bild
Arkiv

Frimurarbarnhuset i Stockholm


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0816
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ayv307PXLoTIas07jJ6CB3
Omfång
39,4 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/14052

Förteckning 816

Förteckning

över

Frimurarebarnhusets i Stockholm arkiv
Inledning (äldre form)Frimurarebarnhuset i Stockholm

Inledning

Prinsessan Sofia Albertina föddes hösten 1753. Frimurarelogen S:t Jean Auxiliaire (numera Den Nordiska Första) beslöt att huggfästa händelsen genom en bestående insats till samhällets gagn. Då över hälften av våra nyfödda barn avled av brist på allmän vård vid den tiden, väcktes tanken att insamla pengar till ett spädbarnshus. Genom stor offervilja bland frimurarbröder kunde barnhuset starta sin verksamhet redan den 19 december 1753 i förhyrda lokaler i hörnet av Skeppare- och Storgatan på Ladugårdslandet. Barnhuset hade planerats för 20 spädbarn, men redan under de två första timmarna lämnades 24 barn in för vård.
Efter en del inledande svårigheter växte barnhusets verksamhet. Genom ett senare efterskänkt lån av Riksens Ständer möjliggjordes 1756 förvärvet av en fastighet vid Malmtorgsgatan 1 där man mottog upp till 100 barn. Fram till 1857 lämnades även understöd åt barn som ej kunde beredas plats på barnhemmet ("barn utomhus"). År 1864 köptes egendomen Kristineberg med Fredhäll och 1867 flyttade barnhuset ut dit, med en expansion som följd. 1925 blev det dags att ånyo skaffa nya lokaler; denna gång köptes Blackeberg och barnhuset flyttade dit 1930.
Tidigt insåg man behovet av undervisning för barnen och från 1760-talet till sekelskiftet 1900 drevs barnhuset egen skolverksamhet, tidvis av banbrytande karraktär. Under hela barnhusets verksamhet fäste man stor vikt vid barnens praktiska yrkesutbildning. Antalet barn på barnhuset kulminerade 1934 med 167 barn. Den följande nedgången berodde främst på samhällets sociala omvandlingar. Efter noggran prövning inställdes barnhusverksamheten 1940 och barnhuset ombildades till en stiftelse som i stället skulle verka för barns utbildning genom att dels lämna understöd för lägre skolstudier, dels studielån för högre studier.
Utförlig historik och redogörelse för barnhusets verksamhet återfinns i vol F III 1 i tryckta skrifter till 150- och 200-års jubileerna.


Stockholm den 26 april 1974


Nicolaus Rockberger

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2012-02-20 11:02:05

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter