bild
Arkiv

Föreningens för sinnesslöa barns vård seminarium


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0665B
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/VSkV4fCQc4AfsxVqxTuZZ2
ExtraID0665B
Omfång
2,3 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Allmän anmärkning
Inledning (äldre form)FÖRENINGENS FÖR SINNESSLÖA BARNS VÅRD SEMINARIUM
(SLAGSTA SEMINARIUM)

INLEDNING
En skola för utvecklingsstörda (s.k. sinnesslöa) barn inrättades 1870 i Stockholm av Föreningen för sinnesslöa barns vård, bildad 1869 (se Föreningen Sävstaholmsskolorna, se/ssa/0665A). På försök startades 1875 en utbildning av lärarinnor för undervisning av sinnesslöa barn. Försöket som hade omfattat två kvinnliga seminarister avbröts redan efter ett år på grund av bristande ekonomi.

År 1879 beviljades skolan emellertid ett särskilt anslag av riksdagen för undervisning av blivande lärarinnor och sköterskor vid sinnesslöanstalter i hela landet. Nämnda år räknas som seminariets egentliga begynnelseår då man mottog två seminarielever och två sköterskeelever. Kursen var ettårig. Sköterskeutbildningen upphörde 1898.

Skolan för sinnesslöa barn och seminariet flyttade till Slagsta gård i Botkyrka församling söder om Stockholm 1911. Samtidigt ändrades utbildningen till att bli tvåårig. Efter att huvudmannaskapet övergått från Föreningen för sinnesslöa barns vård till Stockholms stad den 1 januari 1951 avvecklades verksamheten successivt. Från och med höstterminen 1953 upphörde seminariet i Slagsta helt och fortsattes närmast därefter av Särskoleseminariet (se se/ssa/0311) som var inhyst i Småskoleseminariets lokaler vid Riddargatan 5 i Stockholm. Slagsta skola fortsatte dock att fungera som övningsskola för seminariets elever till 1959.

Seminariets arkiv överlämnades tillsammans med Föreningen Sävstaholmsskolornas arkiv till Stockholms stadsarkiv i mars 1959 och senare lämnades tillägg under 1970- och 1980-talen. En tilläggsleverans från februari 1991 bestående av handlingar rörande undervisningen 1917-1956 (F 2:3-4) har i november 2014 förtecknats och inordnats i arkivet. Arkivet omfattande ca 3 hm innehåller även bland annat liggare över elever 1919-1953 (D 2), examens- och betygslängder 1898-1953 (D 3), inträdesansökningar för antagna och icke antagna elever 1878-1951 respektive 1912-1950 (E 1A-B), examensskrivningar 1898-1952 (F 1) och fotografier 1920-tal-1950-tal (F 3).


Stockholms stadsarkiv den 25 november 2014
Christina Hellgren


Litteratur om Slagsta skola och seminarium:
Brockstedt, Håkan, Slagsta skola och seminarium och dess föregångare: skolan för sinnesslöa barn i Stockholm - ideologi och praktik i undervisningen av barn med utvecklingsstörning 1870-1950, Stockholm 2000
Lundborg, Ingrid (red.), Slagsta seminarium: ett stycke utbildningshistoria - före detta seminarister minns och berättar, Stockholm 2000
Sharin, Herbert, Slagsta-hemmet och dess förhisotria 1870-1970, Stockholm 1990

Kontroll

Skapad2014-10-24 13:07:54
Senast ändrad2014-11-25 12:51:12

Nyheter

den 7 februari 2024
Ny banbrytande AI-modell för svenska historiska texter
Riksarkivet kan idag presentera en AI-modell som ...


den 19 januari 2024
Nytt innehåll i Möt källorna
Möt källorna på Riksarkivets webbplats har uppdat...


Tidigare nyheter