bild
Arkiv

Bremen - Verden Reviderade räkenskaper 2. Tull- och accisräkenskaper

Bremen - Verden Reviderade räkenskaper

Grunddata

ReferenskodSE/RA/55404/55404.2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/6KgNeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
25 Hyllmeter 
103 Volymer 
Datering
16491711(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
[Proveniens ej registrerad]

Innehåll

Allmän anmärkningEvald Blumfeldt: P M ang den svenska kameralförvaltningen i Bremen-Verden (1963; se fört över rev. räk del 1 huvudserie).
Inledning (äldre form)Under svensktidens första år (1645-1650) voro kronans inkomster av tull och accis i Bremen-Verden relativt små; de sköttes av räntmästaren och redovisades av honom i räntekammarens civilräkenskaper för dessa år ( se förteckningen "Bremen-Verden. Reviderade räkenskaper nr. 1"). Några centralt förda speciella tullräkenskaper fördes då ej i Stade. De första till Stockholm överskickade lokala tull- och accislängderna gälla åren 1649 och 1650 ( jfr förteckningen). En central, hela landet omfattande räkenskapsföring beträffande tull- och accisinkomster infördes här först 1651. Vid slutet av detta år inrättades nämligen i Stade en tull- och accisinspektorstjänst ( se förteckningen "Bremen-Verden. Reviderade räkenskaper nr. 1, inledningen s. XVII"). Innehavaren av denna tjänst var bl.a. förpliktad, att på grundval av de från de lokala tull- och accisuppbördsmännen inkomna längderna upprätta en årlig huvudräkenskap över kronans tull- och accisinkomster i hertigdömena. Räkenskaperna uppsattes i två exemplar. Det ena stannade kvar vid kammaren i Stade, det andra (originalet) översändes till kammarkollegium i Stockholm för att revideras och förvaras i dess tull- och licentkontor; de tidigare årgångarna reviderades dock i kollegiets andra avräkningskontor.

Denna förteckning upptar alla till kammarkollegium inlämnade bremiska tull- och accisräkenskaper, även de som numera saknas.

Stockholm den 25 juni 1963

E. Blumfeldt

________________________


Vid rekvisition angives samlingens namn, årtalet och den begärda volymens nummer i detta år, t.ex. "Bremen-Verden. Tull- och accisräk:er 1687:2", när man vill ha detta års Kassaräkenskap.

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2010-01-04 10:27:05

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter