bild
Arkiv

Bremensia


Grunddata

ReferenskodSE/RA/2408
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/GIQNeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
16 Hyllmeter 
155 Volymer 
Datering
16471720(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVol. 122-123 förvaras i skåp 3044, tas fram av område 1.
Sökmedel
Brevskrivarregister: Brk, F-exp/kort, vol 137
Personregister: PrF, F-exp/i förteckning, se anm
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
Brevskrivarregister: BrF, F-exp/i förteckning
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
[Proveniens ej registrerad]
 
Ficke, Christoph (amtskrivare i Hagen)
Kategori: Person (släkt)

Innehåll

Allmän anmärkningSökmedel 3: Tjänstemäns och officerares eder 1695-1697.
Inledning (äldre form)Riksarkivets Bremensia-samling har bildats av handlingar rörande provinserna Bremen och Verden, som under åren 1648-1719 tillhörde Sveriges krona. Samlingen består av följande huvuddelar: 1) regeringens (jämte generalguvernörens) i Bremen-Verden och andra myndigheters samt korporationers och städers skrivelser till Kungl. Maj:t, 2) regeringens (jämte generalguvernörens) i Bremen-Verden arkiv (egentligen del av arkiv), 3) amtskrivaren i Hagen Chr. Fickes arkiv samt 4) ämnesordnade och strödda handlingar ang. Bremen-Verden. Av dessa fyra grupper härstamma skrivelserna till Kungl. Maj:t och tydligen även största delen av de ämnesordnade och strödda handlingarna från Kungliga Kansliets arkiv. De med nr 2 och 3 betecknade arkiven äro däremot lokala arkiv, som flyttats till Sverige under det stora nordiska kriget.

Utom Bremensiasamlingen bevaras i riksarkivets avdelning kammararkivet ett större antal kamerala handlingar ang. Bremen-Verden, nämligen dels generalguvernementets Bremen-Verden räkenskaper (mestadels reviderade), dels räntekammarens i Stade arkiv (Manderstiernas arkiv), vilka arkiv i kammararkivet särskilt förtecknats.

Det bör också nämnas att en del av den bremiska regeringens arkiv (från åren 1640-1720) befinner sig i det nedersachsiska riksarkivet i Hannover. Två ståndsarkiv, nämligen lantständernas i Bremen-Verden arkiv och ridderskapets i hertigdömet Bremen arkiv, befinna sig i Stades stadsarkiv. I det nämnda stadsarkivet befinner sig även ett tämligen stort antal andra handlingar från svenska tiden, bl.a. handlingar angående Stades fortifikation, inkvarteringar, krigsoperationer, deputationer till Stockholm, stadens relationer till generalguvernören och till kommendanterna m.m. 1)

Det Bremen-Verdiska arkivbeståndet i Sverige har tidigare varit betydligt större. Enligt fredsfördraget mellan England-Hannover och Sverige år 1719 överlämnades 1722 och omkring 1730 ett stort antal handlingar (375 volymer) till den hannoveranska regeringen. Det är nu svårt att få en fullständig överblick över vad som verkligen lämnades till Hannover. Huvudsakligen synes det ha gällt kamerala handlingar från Kammarkollegiets arkiv samt även några handlingar rörande besittningsförhållanden i Bremen-Verden. 2)

Före de nu avslutade ordningsarbetena, som påbörjades 1952, har Bremensiasamlingen varit provisoriskt ordnad av arkivarien i riksarkivet E.W. Bergman och en summarisk, successivt kompletterad förteckning har stått till forskarnas förfogande. Nu ha arkivserierna ordnats mera systematiskt och en ny förteckning har upprättats. Under arbetets gång ha från det förefintliga arkivbeståndet avsöndrats vissa handlingar, som överflyttats till andra arkiv i riksarkivet och kammararkivet. Sålunda ha t.ex. till kanslikollegiets arkiv överförts ett större antal brev från bremiska regeringen för åren 1700-1720 och till generalguvernementet Bremen-Verdens räkenskaper, till andra avräkningskontoret och till andra arkiv i kammararkivet ha flyttats ett antal räkenskaper, likvidationshandlingar m.m.

Vid rekvisition av volymer i buntförteckningen användes siffran i vänstra kolumnen, i fråga om bilagorna användes däremot volymsiffran i högra kanten av förteckningen. De gamla numrens motsvarigheter i den nya förteckningen äro med rödpenna antecknade i den gamla förteckningen, som överförts till riksarkivets ämbetsarkiv.

A. Soom
1953

____________________________
1) Enligt stadsarkivarien i Stade dr Wirtgens meddelande d. 20/2 1953, som bilaga till dr Peterssens skrivelse till svenske konsuln i Hamburg d. 23/2 1953 (RA Ing. I:223).

2) Jfr E. Naumans P.M. ang. bremiska akters utlämnande till Hannover. RA:s ämbetsarkiv.

Ämnesord

Ämnesord, sak
Bremen-Verden (Lokalt ämnesord)

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2011-03-01 15:38:32

Nyheter

den 7 februari 2024
Ny banbrytande AI-modell för svenska historiska texter
Riksarkivet kan idag presentera en AI-modell som ...


den 19 januari 2024
Nytt innehåll i Möt källorna
Möt källorna på Riksarkivets webbplats har uppdat...


Tidigare nyheter