Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Tekla Åbergs högre läroverk för flickor


Grunddata

ReferenskodSE/MSA/00951
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/sngGdyAA42J0yylsoMqkVS
ExtraIDSKO
Omfång
2,7 Hyllmeter 
Datering
18881950(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
ArkivinstitutionMalmö stadsarkiv (depå: Bergsgatan, Norra hamnen)
Arkivbildare/upphov
Tekla Åbergs högre läroverk för flickor
Kategori: Övriga

Innehåll

Ordning & strukturMSA/00951Förteckning över arkivet


Tekla Åbergs högre läroverk för flickor


1888-1940
Allmän anmärkningSe vidare Kommunala flickskolan i Malmö (01098).
Inledning (äldre form)Tekla Åbergs högre läroverk för flickor

HISTORIK

År 1888 i oktober kom till Malmö studenten Tekla Åberg
från Vendel i Uppland. Hon övertog "Fru Elise Mayrs
högre läroanstalt för flickor". Fru Elisabeth Neumeyer
(född i Nürnberg), änka efter Ferdinand Mayr, hade
kommit till Malmö från München och här öppnat en
flickpension. I samband med att Tekla Åberg övertog
läroanstalten flyttades den från Gustaf Adolfs torg nr
4 (kv Carl Gustaf) till nr 67 på norra sidan av torget
(kv Söderport IIb). Skolan omorganiserades till en
åttaklassig högre flickskola. Första året, 1888/1889,
fanns dock endast sju klasser.
Skolan hade svårigheter att finna lämpliga lokaler
och fick flytta upprepade gånger (Carl Gustafs torg 8,
Regementsgatan 12 och 20, Kungsgatan 16), tills den på
hösten 1904 kunde inrymmas i en särskild nybyggnad vid
Rönneholmsvägen 8. För att klara av lokalfrågan
bildades 1902 AB Malmö lyceum för flickor och 1903
26/5 upplät stadsfullmäktige nämnda tomt (prot. 45,
108, 220/1902 och 9/1903 samt bih. 19, 66, 131/1902
och 46/1903). Ritningarna till byggnaden utfördes
av arkitekten Alfr. Arwidius, som själv var med i
aktiebolaget.
Från hösten 1896 inrättades utöver de åtta
klasserna, ett fyraårigt gymnasium. Genom kungl.
resolution 1899 20/10 erhöll Tekla Åberg som ägarinna
av skolan och lektor C G Lindbom som studierektor för
gymnasieavdelningen, gemensamt för första gången
dimissionsrätt. Denna rätt fick skolan genom upprepade
förlängningar behålla ända tills verksamheten
upphörde.
Första studentexamen avhölls vårterminen 1900 och
den sista 1940. Redan med vårterminen 1937 uphhörde
emellertid den icke-gymnasiala delen av skolan
i samband med att en kommunal flickskola
inrättades i staden 1937 1/7. Beslut i detta hade
fattats av stadsfullmäktige 1936 25/9 (prot. 249, bih.
209) på förslag av 1935 års flickskolekommitté i
Malmö. Grundvalen för den nya kommunala flickskolan
utgjordes av Tekla Åbergs högre läroverk för flickor,
Anna och Eva Bunths skola för flickor samt Malmö högre läroverk för flickor.

I arkivförteckningen upptagna handlingar har levererats till stadsarkivet från Fågelbacksskolan i Malmö (förutvarande Kommunala flickskolan) i oktober 1964.
Malmö i stadsarkivet i januari 1965
Lennart Tomner

Tilläggsleverans 1994 (lev 31/94). Arkivförteckningen har reviderats våren 1995 av Birgit Arfwidsson Bäck och Helena Sjölin.


Arkivnr MSA/00951

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2024-02-20 13:23:29

Nyheter

den 7 februari 2024
Ny banbrytande AI-modell för svenska historiska texter
Riksarkivet kan idag presentera en AI-modell som ...


den 19 januari 2024
Nytt innehåll i Möt källorna
Möt källorna på Riksarkivets webbplats har uppdat...


Tidigare nyheter