bild
Serie

Stockholm inom tullarna

Stockholms stadsarkivs kartsamling

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

NS 442.

 Volymer (217 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11540 – 1640Kartblad från "Stockholm i forna dagar", 1874.
Stockholm omkring 1540 och staden omkring 1540.
Stockholm omkring 1640 och staden 1626.
 
2Odat.Kungsholmen även Solna, Karlbergsområdet och Haga med mera.
Förslag till avloppstrummor på Kungsholmen.
3 blad.
 
3Odat.Stockholm inom tullarna, 7 stycken små kartor.
Karta över vattnets djup kring Stockholm.
Plan och panorama över Stockholm, C.E Fritzes förlag.
3 stycken plan kartor över Stockholm.
Plan för ordnandet av stadsgårdshamnen.
Karta över Stockholm med Djurgården, av E. Markman.
 
41624 – 1626Den äldsta kända karta över Stockholm.
Orginal i Stadsingenjörskontoret.
Ur: Stockholm 1897.
1 blad.
 
51625 – 1647Karta över staden inom broarna 1547.
Ur: "Lüdeke, John Anton August, Dissertatio historica de ecclesia Tevtonica et templo S:tae Gertrudis Stockholmiensi. Ups. 1791."
Karta över Norrmalm 1640. Orginal i krigsarkivet.
Karta över Södermalm från förra hälften av 1600-talet, med plan till gatureglering. Orginal i Generallandmäterikontoret.
Planritning från sannolikt 1647 av Kungliga trädgården på Slottsbacken med det 1627 uppförda stora eller gamla Bollhuset.
 
61646Termannus, Samuel Danielis.
Tabvla geomaetrica monvamenta inspectorum Danwijken belägen ifrån Stockholms Södermalm.
Kalkylerat och ritat i Stockholm den 23 augusti Anno 1646.
(Statens Reproduktionsanstalt 1926.)
 
71655Karta över Stockholm från senare hälften av 1600- talet.
Orginal i Generallandmäterikontoret.
 
81702Werner von Rosenfelt. Karta över Stockholm 1702 samt en karta ur: "Stockholm i forna dagar, 1874, som bygger på Rosenfelt 1702". 
91700-talOttens, Reiner. 1700-talets början.
"Naaukeurige Aftekening van de koninglyke Zweedsche Hooften Residentie-Stad Stockholm med alle des zelfs Voorsteden, omleggende Eilanden en Stroomen". Amsterdam.
(Även med latinsk text.)
 
101700-talHomann, Joh. Baptist.
"Accurater Grundriss und Prospect der Kön. Schwed. Reichs. u. Hauptstadt Stockholm mit aller herumligenden Gegend, und annehmlicher Situation von innen u. aussen". Nürnberg.
 
111730-tal"Stockholm, mitt allen Vorstaedten. Gabriel Bodenehr fec. et excud."
Ur: "Gabriel Bodenehr, Force d´ Europe oder die Fürnehmste, meistentheils auch ihrer Fortofication wegen Berühmteste Staette, Vestungen, Seehaefen, Paesse, Camps de Bataille in Europa in 200 Grundrissen."
Augsburg. 1730-talet, enligt anteckning på ex. B: Dupl. samling.
"Stockholm, mitt allen Vorstaedten. Johann Stridtbeck Jun. fec. et excud."
Augsburg.
 
121733Petrus Tillaeus.
"General Charta över Stockholm med Malmarne Åhr 1733. Med Kungliga Maij:st alldranådigaste Privillegio Upsatt."
Fotolitografi, Generalstabens litografiska anstalt.
 
131733Petrus Tillaeus.
"General Charta" inklusive infälld bild av "Fridericus, Rex Sueciae".
 
141733Bok med fördelning av kvarterens namn i Stockholm. 
151733Petrus Tillaeus.
Generalkarta över Stockholm, 10 blad.
 
161733Petrus Tillaeus, stadsingenjör.
Kopparstick, grafiska blad.
"Generalcharta över Stockholm med malmarne".
12 stycken tryck.
 
171733Petrus Tillaeus.
General Charta över Stockholm med malmarne.
1 blad.
 
181751Biurman, G.
"Charta Öfver Stockholm Med des Malmar och Förstäder. Af Hans Kongl. Maj: t til Strandernes anläggning i Nåder fastställd den 1 juli 1751".
1 blad.
 
191759Karta över den stora branden på Södermalm den 19 juli 
201771Jonas Brolin.
Grundritning över Stockholms Stad N:O i Tillika med en del av förstäderna Norr- och Södermalm.
"Med Kongl. maij:st Allernådigaste Privilegio" utgiven år 1771, och underdånigast tillägnad hans majestät konung Gustaf III.
1 blad.
Samt en nytryckt kopia av kartan, något mindre samt med viss färgläggning. Gåva till stadsarkivet mottagen i november 2019.
 
211771Brolins karta över staden inom broarna. 
221771Jonas Brolin.
Grundritning över Stockholms stad N:O I tillika med en del av förstäderna Norr- och Södermalm.
Med kungliga majestätiska allernådigaste privilegio utgiven år 1771 och underdånigast tillägnad hans majestät konung Gustaf III.
1 blad.
 
231773 – 1795Jonas Brolin, 1773.
Hydrografisk karta över södra strömmen i Stockholm. Efter hans kungliga majistätiska allra nådigaste befallning författad i september månad år 1773. (Ingeniörsföreningens förhandlingar 1878.) 1 blad.
Plan. A. 1784.
Of the city of Stockholm. "Publish´d march 26. 1784 according to Act of parliam:t by T. Cadell in the strand." 1 blad.
Akrel. Fred. 1795.
Plan of Stockholm med dess malmar. 1 blad.
 
241795Fred Akrel.
Plan av Stockholm med dess malmar 1795.
 
251805Carl Akrel.
Plan av Stockholm ritad år 1802 och 1803, graverad och utgiven år 1805.
(Facsimilet återgiver, i något förminskad skala, endast mellersta delen av orginalkartan.)
9 blad.
 
261805Carl Akrel.
Plan av Stockholm "konungen i djupaste underdånighet tillägnad af Carl Akrel".
1 blad.
 
271805Carl Akrel.
Plan av Stockholm "konungen i djupaste underdånighet tillägnad af Carl Akrel".
Rullad karta, 1 blad.
 
281807 – 1808Carl Akrel. (Efter Akrel 1795)
Plan av Stockholm, Weimar, 1807.
Plan av Stockholm, Prag 1808.
2 blad.
 
291813Plan of the city and suburbs of Stockholm.
Graverad av J. Shury för Thomson`s travels in Sweden. 1 blad.
 
301817 – 1836Stockholmskartor, 5 blad:
Carpelan. W. M.
"Karta öfver Belägenheten omkring Stockholm 1817."
Vägvisare i Stockholm, "Guide et Manuel du Voyageur á Stockholm".
Ur: J. F Bahn, Stockholm, handbok för resande. 1819.
Werming. N. G.
Plan och läge av Stockholm 1818.
Werming. N. G.
"Stockholm inom broarne med Riddarholmen. 1819".
Stockholm. Published under the Superintendence of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge. London, 1836.
 
311819N. G. Werming.
"Stockholm inom broarne med Riddarholmen. 1819". I folder.
 
321819Vägvisare i Stockholm. "Guide et Manuel du Voyageur á Stockholm" 1819. Översedd 1828.
2 blad.
 
331819Werming. N. G.
"Stockholm inom broarne med Riddarholmen. 1819."
1 blad, i folder.
 
341832"Grundrifs von Stockholm". 1832. 
351838Stockholm. Published under the Superintendence of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge. London, 1838.
1 blad.
 
361839Funck. C. O.
Vägvisare i Stockholm 1839.
1 blad.
 
371843Ström. C. F. 1843.
Plan karta över Stockholm. Sammandragen och graverad i sten.
1 blad.
 
381844Plan von Stockholm 1844.
1 blad.
 
39Odat.Plan karta över Stockholm.
Sammandragen och graverad i sten av C. F. Ström.
Odat. [1845 enligt internetsök.]
 
401847Karta över S:t Clara församling, sammandragen och litograferad 1847 av C. J. Küsel.
1 blad.
"Karta över Stockholm inom broarne med Riddarholmen".
Litograferad av C. J. Küsel.
1847 på eget förlag. 1 blad.
 
411847C. J. Küsel.
Kartor över S:t Clara församling.
4 blad.
 
421847C. J. Küsel.
Kartor över S:t Jacobs församling.
4 blad.
 
431847C. J. Küsel.
Karta över Kungsholms församling.
2 delar.
 
441847C. J. Küsel.
"Karta öfver Broarne med Riddarholmen. 1847".
1 blad.
 
451847C. J. Küsel.
"Karta öfver Kungsholms församling 1847".
2 blad.
 
461848C. J. Küsel. Församlingskartor.
"Karta öfver staden inom Broarne med Riddarholmen". 1848.
5 blad.
 
471848C. J. Küsel. Församlingskartor.
Utgiven av G. J. Hallgren, 1848.
3 blad.
 
481849C. J. Küsel.
Karta över Johannes församling.
2 delar.
 
491849C. J. Küsel.
Karta över Johannes församling.
4 blad, samt en odaterad karta över församlingen.
 
501849C. J. Küsel.
Karta över Katarina församling.
4 delar.
 
511849C. J. Küsel.
Karta över Katarina församling.
4 stycken, större format.
 
521850C. J. Küsel.
Karta över Maria församling.
4 delar.
 
531850C. J. Küsel.
Karta över Maria församling.
3 stycken.
 
541850C. J. Küsel.
Karta över Ladugårdslands församling.
4 delar och kopior 5 stycken.
 
551850C. J. Küsel.
Karta över Ladugårdslands församling.
2 stycken, större format.
 
561851 – 1857Vägvisare i Stockholm 1851.
1 blad.
Illustrerad plan av Stockholm med kartor över Stockholms omgivningar. Mälaren, kanalen till Göteborg, resrouter genom Sverige och tretton pittoreska vyer från huvudstaden och dess omgivningar. 1857.
1 blad med baksida.
 
571851C. J. Küsel.
Karta över Adolf Fredriks församling.
4 delar.
 
581851C. J. Küsel.
Karta över Adolf Fredriks församling.
1 blad, större format.
 
591852C. J. Küsel.
Karta över Skepps- och Kastellholmarna.
Församlingskartor, 2 stycken.
 
601853Ström. C. F.
Plan karta över Stockholm. Sammandragen och graverad i sten. Renoverad 1853.
1 blad. (Tillhör Stockholms adress kalender.)
 
61Odat.Karta över Södermalm.
[Troligen mitten av 1850-talet.]
 
621860-talKvarterskartor avritade från tryckta kartor.
Kvarteren Eldkvarn/Glasbruket, Bryggaren och Vattuormen, 1860-tal.
Kvarteret Glasbruket, odat.
 
63Odat.Staden inom broarna.
Odat. [Cirka 1860-tal.]
 
641860-talKarta över Stockholm södra delen samt staden inom broarna.
[Cirka 1860-tal.]
 
65Odat.Staden inom broarna.
Med påklistrad lapp "Järnvägsförbindelsen Stockholm-Södertälje invigdes den 1 december 1860."
Förteckning över offentliga byggnader och inrättningar A-Ö.
 
661860Plan av Stockholm.
1 blad.
Ur: Illustrerat Stockholm, Gerg Schentz.
 
671861Liunggren, Gustaf.
Karta över staden Stockholm och dess omgivningar, på föranstaltade av kommittén för undersökning av grunderna till städernas beskattning.
Utgiven år 1861.
1 blad.
Ur: G. Liunggrens kartor öfver Sveriges städer.
 
681861Ström. C. F.
Plankarta över Stockholm.
Sammandragen och graverad i sten. Renoverad 1861.
1 blad. (Tillhör Stockholms stads adress kalender.)
 
691861Stockholm. Karta över vattenledningar.
[Troligen 1861.]
1 blad.
 
701863Karta ur: "Stockholmska Promenader" av G. Thomée.
Plan av Stockholm.
2 blad.
 
711864Wallström. A. W. och Rudberg. A. E.
Karta över gatureglering med mera inom Klara församling och angränsande delar av Adolf Fredriks, Jakobs, Johannes och Kungsholms församlingar. Upprättad 1864.
1 blad.
 
721866Plan av Stockholm med beskrivning till.
1 blad.
 
731866Gatureglering.
Förslag till gatureglering i Stockholm av kommitterade år 1866. Södermalm.
N:o 1. Utmärkande den föreslagna regleringen med röda linjer.
N:o 2. Framställande den föreslagna nya stadsplanen.
4 blad.
 
741866Gatureglering.
Förslag till gatureglering i Stockholm av kommitterade år 1866. Norrmalm, Ladugårdslandet och Kungsholmen.
N:o 1. Utmärkande den föreslagna regleringen med röda linjer.
N:o 2. Framställande den föreslagna nya stadsplanen.
 
751868C. J. Küsel.
Plankarta eller vägvisare över Stockholm.
4 delar.
 
761869Karta över Stockholm, utgiven på P. B Eklunds förlag.
Skala 1:16000, 1 blad.
 
771870Rudolf Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm 1870. (Bygger på karta från 1862-1867).
2 blad, svartvit.
 
781870Rudolf Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm 1870. (Bygger på karta från 1862-1867).
Kolorerad. 4 blad, 2 delar.
 
791870Rudolf Brodin och C. E. Dahlman.
Kurvkartor över Stockholm 1870.
3 blad, 1 odaterad.
 
801870Plan och profil av sammanbindningsbanan genom Stockholm.
Sammanfattad och graverad av P. C. Bergman.
Ur: "16 utsigter af sammanbindningsbanan 1870".
1 blad.
 
811870Rudolf Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm 1870. (Bygger på karta från 1862-1867).
2 blad, halvkoloread.
 
821871"Plan-karta öfver Carlsvik". (Med anteckning: "1871 med ändringar till och med 1880.")
1 blad.
 
831872Rudolf Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm.
1 blad, skala 1:12000.
 
841872Rudolf Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm.
Skala 1:12000. 1 blad monterad på kartong.
 
851872Karta över Stockholm och dess närmaste omgivningar. (Medföljer M. Höjers "Konungariket Sverige," 1:sta häftet.)
Jos. Müller & Co förlag.
1 blad.
 
861872Karta över Stockholm, ny upplaga utgiven år 1872.
P. B. Eklunds förlag.
1 blad, skala 1:16000.
 
871872Plan för ordnandet av stadsgårdshamnen.
1 blad.
 
881873"Hydrographlik Charta öfver Norra Strömmen i Stockholm. Efter Hans kongle Maij:tts allernådigaste Befallning författad i augusti månad år 1773 af Jonas Brolin".
1 blad.
 
891876Förslag till gata mellan Nybrohamnen och Brunnsviken 1876.
1 blad.
 
901877Nerman. Gustaf.
Förslag till ändringar i vissa delar av Drätselnämndens Första avdelnings förslag till gatureglering på Norrmalm 1877.
1 blad.
 
911877Reservation mot vissa delar av beredningsutskottets förslag till gatureglering på Norrmalm 1877.
1 blad.
 
921874Rudolf. Brodin.
Karta över centralbangården och godsstationen på Norrmalm i och för utbyte av mark mellan statens järnvägsbyggnader och Stockholms stad upprättad år 1874.
1 blad.
 
931876Stockholms indelning i tidkurvor.
1 blad.
 
941877Regleringsplan över Kungsholmen.
(Byggnads chefens och stadsingenjörens förslag.)
1 blad.
 
951877Reservation mot vissa delar av Drätselnämndens första avdelnings förslag till gatureglering på Norrmalm 1877.
1 blad.
 
961877Gatureglering.
Beredningsutskottets förslag till gatureglering på Norrmalm 1877.
1 blad.
 
971878Gatureglering.
Beredningsutskottets förslag i de återförvisade delarna av gaturegleringen på Norrmalm 1878.
1 blad.
 
981877Gaturegleringen.
Drätselnämndens första avdelnings förslag till gatureglering på Norrmalm 1877.
1 blad.
 
991877Nerman. Gustaf.
Förslag till ändringar i vissa delar av drätselnämndens första avdelnings förslag till gatureglering på Kungsholmen.
1 blad.
 
1001877Gaturegleringen.
Drätselnämndens första avdelnings förslag till gatureglering på Kungsholmen 1877.
1 blad.
 
1011878Regleringsplan över Södermalm.
(Byggnads chefens och stadsingenjörens förslag.)
1 blad.
 
1021879Alb. Lindhagen.
Regleringsplan över Kungsholmen.
1 blad.
 
1031879Alb. Lindhagen.
Reservation mot berednings utskottets förslag till regleringsplan över Kungsholmen, uppgjord huvudsakligen i överensstämmelse med Drätselnämndens förslag.
1 blad.
 
1041879Beredningsutskottets förslag till regleringsplan över Södermalm.
1 blad.
 
1051878Alb. Lindhagen.
Drätselnämndens från beredningsutskottets hemställan avvikande förslag i återförvisade delar av gaturegleringen på Norrmalm upptaget såsom reservation mot beredningsutskottets förslag.
1 blad.
 
1061877Regleringsplan över Norrmalm. (Byggnads chefens och stadsingenjörens förslag.)
1 blad.
 
1071873Rudolf Brodin.
Karta med förslag till reglering och ombyggnad av Stockholms stad inom broarna.
2 stycken.
 
1081880Beredningsutskottets förslag i återremitterade delar av stadsplanen för Kungsholmen och en ny gata från Rörstrandsviken till Rörstrandsvägen.
1 blad.
 
1091880E. Poignant.
Bilaga till reservation.
1 blad.
 
1101880Alb. Lindhagen.
Drätselnämndens förslag i återförvisade delar av gaturegleringen på Kungsholmen i skiljaktiga stycken upptaget såsom reservation mot beredningsutskottets förslag.
2 blad, dubbletter.
 
1111880Förslag, beredningsutskottets i återförvisade delar av regleringsplanen över Kungsholmen.
1 blad.
 
1121880Förslag, beredningsutskottets i återremitterade delar av stadsplanen för Kungsholmen och en ny gata från Rörstrandsviken till Rörstrandsvägen.
1 blad.
 
1131880Plan av hamnanläggning vid Lilla Värtan.
1 blad.
 
1141881Stockholm med dess nya regleringsplan.
(Rotemannadistrikt; Järnvägar; Spårvägar:, Ångslupslinjer; Offentliga byggnader; Adressnummer)
1 blad.
 
1151882Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
"Karta öfver Stockholm upprättad på stadens bekostnad af Kongl. Topografiska Corpsen åren 1862-67: samt medelst mätningar och tomtinsättningar kompletterad, sammandragen och utgifven med tillägg af den fastställda stadsplanen 1882".
4 blad, skala 1:6000.
 
1161883Karta med förslag till reglering av en del av Södermalm belägen emellan Stadsgårdshamnen och trakten omkring Katarina kyrka.
Upprättad år 1883 av stadens byggnadschef och stadsingenjörens.
1 blad.
 
1171883Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm, rättad och med nya stadsplanen kompletterad 1883.
1 blad, skala 1:12000.
 
1181883C. E. Dahlman.
Karta över Hornsberg i kvarteret Mälaren.
Upprättad år 1883.
2 blad.
 
1191885General stabens litografiska anstalt.
Nivåkartor. Cirka 1885.
 
1201885Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm, rättad och med nya stadsplanen kompletterad 1885.
 
1211885Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm, rättad och med den nya stadsplanen kompletterad 1885.
(Enligt senast fastställd reglering samt med både nya och gamla gatunamn.)
2 blad, skala 1:2000.
 
1221885Magnus. Isaeus.
Förslag till villastad på Hornsbergs norra del upprättad 1885.
Smbd. härmed: Profiler på några av de fastställda gatorna i gamla kvarteret Mälaren (samt skrivelse): "Till Herrar Stadsfullmäktige i Stockholm".
2 blad.
 
1231886Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
Stadsingenjörskontoret.
Karta över Stockholm.
2 delar.
 
1241886Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm, rättad och med den nya stadsplanen kompletterad 1886.
1 blad, skala 1:12000.
 
1251886Karta över Stockholm och 16:e Allmänna Lantbruks utställningen.
1 blad, skala 1:10000.
 
1261887 – 1907Stockholms Nya Spårvägsaktiebolags spårvägslinjer år 1887.
1 blad, skala 1:20000.
Stockholms Nya Spårvägs Aktiebolag, 1907.
1 blad.
 
1271889Lindhagens förslag till ny trafikled genom Brunkebergsåsen mellan Norr- och Östermalm.
1 blad.
 
1281890Avisen, internationell tidning för resande.
Karta över Stockholm, museér och offentliga samlingar utmärkt.
Aftonbladets tryckeri, 1890.
 
129Odat.Stockholmskarta över de södra delarna samt Gamla stan med lista över offentliga byggnader och inrättningar.
Odaterat. [Troligen 1890-tal.]
1 blad.
 
130Odat."Förslag till uppfartsväg till östra Södermalm jämte därmed sammanhängande gatureglering."
1 blad.
 
1311890Kartblad ur: "Stockholm om 100 år härefter".
2 blad.
 
1321891Karta ur "Vägvisare för resande till Stockholm den 14 oktober, 1891.
1 blad.
 
1331891Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm, rättad och med den nya stadsplanen kompletterad 1891.
1 blad, skala 1:2000.
 
1341893Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm, rättad och med den nya stadsplanen kompletterad.
1 blad, skala 1:2000.
 
1351894Helgeandsholmen före och efter regleringen.
1 blad, skala 1:3000.
 
1361895Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm, rättad och med den nya stadsplanen kompletterad.
(Telefonkablar i gatorna nedlagda åren 1890-1896.)
2 blad, skala 1:2000.
 
1371896Adresskalenderns plan över Stockholm.
1 blad, skala 1:12000.
 
1381897Adresskalenderns plan över Stockholm.
1 blad, skala 1:2000.
 
1391897Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm, rättad och med den nya stadsplanen kompletterad.
(Med inritade röda partier.)
1 blad, skala 1:2000.
Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm, rättad och med den nya stadsplanen kompletterad.
2 blad, skala 1:12000 och kolorerade.
 
1401897Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897.
Officiell plan över utställningen.
2 blad.
 
1411897Karta över Stockholm.
Generalstabens Litografiska Anstalt.
10 blad, skala 1:4000.
 
1421897Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm, rättad och med nya stadsplanen kompletterad.
1 blad, skala 1:2000.
 
1431898Adresskalenderns plan över Stockholm.
1 blad, skala 1:12000.
 
1441899Förslag till kanal- och hamnanläggningar i Hammarbysjön samt sluss med mera vid Skanstull. Alt. III.
(Stockholms stads byggnadskontor september. 1899.)
1 blad.
 
1451899"Plan von Stockholm herausgegeben vom Schwedischen Touristenverein 1899."
1 blad.
 
1461899Karta över Stockholm, på uppdrag av Generalstabens Litografiska Anstalt.
Översedd och kompletterad av Alfr. Bentzer.
12 blad, skala 1:4000.
 
1471899Karta över Stockholm, på uppdrag av Generalstabens Litografiska Anstalt.
Översedd och kompletterad av Alfr Bentzer.
(Med avvikande information.)
13 blad, skala 1:4000.
 
1481899Karta över Stockholm, på uppdrag av Generalstabens Litografiska Anstalt.
Översedd och kompletterad av Alfr Bentzer.
15 blad varav 1 blad är en bladindelningsplan.
Skala 1:4000.
 
1491901Översiktsplan över förslag till förändrade stationsanordningar i Stockholm samt till huvudspårens inledande till stationerna.
1 blad, skala 1:20000.
(1901 års bangårdskommitté.)
 
1501901Otto. Rosenberg.
Karta med förslag till omreglering av "Staden inom Broarna" med upptagande av förslag till genomförande av planreglering av den mellan Stortorget och Mynt- och Stora Nygatorna belägna delen i syfte att på de båda kvarteren Ia och Ib sammanslagna och med genomlöpande Vesterlånggata bereda plats för ett kommunalhus för huvudstaden.
1 blad.
 
1511902Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
Stockholmskarta.
Generalstabens Litografiska Anstalt.
1 blad.
 
1521902Alfr. Bentzer.
Topografiska kårens karta över Stockholm på uppdrag av Generalstabens Litografiska anstalt.
2 delar.
 
1531903Adresskalenderns plan över Stockholm.
1 blad, skala 1:2000.
 
1541903Karta över trakten omkring Eldkvarn med förslag till strandgatornas ordnande samt bro över Klaraviken.
(Stockholms stads byggnadskontor i november, 1903.)
1 blad.
 
1551903Borrkarta över kvarteret Eldkvarnen.
(Stockholms stads byggnadskontor i november, 1903.)
1 blad och ett litet häfte med byggnadsprogram.
 
1561904Stockholms-tidningens karta över Stockholm.
1 blad, skala 1:6000.
 
1571904Karta över Stockholm, utgiven av Svenska turistföreningen.
Andra upplagan, 1 blad.
 
1581905Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm, rättad och med den nya stadsplanen kompletterad av Alfr. Bentzer.
Generalstabens Litografiska Anstalt.
1 blad.
 
1591906Adresskalenderns plan över Stockholm.
1 blad.
 
1601906Albin. Hultberg.
Mälarbadets och Mälarresturangens plan över Stockholms spårvägar.
Femte upplagan, 1 blad.
 
1611907Karta över Stockholms Nya Spårvägs Aktiebolags linjer, hållstationer, övergångsstationer.
Turlistor, avgifter och råd för resande.
1 blad.
 
1621907Adresskalenderns plan över Stockholm.
1 blad.
(Stockholms adresskalender 1907.)
 
1631908Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm, rättad med nya stadsplanen kompletterad 1908.
Generalstabens Litografiska Anstalt.
1 blad.
 
1641908Rudolf. Brodin och C. E. Dahlman.
Karta över Stockholm, rättad med nya stadsplanen kompletterad 1908.
Generalstabens Litografiska Anstalt.
1 blad, skala 1:2000.
 
165Odat."Staden inom broarne."
Stockholm, Saltsjön och Mälaren.
1 blad, skala 1:2000.
 
1661911Plan över Stockholm.
"Reglemente & Taxa för varuforsling."
1 blad, skala 1:12000.
 
1671911Adresskalenderns plan över Stockholm.
1 blad, skala 1:12000.
 
1681911Plan över Stockholm.
1 blad, skala 1:12000.
 
1691912Förslag till stadsplan för del av Kungsholms villastad.
2 blad, skala 1:3000.
2 tillhörande bilagor grafisk framställning av vid varje års slut investerat kapital.
 
1701913Adresskalenderns plan över Stockholm.
1 blad, skala 1:12000.
 
1711916Plan över Stockholm.
(Stockholms stads statistiska kontor.)
1 blad, skala 1:12000.
 
1721917Plan över Stockholm.
(Stockholms stads statisiska kontor.)
1 blad, skala 1:12000.
 
1731926Karta över Stockholm, staden inom broarna.
Generalstabens Litografiska Anstalts förlag.
1 blad, skala 1:12000.
Namnregister till kartan, 7 blad.
 
1741927Spårvägslinjer.
Aktiebolaget Stockholms Spårvägars spårvägslinjer och Stockholms Centrala Omnebussaktiebolags omnebusslinjer.
1 blad, skala 1:20000.
 
1751928Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Kungsholmen samt stadsplanebestämmelser för delar av kvarteret Munklägret, Bergamotträdet och Asplunden i Stockholm.
Stockholms stadsplanekontor.
2 blad, skala 1:2000.
 
1761928Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Nemesis, Mars och Vulcanus med mera inom stadsdelen Staden mellan broarna i Stockholm.
Stockholms stadsplanekontor.
1 blad, skala 1:1000.
 
1771928Förslag till stadsplan för del av stadsdelen Kungsholmen kvarteret Snöflingan med mera i Stockholm.
Stockholms stadsplanekontor.
2 blad, skala 1:1000.
 
1781928Stockholms hamnområde.
Plan 1-6.
Plan 1: Stockholms hamnområde. Skala 1:100000.
Plan 2: Översiktskarta över Stockholms hamnar. Skala 1:30000.
Plan 3: Stockholm och Riddarfjärden. Skala 1:10000.
Plan 4: Stockholm och Inre Saltsjöhamnarna. Skala 1:10000.
Plan 5: Stockholm, Värtahamnen, Frihamnen och Gasverks hamnen. Skala 1:10000.
Plan 6: Hammarbyhamnen. Skala 1:10000.
 
1791928Stockholms hamn, Kungliga Sjöfartsverket.
1 blad, skala 1:15000.
 
1801880 – 1930Översiktskarta över Stockholm, 1930.
(Efter Stadsplanekontorets karta över Stockholm med omgivningar.)
Befolkningens fördelning i Stockholmstrakten, 1930.
Lokaliseringen av de större företagen inom vissa industrigrupper. 1850, 1865, 1880, 1895, 1910, och 1930.
Industrien i Stockholm. 1880, 1895, 1910 och 1930.
 
1811930Utställningen och lantbruksmötet i Stockholm.
1 blad, skala 1:5000.
 
1821930 – 1938Staden mellan broarna. Bebyggelsen 1930 och 1938 års slut.
1 stor karta, skala 1:1000.
 
1831933A. E. Påhlman och Nils. Hanzon.
Tilläggsblad till karta över de centrala delarna av Stockholms stad.
Utgiven av Generalstabens Litografiska Anstalt. Redigerad av Stockholms stadsingeniörskontor 1933.
1 blad, skala 1:4000.
 
1841934H. Andersson.
Översikt av industriföretagens lokalisering i Stor-Stockholm och närmast vidliggande områden 1930-1931. Kloten proportionella mot antalet anställda. Det största klotet=57593 anställda.
1 blad, skala 1:100000.
Ivar. Ekstedt.
Bankers huvudkontor, bankirer, fondmäklare, advokater inom nedre Norrmalm och Staden Mellan Broarna år 1930 och 1910. Plan II och III.
Skala 1:16000.
Citybutiker inom nedre Norrmalm och Staden Mellan Broarna år 1910 och 1930. Cirklarna proportionella mot antalet anställda. Skala 1:8000.
Kontor inom nedre Norrmalm och Staden Mellan Broarna år 1910 och 1930. Cirklarna proportionella mot antalet anställda. Skala 1:8000.
Mode-, manufaktur- och vitvaru-, möbel- och kappbutiker i inre Stockholm år 1930. Cirklarna proportionella mot antalet anställda. Skala 1:12000.
Närhetsbutiker på Södermalm år 1930. Cirklarna proportionella mot antalet anställda. Skala 1:12000, 7 blad.
G. Jonsson.
Befolkningens fördelning med hänsyn till bostad i inre Stockholm år 1910 och 1930. Varje prick betecknar 10 personer. Skala 1:10000.
Befolkningens fördelning med hänsyn till bostad i Stockholms förorter år 1930. Varje prick betecknar 100 personer. Skala 1:100000, 3 blad.
William. Olsson.
Inre Stockholm som arbetsplats för befolkningen i Stor- Stockholm 1928-1930. Skala 1:200000.
Kemisk-teknisk industri, livsmedels- och njutningsmedelsindustri samt syateljéer i Stor-Stockholm 1930-1931.
Mekanisk-, elektrisk-, metallvaru- och varvsindustri i Stor-Stockholm 1930-1931. Cirklarna proportionella mot antalet anställda. Skala 1:30000, 3 blad.
(Ingår i: Stadskoll. utlåt. o. mem. Nr 51, 1934).
 
1851934C. O. Långström.
Karta över Stockholms stad, framställd genom fotografisk förminskning av registerkartan.
Utgiven av Stockholms fastighetsregisterkontor.
Bladindelning och bladbeteckningar.
4 blad, skala 1:10000.
 
1861936Karta över Stockholm med namnregister.
Utgiven av Generalstabens Litografiska Anstalt.
1 blad och namnregister.
 
1871937Karta över Stockholm, utgiven av Generalstabens Litografiska Anstalt.
1 blad.
 
1881937Karta över Stockholm.
Utgiven av Kaféaktiebolaget Norma.
1 blad.
 
1891938 – 1940Kartblad över Stockholm.
Stockholms stadsingenjörskontor.
(Blad "Norra Djurgården" c-d, "Staden" a-d. Vissa med dubbletter.)
Skala 1:4000, 10 blad.
 
1901939Karta över Stockholm.
Generalstabens Litografiska Anstalt.
1 blad, skala 1:12000.
 
1911940Karta över Stockholms centrala delar, skala 1:15000.
Karta över Stockholm, 1:2000.
Generalstabens Litografiska Anstalt.
 
1921948Det centrala Stockholm.
Aktiebolaget Stockholms spårvägar.
Spårvägs och busslinjer.
Taxbestämmelser och tidtabeller.
1 blad, skala 1:10000.
 
1931952Det centrala Stockholm.
Generalstabens Litografiska Anstalt.
1 blad, skala 1:12000.
 
1941965Adresskalenderns Stockholmskarta.
1 blad, skala 1:10000.
 
1951917 – 1927H. Hellberg och A. E. Påhlman.
Plankarta över Stockholms stad med omnejd.
Staden, 1 blad, skala 1:8000.
 
1961970 – 1972Stockholms sparbank har utgivit dessa ritade perspektivkartor som utvisar Stockholms centrala delar.
2 blad, en från 1970 och en från 1972.
 
1971970Trafikkarta över Stockholm, centrala staden.
Baksida, Stockholm utanför tullarna.
2 blad, dubblett. Skala 1:10000.
 
1981995Kulturhistorisk klassificering Stockholms innerstad.
Stockholms stadsbyggnadskontor.
Stockholms stadsmuseum.
1 blad.
 
1991988SL lokalkarta över Vasastaden, Norrmalm och Östermalm.
Folder, skala 1:5000.
 
2001988SL lokalkarta över Kungsholmen.
Folder, skala 1:5000.
 
2011988SL lokalkarta över Södermalm.
Folder, skala 1:5000.
 
2021987SL lokalkarta över Vasastaden, Norrmalm och Östermalm.
1 blad, skala 1:5000.
 
2031980Särtryck ur tidningen Stockholm nr 4/8.
"Centrala Södermalm-en första idéskiss."
 
2041984 – 1988SL Stockholmskartan, Stockholms innerstad.
4 blad, olika år. Skala 1:10000.
 
2051986SL lokalkartor över Kungsholmen och Södermalm.
2 blad, skala 1:5000.
 
2061983Husen på Malmarna-kulturhistorisk klassificering.
Husen på Malmarna-kartering av bebyggelsens ålder.
Bilaga till utställningskatalog "Husen på malmarna"
2 blad, skala 1:7000.
 
2071990 – 1993SL Stockholmskartan, Stockholms innerstad.
1 blad, 1990.
2 blad, 1992.
3 blad, 1993.
Skala 1:10000, på alla blad.
 
208Odat.Perspektivkarta över hus i Gamla stan.
Upplaga 205/360, signerad av Per Norvik.
1 blad.
 
209Odat.Stadsbyggnadskontoret, karta över Gamla stans byggnader med kvartersnamn.
3 inplastade blad.
 
2101995Stockholms officiella turistkarta.
Stockholms innerstad med gatuförteckning och Stockholms län.
1 blad.
 
2111985Adresskarta, Stockholms innerstad och Stockholm med förorter.
Stockholms stadsbyggnadskontor.
1 blad.
 
2121872 – 1899Kartor monterade på kartong.
Karta öfver Stockholm af
Rudolf Brodin och C. E. Dahlman, 1872. Med olika typer av gatubeläggning markerad. På baksidan Brodin och Dahlman, men från 1886 och med förslag till renhållningsavgifter inritade.
Karta öfver Stockholm af Rudolf Brodin och C. E. Dahlman, rättad och med den nya stadsplanen kompletterad, 1886.
Adresskalenderns plan öfver Stockholm, 1899
 
2131900 – 1919Kartor monterade på kartong.
Karta öfver Stockholm af Rudolf Brodin och C. E. Dahlman, rättad och med den nya stadsplanen kompletterad, 1900. Med Djurgården infälld i en ruta.
Plan över Stockholm år 1915. Med bland annat brandstationer, polisstationer, rotenummer och postkontor utmärkta. I infällda rutor finns del av Norra Djurgården och Brännkyrka.
Plan över Stockholm år 1918. Med bland annat som ovan. Med även Bromma.
Plan över Stockholm år 1919. Med bland annat som ovan.
 
2141922 – 1924Kartor monterade på kartong.
Plan över Stockholm år 1922. Med även Brännkyrka, Bromma och del av Norra Djurgården.
Plan över Stockholm år 1923. Med även Brännkyrka, Bromma och del av Norra Djurgården.
Plan över Stockholm år 1924. Med även Brännkyrka, Bromma och del av Norra Djurgården.
 
2151926 – 1928Kartor monterade på kartong.
Plan över Stockholm år 1926. Med Bromma, Brännkyrka och Norra Djurgården. Med även bland annat polisstationer, brandstationer, rotegränser utritande.
Stockholm 1927. Med även bland annat polisstationer, brandstationer, rotegränser utritade. Del av Djurgården, Hjorthagen, Värtan, Stockholms frihamn och flyghamn i en ruta.
Stockholm 1928 som ovan.
 
2161929[?] – 1936Kartor monterade på kartong.
Kartlitografens karta över Stockholm, odaterad men [1929] noterat på kartan. Med Stockholms omgivningar i en liten ruta. Med bland annat koloniträdgårdar, postkontor och telegrafstationer utritade samt vissa byggnader som kyrkor utritade i förstorad skala.
Stockholm 1930.
Stockholm 1936 [årtalet med blyerts]. Med en infälld ruta för Brännkyrka och Bromma. Trafik för spårväg, omnibuss, ångslup samt kyrkor i förstorad skala inritade.
 
2171938Karta monterad på kartong.
Stockholm med adressregister och en speciell linjal monterad för att hitta adresserna på kartan.
 

Nyheter

den 7 februari 2024
Ny banbrytande AI-modell för svenska historiska texter
Riksarkivet kan idag presentera en AI-modell som ...


den 19 januari 2024
Nytt innehåll i Möt källorna
Möt källorna på Riksarkivets webbplats har uppdat...


Tidigare nyheter