bild
Arkiv

Bremen - Verden Reviderade räkenskaper 2. Tull- och accisräkenskaper

Bremen - Verden Reviderade räkenskaper

Grunddata

ReferenskodSE/RA/55404/55404.2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/6KgNeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
25 Hyllmeter 
103 Volymer 
Datering
1649 – 1711  (Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
[Proveniens ej registrerad]

Innehåll

Allmän anmärkningEvald Blumfeldt: P M ang den svenska kameralförvaltningen i Bremen-Verden (1963; se fört över rev. räk del 1 huvudserie).
Inledning (äldre form)Under svensktidens första år (1645-1650) voro kronans inkomster av tull och accis i Bremen-Verden relativt små; de sköttes av räntmästaren och redovisades av honom i räntekammarens civilräkenskaper för dessa år ( se förteckningen "Bremen-Verden. Reviderade räkenskaper nr. 1"). Några centralt förda speciella tullräkenskaper fördes då ej i Stade. De första till Stockholm överskickade lokala tull- och accislängderna gälla åren 1649 och 1650 ( jfr förteckningen). En central, hela landet omfattande räkenskapsföring beträffande tull- och accisinkomster infördes här först 1651. Vid slutet av detta år inrättades nämligen i Stade en tull- och accisinspektorstjänst ( se förteckningen "Bremen-Verden. Reviderade räkenskaper nr. 1, inledningen s. XVII"). Innehavaren av denna tjänst var bl.a. förpliktad, att på grundval av de från de lokala tull- och accisuppbördsmännen inkomna längderna upprätta en årlig huvudräkenskap över kronans tull- och accisinkomster i hertigdömena. Räkenskaperna uppsattes i två exemplar. Det ena stannade kvar vid kammaren i Stade, det andra (originalet) översändes till kammarkollegium i Stockholm för att revideras och förvaras i dess tull- och licentkontor; de tidigare årgångarna reviderades dock i kollegiets andra avräkningskontor.

Denna förteckning upptar alla till kammarkollegium inlämnade bremiska tull- och accisräkenskaper, även de som numera saknas.

Stockholm den 25 juni 1963

E. Blumfeldt

________________________


Vid rekvisition angives samlingens namn, årtalet och den begärda volymens nummer i detta år, t.ex. "Bremen-Verden. Tull- och accisräk:er 1687:2", när man vill ha detta års Kassaräkenskap.

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2010-01-04 10:27:05

Nyheter

den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


den 29 maj 2024
Demografisk databas södra Sverige (DDSS) integreras med Digitala forskarsalen
Brukar du använda webbplatsen ddss.nu? Innehållet...


Tidigare nyheter