bild
Serie

Översiktsritningar, Rådhus "Mälardrott"

Stadshusnämnden

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Serien innehåller 54 ritningar, NS 195:117-170. NS 195:117-141 är Ragnar Östbergs förslag "Mälardrott" till andra rådhustävlingen 1905. Ritningarna är inte daterade eller signerade med Östbergs namn utan med "Mälardrott" guldsignatur i övre vänster hörn. Datering och upphov se Pihl Atmer, Ann Katrin: Stockholms stadshus och arkitekten Ragnar Östberg : drömmen och verkligheten, Stockholm 2011, sid 50-52.

NS 195:143-170 ligger i denna serie då de i föregående förteckning registrerats som arbetsritningar under förslaget Mälardrott. Arbetsritningarna har dock liknande planer, sektioner och fasader som förslaget från 1907, jämför serie J 4 från 1907 samt serie J 5 odaterat.

Seriesignum föregående förteckning: H VII b serie 1-2 med rubrik "Supplement. Ritningar överlämnade från Stockholms stadsmuseum den 3 mars 1960. Tävlingsritningar till rådhus å eldkvarnstomten, sign. 'Mälardrott' ". Ritningarna har i samband med omförteckning 2015 förtecknats som serie J 3. NS 195:162 återlämnades från Stockholms stadsmuseum 2012-11-23 (se Stockholms stadsmuseums leverensreversal Dnr 5.3/4818/2012 samt tidigare lån med accessionsnummer A15/1960, alternativt Stadsarkivet Dnr 3.1.1-2088/15, Acc.nr 2015-032). Se även J 13, dåvarande H VII b serie 3 (Supplement från Stockholms stadsmuseum).

 Kartor / ritningar (54 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
NS 195:117Mälardrotts rådhusritning. Plan af källarvåningen. PL 2.Blandteknik, tusch med detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:118Mälardrotts rådhusritning. Plan af bottenvåningen. PL 3.Blandteknik, tusch med detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:119Mälardrotts rådhusritning. Plan af våningen 1 tr upp. PL 4.Blandteknik, tusch med detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:120Mälardrotts rådhusritning. Plan af entresolvåningen 1 1/2 tr upp. PL 5.Blandteknik, tusch med detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg i övre vänster hörn (utan tuschtext Mälardrott). Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:121Mälardrotts rådhusritning. Plan af våningen 2 tr upp. PL 6.Blandteknik, tusch med detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg i övre vänster hörn (utan tuschtext Mälardrott). Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:122Mälardrotts rådhusritning. Sektion i A-B. PL 7.Blandteknik, tusch med detaljer i akvarell och blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:123Mälardrotts rådhusritning. Sektion i C-D. Gårdshallens fasad mot vester. PL 8.Blandteknik, tusch med detaljer i akvarell och blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:124Mälardrotts rådhusritning. Sektion i E-F. PL 9.Blandteknik, tusch med akvarell och detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:125Mälardrotts rådhusritning. Sektion i G-H. PL 10Blandteknik, tusch med detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:126Mälardrotts rådhusritning. Sektion i I-K. PL 11.Blandteknik, tusch med akvarell och detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:127Mälardrotts rådhusritning. Sektion i L-M. PL 12. Blandteknik, tusch med detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:128Mälardrotts rådhusritning. Sektion i N-O. PL 13Blandteknik, tusch med detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:129Mälardrotts rådhusritning. Sektioner i tornet o Plenisalen. Plan af arkivvåning. Planer av tornet. Plenisalen mot Söder. Plenisalen mot öster. Plenisalen mot norr. PL 14. Blandteknik, tusch med akvarell och detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:130Mälardrotts rådhusritning. Entrefasad mot nya bron [mot öster]. PL 15.Blandteknik, tusch med detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Minnesanteckning i nedre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:131Mälardrotts rådhusritning. Fasad mot Mälarstrandvägen [mot söder]. PL 16. Blandteknik, tusch med detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:132Mälardrotts rådhusritning. Fasad mot Eiraplan [mot väster]. PL 17. Blandteknik, tusch med detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:133Mälardrotts rådhusritning. Fasad mot Handtverkaregatan [mot norr]. PL 18Blandteknik, tusch med detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:134Mälardrotts rådhusritning. Hufvudfasad i skala 1:100. [mot öster]Blandteknik, akvarell och tusch med detaljer i blyerst samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Limmad passepartoutram. Stort format, förvaras separat i specialtillverkad KLUG-låda. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. Ej upptagen i föregående förteckning. 
NS 195:135Mälardrotts rådhusritning. Perspektiv af byggnaden sedd från järnvägsbron. Plansch nummero 20. Blandteknik: vision i tusch-, blyerts och akvarell på foto med "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Foto limmat på kartong. Lossad från passepartout, passepartoutram med titel förvaras tillsammans med ritningen i skyddsomslag. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. Ej upptagen i föregående förteckning. 
NS 195:136[Mälardrotts rådhusritning. "Perspektiv av byggnaden sedd från Södra landet", 21]Blandteknik: vision i tusch, blyerts och akvarell på foto med "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Foto limmat på kartong. Passepartoutram saknas. Titel inom citattecken från föregående förteckning. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:137Mälardrotts rådhusritning. Generalvy från Mälaren af inloppet till Stockholm.Plansch nummero 22. [ritning saknas, endast passepartoutram med titel]Endast passepartout med titel i tusch, ritningen saknas. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:138Mälardrotts rådhusritning. Perspektiv af byggnaden sedd från Kungsholms strandväg. Plansch No 23. Blandteknik, vision i tusch och blyerts på foto med "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Foto limmat på kartong i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:139Mälardrotts rådhusritning. Tilläggsförslag inrymmande fullständigt fängelse. Plan af källarvåningen. Plan af bottenvåningen. PL 24.Blandteknik, tusch och akvarell samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Små stickhål i bilden. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:140Mälardrotts rådhusritning. Alternativ till fullständigt fängelse. Plan af entresolering öfver bottenvåningen. Sektion i P-Q. PL 25. Blandteknik, tusch och akvarell samt "Mälardrott"-signatur i guldfärg och tusch i övre vänster hörn. Papper limmat i passepartout. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. 
NS 195:141[Originalportfolio till Ragnar Östbergs rådhustävlingsförslag "Mälardrott" med infälld bild fasad mot söder]Tyg- och läderinklädd originalportfolio till tävlingsförslag Mälardrott med infälld bild av rådhuset (fasad mot söder) i tusch, guldfärg och täckvitt samt "Mälardrott"-signatur. Ragnar Östbergs förslag till andra rådhustävlingen 1905. Se allmän serieanmärkning angående datering och upphov. NS 195:118-133, 135-140 förvarades fram till år 2012 i denna mapp. 
NS 195:142Rådhuset från Mälarsidan [perspektiv, vision]Vision av rådhuset på Eldkvarnstomten. Reproduktion av akvarellmålning med blyertsdetaljer i original. Signerad HJ Molin. Papper limmat på kartong. Påskrift: "Tillhör Arkitekt R. Östberg. Vestra Trädgårdsg." 
NS 195:143[Preliminär arbetsritning, plan]Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:144[Preliminär arbetsritning.] GrundplanOsignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig.
 
NS 195:145[Preliminär arbetsritning. Planer och sektioner, stora tornet.] Plan 1-1. Plan II-II. Plan III-III. Plan IV-IV. Sektion C. Sektion M. Sektion N. Sektion S-S. Sektion T-T.Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Påskrift övre kant: "Milles". Smutsig. 
NS 195:146[Preliminär arbetsritning, sektion.]Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:147[Preliminär arbetsritning, sektion.]Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:148[Preliminär arbetsritning, sektion.]Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:149[Preliminär arbetsritning] Sektion E. Sektion G. [samt sektion trappa]Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. En mindre ritning på transparent papper har tillagts (limmats) på ritningens övre höger hörn. Smutsig. Äldre lagning. 
NS 195:150[Preliminär arbetsritning.] Sektion B. Sektion J. Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:151[Preliminär arbetsritning.] Sektion H-H.Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:152[Preliminär arbetsritning.] Sektion i D.Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:153[Preliminär arbetsritning.] Sektion i F. Samförare-rum.Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. En mindre ritning på transparent papper har tillagts (limmats) på ritningens övre vänster hörn. Smutsig. 
NS 195:154[Preliminär arbetsritning, sektion.]Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:155[Preliminär arbetsritning.] Sektion C.Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:156[Preliminär arbetsritning, sektion.]Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:157[Preliminär arbetsritning. Stora tornet:] Sektion V-U. Sektioner genom gången från V-X-Y-Z.Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig, fläckar. 
NS 195:158[Preliminär arbetsritning, sektion] Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. 
NS 195:159[Preliminär arbetsritning, sektion] Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. 
NS 195:160[Preliminär arbetsritning.] Sektion K. Sektion L.Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:161[Preliminär arbetsritning.] Sektion A.Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig, revor kant. 
NS 195:162[Preliminär arbetsritning, fasad mot öster.]Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. Överlämnad till Stockholms stadsarkiv från Stockholms stadsmuseum 2012-11-23, se Stockholms stadsmuseum Dnr 5.3/4818/2012. 
NS 195:163[Preliminär arbetsritning, fasad mot väster.] Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:164[Preliminär arbetsritning, fasad mot söder.] Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:165[Preliminär arbetsritning, fasad mot norr.] Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:166[Preliminär arbetsritning.] Plan af vån. 2 tr. upp. Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:167[Preliminär arbetsritning.] Plan af bottenvåningen.Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Blyerts med detaljer i tusch. Smutsig. 
NS 195:168[Preliminär arbetsritning.] Plan af källarvåning.Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Smutsig. 
NS 195:169[Preliminär arbetsritning. Plan av:] vån. 1 tr. Plan öfver 1sta balkon.Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. Med bland annat dörrmått och antal steg + mått för trappan till/från Plenisalen. Smutsig. 
NS 195:170[Preliminär arbetsritning, takplan.] Osignerad, odaterad. Preliminär arbetsritning, jämför serie J4 rådhusritningar från 1907 samt J5 odaterat. 

Nyheter

den 22 maj 2024
Riksarkivets arbete med AI och texttolkning uppmärksammas
Kulturnytt i Sveriges Radio har denna vecka uppmä...


den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


Tidigare nyheter