bild
Arkiv

Eric von Rosens arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/RA/721027
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/F9BYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
25 Hyllmeter 
289 Volymer  (-)
Datering
18401967(Tidsomfång)
VillkorJa
TillståndsgivareGivaren
VillkorsanmHela arkivet. Ansökan ställs till Riksarkivet som överlämnar denna till givaren vilken sedan beslutar om tillstånd. Se tillståndspärm.

Serierna 1CA samt 1CB är mikrofilmade, se mikrofilmspärm. Filmerna skall användas i stället för originalen. Även filmerna är tillståndbelagda.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Eric von Rosens arkiv, Brevskrivarregister över Eric von Rosens korrespondens finns i förteckningen hos Riksarkivet.
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Rosen, Eric von (1879 – 1948)
Kategori: Person (släkt)

Innehåll

Inledning (äldre form)Greven Eric von Rosen föddes 1879 i Stockholm som yngste son till Carl Gustaf von Rosen och hans hustru Ella Carlton Moore.

Eric von Rosen var verksam som etnograf och medverkade i flera expeditioner. 1901-1902 deltog han i Erland Nordenskiölds expedition i Sydamerika. Expeditionen gjordes inom Bolivias och Argentinas gränstrakter och fick sitt högkvarter i Tarijadalen. Eric von Rosens uppgift var att utföra etnografiska och arkeologiska undersökningar. I böckerna ”En förgången värld” och ”Bland Indianer” samt i en serie kortare skrifter redovisar Eric von Rosen sina arkeologiska och etnografiska resultat. 1909 ledde han en jakt- och upptäcktsresa till Vita Nilen. Två år senare organiserade han en stor expedition kallad ”Svenska Rhodesia-Kongoexpeditionen”, 1911-1912 med Robert Fries som deltagare. Expeditionen genomkorsade hela Afrika från Kap till Alexandria. I Nordrhodesia dokumenterades ingående ett dittills okänt träskfolk kallat Batwa vid Bangweolosjön. Expeditionen skildras i böckerna ”Från Kap till Alexandria”, 1912 och ”Träskfolket”, 1916. Samlingarna från både Sydamerika- och Rhodesia-expeditionen skänktes till dåvarande Riksmuseets etnografiska avdelning och till Göteborgs etnografiska museum.

Eric von Rosen gjorde också ett flertal andra resor både inom och utanför Sverige. Bland annat besökte han 1929 Egypten, Sudan, Syrien och Palestina. Han besökte Tyskland flera gånger och även Finland och de baltiska staterna.

Eric von Rosen hade ett stort intresse för natur och friluftsliv. Han gjorde flera bergbestigningar bland annat i Schweiz och Lappland. Han var till exempel den förste som besteg Drakryggens två toppar i Kebnekajsemassivet år 1932. Jakt, bågskytte och scouting tillhörde också intressena.

1905 gifte Eric von Rosen sig med friherrinnan Mary Fock, dotter till Carl Fock och hans hustru Huldine Fock (född Beamish). Eric och Mary von Rosen fick tillsammans sju barn varav ett dog i späd ålder. Ett av barnen var den kände flygaren Carl Gustaf von Rosen. Familjen var bosatt på godset Rockelstad i Södermanland och ägde ett landområde på Gotland där familj och vänner varje sommar campade. Mary von Rosen blev år 1920 en av initiativtagarna till Societas Sanctae Birgittae, ett högkyrkligt protestantiskt sällskap. Hon var också sällskapets första Mater Superior.

Eric von Rosen var mycket politiskt intresserad. Under första världskriget var han aktiv för Finlands sak. Tillsammans med löjtnant N Kindberg gjorde Eric von Rosen 1918 den första aeroplanflygningen över Bottniska viken från Umeå till Vasa. Planet skänktes därefter till det finska försvaret. Mary von Rosens syster Carin (född Fock) gifte sig 1923 med Hermann Göring sedermera riksmarskalk i Tyskland under andra världskriget. Eric von Rosens motstånd mot kommunismen och de nära kontakterna med Tyskland fick honom att sympatisera med nationalsocialismen under 1930-talet.


Arkivet

Eric von Rosens arkiv lämnades som gåva till Riksarkivet den 28/1-1996 (dnr RA 54-3182-94). Arkivet består av 289 volymer på ca 25 hm och omfattar huvudsakligen åren 1840-tal-1967.

Ordnandet av arkivet bygger till viss del på tidigare påbörjat ordningsarbete.

Arkivet är uppdelat på de olika arkivbildarna Eric von Rosen, Mary von Rosen, barnen von Rosen, äldre släktmedlemmar samt därefter fotografier och övriga handlingar.


Eric von Rosens handlingar

Bland de efterlämnade handlingarna finns manuskript till texter och anföranden, personliga handlingar och tryck, framförallt pressklipp men även en del andra trycksaker. I Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet finns bland annat material som rör Eric von Rosens expeditioner, bågskytte och scouting. Korrespondens finns i två serier: 1CA som är alfabetiskt ordnad efter avsändare med tillhörande separat brevskrivarregister och serie 1CB som är ordnad kronologiskt efter år och därefter på avsändare. Till serie 1CB finns ett brevskrivarregister för åren 1930-1934 samt A-B 1935. Brev till och från hustrun Mary von Rosen finns i serie 2BA.


Mary von Rosens handlingar

Här finns Mary von Rosens personliga handlingar och korrespondens. I volym 6:3 finns ett påbörjat brevskrivarregister över Mary von Rosens brev. Brevskrivarregistret är ej fullständigt men ger en bra överblick över brevskrivare. Brev till Mary von Rosen finns även i Eric von Rosens korrespondens.


Barnen von Rosens handlingar

I serien ingår personliga handlingar som tillhört Eric och Mary von Rosens barn, Björn von Rosen, Carl Gustaf von Rosen och Anna Nyman.


Handlingar rörande olika släktmedlemmar

I serien ingår diverse personliga handlingar, anteckningar och korrespondens som tillhört släktingar till Eric och framförallt Mary von Rosen; Mary von Rosens föräldrar Carl och Huldine Fock, farföräldrarna Alfred och Axelina Fock, morföräldrarna Richard och Huldine Beamish, Huldine Beamish föräldrar Carl Gustaf och Hulda Mosander samt flera av Mary von Rosens systrar och då speciellt Fanny von Wilamowitz-Moellendorff. Till serien hör även handlingar rörande Edelweissförbundet som är ett andligt förbund grundat av Huldine Beamish.


Fotografier

Arkivet innehåller en stor mängd fotografier. Serie 5A-5E består till största delen av pappersfotografier uppdelade efter motiv, till exempel resor och expeditioner eller familj och vänner. Genomsiktsbilder; glas, negativ, diapositiv finns i serie 5F och 5G. Ofta förekommer samma motiv flera gånger i arkivet, i album, som papperskopia, skioptikonbild och negativ.


Övriga handlingar

I serien ingår dagböcker från åren 1932-1933 och 1936 tillhörande prinsessan Benigna zu Wied. Här finns även handlingar från tidigare påbörjat ordningsarbete som till exempel äldre konceptförteckning, släktutredning, utkast till brevskrivarregister rörande Mary von Rosens brev, tidigare förteckning över bilderna m.m.


Hänvisning

Material rörande Eric von Rosen med familj finns hos Riksarkivet även i Carl Clarence von Rosens arkiv, Carl Gustaf von Rosens arkiv och i Björn Fontanders samling.


Tillgänglighet

För forskning i arkivet krävs givarens tillstånd.Riksarkivet 30/10-2007
Agneta Zättlin

Tillgänglighet

DepositionNej
SpråkSvenska

Kontroll

Skapad1994-11-02 00:00:00
Senast ändrad2021-05-19 15:42:49

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter