Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Riksarkivets ämbetsarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/RA/484
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/h8OtAizzNL2ajftCPsZi28
Datering
19662018(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVill du ta del av handlingar i arkivet kontaktar du Riksarkivet, Box 7223, 18713 Täby eller riksarkivet[at]riksarkivet.se. Ange så detaljerad information som möjligt om de handlingar du vill ta del av.

Vissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby

Innehåll

Syfte & innehållRiksarkivets verksamhet
Riksarkivet hade i uppgift att förvara och vårda de arkiv som övertagits enligt bestämmelser om Riksarkivets och Krigsarkivets uppdrag som arkivmyndigheter. I verksamheten ingick även att förvara och vårda donerade, förvärvade och deponerade enskilda arkiv av särskild betydelse för kulturarvet t ex person-, gårds-, företags- och föreningsarkiv.
Riksarkivet hade också ett särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och arkivvården i Sverige samt ansvarade för kontroll av den offentliga arkivverksamheten.

Viktigare handlingsslag
Dokumentation och information om övertagna arkiv gjordes till exempel i accessionskataloger, leveransreversal och mottagningserkännanden samt genom att upprätta sökregister och ge ut publikationer.
Tillsyn och kontroll av regelefterlevnad hos statliga myndigheter och organ och enskilda aktörer som förvarar statlig information avsatte bland annat arkivförteckningar, inspektionsprotokoll och beslut om förelägganden.
Normering av statens hantering av allmänna handlingar och arkiv gjordes genom utfärdande av föreskrifter.
Ordning & strukturArkivets struktur
Information som har sitt ursprung i Riksarkivets verksamhet har arkiverats i myndighetens ämbetsarkiv och detta har genom åren ombildats ett flertal gånger. Riksarkivets ämbetsarkiv är uppdelat i en äldre och en yngre del.
Yngre huvudarkivet, omfattar tiden 1966-2009. Till yngre huvudarkivet är följande delarkiv kopplade:
Revisionskontoret (RK)
Svensk Arkivinformation i Ramsele (SVAR)
Mediakonverteringscentrum i Fränsta (MKC)

Sökmedel
Sökmedel till arkivhandlingar i Riksarkivets ämbetsarkiv är i huvudsak diarierna. Diarierna är sk ärendediarier som omfattar både in- och utgående skrivelser. Diarie-/dossierplanerne anger vilken typ av ärenden som registreras i diariet.
Allmän anmärkningRiksarkivet har i Yngre huvudarkivet med där tillhörande delarkiv, tillämpat de generella föreskrifter om gallring som Riksarkivet utfärdat för statliga myndigheter och har dokumenterat detta i flera tillämpningsbeslut. Besluten listas i Arkivbeskrivning för Riksarkivets ämbetsarkivs yngre huvudarkiv 1966-07-01 – 2009-12-31, som finns som bilaga till Yngre huvudarkivet.

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Huvudarkiv och byråarkiv (SE/RA/481/01)

Kontroll

Skapad2021-11-30 13:12:04
Senast ändrad2022-12-16 12:57:27

Nyheter

den 22 maj 2024
Riksarkivets arbete med AI och texttolkning uppmärksammas
Kulturnytt i Sveriges Radio har denna vecka uppmä...


den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


Tidigare nyheter