktlänken i JA 37 systemet - ökad operativ och taktisk förmåga" av Hans-Ove Görtz
F06/22: Flygvapnets centrala flygverkstäder" av Arne Larsson
 
34A03/11 "Sbexptjänst fo/milo 1940-2000" Christian Jansson
20120204 "Den marina strids- och eldledningsmaterielens utveckling under 50 år i koncentrat" Malte Jönsson
M01/2012 "Kustartilleriets franska centralinstrument" Malte Jönsson
A01/13 "Högre regional ledning och militärområdesförband" Christian Jansson
A03/13: " Huvudprojektet Arméstridskrafternas Taktiska Ledningssystem - ATLE." Lars Dicander, Per Lundgren, Kenneth Saveros, Jan Flodin, Jan Röjerdal.
M04/2012 "Signalspaningssystem i marinen" Nils Gille
M01/14 "Tingstäde radio 100 år" Arne Ahlström
M03/2016 "Kustradio allmänt. Fjärrmanöversystem kort- och långvåg" Arne Ahlström
M04/2016 "Ubåtssonarer. Utveckling från 1930 till 2014" Rolf Andersson.
A01/17 Lufor/övningslufor" Teleseum
M02/2017 "Ledningssystem i marinen under 50 år" Malte Jönsson
M06/17 "Ubåtsradio. Ernst Alexanderson och världsarvet SAQ i Grimeton" Carl-Henrik Walde
F02/18 "Första radiosambandet Flyg-Mark" Arne Larsson
G01/18 "Svenska försvaret och radioindustrin" Göran Kihlström
M01/18 "Radioutvecklingen inom den svenska marinen" Göran Kihlström
"En sammanställning över arméns navigerings- och positionsutrustningar" Sven Bertilsson
F01/23 "Den tekniska utvecklingen av svenska försvarets telekommunikations- och radarsystem i ett internationellt perspektiv" Göran Kihlström
 
35Acc. 2023:003: F01/96: Försvarets fasta radiolänknät, försvarets telenät: ett historiskt perspektiv. M01/06: Marinens UK-materiel 1930-1990. En historik. M02/07: Marinens signalspaningskompani. Nils Gille. Beckholmens teletekniska historia. En informationsskrift 2009 av Åke Nilsson. Marinens telelaboratorier 1942-1974: en historik. Slututgåva av Stig Kjellin 2011. Marinen: Datakommunikation för order och stridsledning. Av Malte Jönsson 2012. M05/12: Pionjärtiden. Marinens televerksamhet. Gösta Brigge. M02/16: Kustartilleriets stridsledningssystem STRIKA 85. Bengt Olofsson. 
36Acc. 2023:003: M01/2017: Redogörelse för telemotmedlens användning under andra världskriget. O Ringheim och S Risberg. M03/2017: Harry Perssons diabilder. Minatyrer på papper. M04/2017: Långvågsradio och ubåtssamband (kortversion). Carl-Henrik Walde. A01/2020: Transportabelt samband / TpSb - en rörlig resurs för civil ledning. A02/2020: Fördelnigsstabsbataljoner. Organisation 63-73-83. Christian Jansson Carlsson. A05/2020: Stabstjänst vid Armébrigad Militärhögskolan 1993. Christian Jansson. A06/2020: Boden radio - en minnesskrift. Almén, Berg, Dahlquist, Jacobsson, Lundberg. A07/2020: Försvarets operativa ledning i ett historiskt perspektiv jämte något om den samtida materielutvecklingen. Lennart Kjelldorff. A09/2020: Stab-stabradionätet för det operativa ledningssystemet med den samtida materielutvecklingen. Lennart Kjelldorff. F02/2023: Systemeffektanalys. System dynamics. En metod och ett arbetssätt att analysera FV 2000 med avseende på systemeffekt. Bengt Olofsson, Anders Sixtensson. 
37Flygvapnets fasta radiolänknät/Försvarets telenät
FFRL/FTN 75 år. Göran Kihlström m.fl. F03/23.
FFRL/FTN 75 år. Miniseminarium grund. Göran Kihlström m.fl. F04/23.
FFRL/FTN 75 år. Sammanfattning av några verksamhetsområden. Göran Kihlström m.fl. F05/23.
FFRL/FTN 75 år. Minisemanrium sambandsbataljon. Göran Kihlström m.fl. F06/23.
FFRL/FTN 75 år. Göran Kihlström. F07/23.
AN/TTQ-1. En transportabel luftförsvarscentral under tidigt 1950-tal. K-G. Andersson. F02/03.
SBÖ. Smalbandsöverföring av radarbild. Karl Gardh m.fl. F01/08 utg. 2.
 

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter