[Proveniens ej registrerad]

Organisation (upphörd)

ReferenskodSE/RA/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/ytkEb4LcweZ23O1eMvyUeB


Arkivbeskrivning
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Wijksamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Kommission i Hamburg ang. reglering av Bremens avträdande till Hannover

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper efter 1917
Inkomst-, förmögenhets- och fastighetstaxeringslängder 1923-1928
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Vreta gårdsarkiv (Hölö sn, Södermanl)

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pensionshandlingar utan känd proveniens (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Kommissionen ang. de pommerska och wismarska staterna

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper efter 1917
Inkomst- och förmögenhetstaxeringslängder
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Zweibrückensamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissioner

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper efter 1917
Fastighetstaxeringslängder 1929-1980
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Codices A (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissioner
Kommission till Skaraborgs län 1684

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper efter 1917
Taxeringsnämndernas protokoll
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Codices B (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissioner
Kommission till Skaraborgs län 1689-1690

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Codices C (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissioner
Kommission till Närke

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Städers räkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Codices D (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissioner
Kommission till Älvsborgs län

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Göteborgs stads räkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Uppsala domkyrkas medeltida räkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissioner
Kommissioner till Uppland

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kyrko-, skol- och hospitalsräkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Vitterhetsakademiens deposition (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda domböcker och rättegångshandlingar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissioner
Kommission till Eskilstuna och Gripsholms län (änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding)

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Räntekammarböcker (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Lärda samlingar (Karlsson, Silfverstolpe m fl) (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissoner
Kommission till Södermanland

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Riksdagsräkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Avskrifter ur Vatikanarkivet (Munch, Karlsson m fl) (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Reviderade räkenskaper för verk och inrättningar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Kopiesamlingen serie I-III (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Rannsakningskommission på Gotland

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Reviderade räkenskaper för kommittéer respektive anslag, möten och kurser samt utställningar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Samlingen av fotostatkopior (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Karantänskommissionerna
Karantänskommissionen 1831-1839

Ingår i: Karantänskommissionerna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby)
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission i Bohuslän

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Centrala tullräkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Samlingen av fotostatkopior
Bååthska samlingen av vatikankopior

Ingår i: Samlingen av fotostatkopior
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Karantänskommissionerna
Karantänskommissionen 1847-1852

Ingår i: Karantänskommissionerna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby)
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommissioner ang. nederlagsverket i Göteborg

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Stockholms vågböcker (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Samlingen av fotostatkopior
Diplomatariekommitténs m fl vatikankopior

Ingår i: Samlingen av fotostatkopior
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Karantänskommissionerna
Karantänskommissionen 1853-1857

Ingår i: Karantänskommissionerna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby)
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommissorialrätt ang. rannsakningen över proviantmästaren Erik Lindeqvist i Karlstad

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Mynträkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission i anledning av allmogens i Vika socken besvär

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Subsidieräkenskaper och satisfaktionspengar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission till Västmanland ang. städerna Köpings, Arboga och Västerås räkenskaper

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda militieräkenskaper efter 1630 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission på Gotland för rannsakning om mantalsskrivningen 1696

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Aktoratsräkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission till Västervik för olovlig tjärinförsel och tullunderslev

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kyrko-, skol-, hospitals- och barnhusräkenskaper för de skånska
provinserna och Bohuslän
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission till Uppland för rannsakning med häradsfogden Mårten Litz

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Räkenskaper för stämplat papper 1850-1869 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommissioner till Kemi socken för rannsakning ang. länsmannen Johan Mathlien m.m.

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper rörande Sveriges krig i utlandet (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission över i Kalmar län begångna olagligheter

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Räkenskaper för krigsstaten i Leipzig (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission till Södermanland för rannsakning av balanser

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Militie- och kommissariatsräkenskaper från Karl X Gustavs krig (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission till Kronobergs län för rannsakning om durchtågsgärdens uppbörd

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bremen - Verden
Reviderade räkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Balanskommission i Kalmar län och Öland

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bremen - Verden
Reviderade räkenskaper
1. Huvudserie

Ingår i: Bremen - Verden
Reviderade räkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse kommittéer

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bremen - Verden
Reviderade räkenskaper
2. Tull- och accisräkenskaper

Ingår i: Bremen - Verden
Reviderade räkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Lars Flemings kommission ang. kontribution och donerade gods i Östersjöprovinserna

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pommern - Wismar
Reviderade räkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Kommission över balanserna

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pommern - Wismar
Reviderade räkenskaper
1. Huvudserie

Ingår i: Pommern - Wismar
Reviderade räkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Summariskt register över tionden 1559

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Kommission för undersökning av Öregrunds enskilda samt krono- och kyrkomedels disposition

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pommern - Wismar
Reviderade räkenskaper
2. Licenträkenskaper

Ingår i: Pommern - Wismar
Reviderade räkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Gärder och hjälper 1535

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Kommission för upprättande av likvidation över kronans lån i Riksens ständers bank sedan 1702

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Tull och Accis. Pommern
Accissedlar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Brudskattelängder 1563

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Kommission i Falun

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Räkenskaper rörande Zweibrücken (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Brudskattelängder 1579

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Kommission angående mått, mål och vikt

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Preussiska räkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Hjälp- och silverskattelängder

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Krigskommittén

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Preussiska räkenskaper från Karl X Gustavs krig 1655-1660 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Köpsilverlängder

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Kommitté angående skatteväsendet

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Östersjöprovinsernas jordrevisionshandlingar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Drängeregister

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Kommitté angående skatteväsendets och uppbördsväsendets förenklande

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Östersjöprovinsernas räkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Uppsala domkyrkas jordebok 1509

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Strödda kommissioner

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Räkningekammarhandlingar 1547, 1557

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommittén till undersökning av grunderna för städernas beskattning 1852 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kanslitjänstemäns koncept och mottagna skrivelser (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Skattkammaren

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Ecklesiastika boställsutredningen (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Eder (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Salträkenskaper

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Ceremonialia (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Fogdarnas räkenskaper

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Båtsmanshållskommissionen i Halland 1681 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Silverkammaren (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Ministrar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Summarier över stiften

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Wilhelm Julius Coyets pommersk-wismarska kommissionshandlingar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Livrustkammaren (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kansliets extraktsamling (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Länsregister

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Roteringskommissionen i Skåne (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kryddkammaren (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kanslisumpen (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Klagomålsregister

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommission angående jämkning i ständiga knektehållet i Skåne (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Betänkanden och memorial i utrikes ärenden (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Beställningsregister

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kungl Maj:ts hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Chifferklaver (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Löningsregister

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kungl hovstallets byggnadskontor (nybyggnaden 1890-1893)

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatiska aktstycken (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Förläningsregister

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kungl stallet på Blasieholmen

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Orientaliska dokument och brevomslag (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Handlingar angående bördsrättsköpen under Johan III

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Änkedrottning Hedvig Eleonoras hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Americana
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kronprins Adolf Fredriks hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Anglica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Mantalsregister: Hovet

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kronprins Gustavs (Gustav III) hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Brandenburgico-Borussica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Kammarens kvittensregister

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kronprins Gustav Adolfs (Gustav IV Adolf) hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Danica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Klockskatten

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kronprins Gustavs (prins av Vasa) hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Gallica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Fogdarnas summariska räkenskaper

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Hertig Karls (Karl XIII) hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Germanica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Livonica I (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Kammarens restantieräkenskaper

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Änkedrottning Hedvig Elisabet Charlottas hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Helvetica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Livonica II (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Oxregister

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Prinsessan Sofia Albertinas hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Hispanica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Livonica II
Skrivelser till Kungl. Maj:t från myndigheter, korporationer, städer och enskilda

Ingår i: Livonica II
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Skinnkammaren

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Änkedrottning Desiderias hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Hollandica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Livonica II
Generalguvernörers och tjänstemäns arkiv

Ingår i: Livonica II
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Stockholms rustkammare

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kronprins Oscars (Oscar I) hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Italica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Livonica II
Livländska överkonsistoriets arkiv

Ingår i: Livonica II
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Gärderäkenskaper

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Änkedrottning Josefinas hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Livonica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Livonica II
Dorpat-Pernau-universitetets arkiv

Ingår i: Livonica II
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Sammandrag över årliga räntan m m

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kronprins Karls (Karl XV) hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Maroccana
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Livonica II
Kommissionshandlingar samt fragment av domstolars m.fl. arkiv

Ingår i: Livonica II
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Rannsakningsregister över förminskade och förökade hemman

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kronprins Oscars (Oscar II) hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Muscovitica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Livonica II
Ämnesordnade handlingar

Ingår i: Livonica II
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Avkortningsrannsakningar 1619-1622

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Enskilda arkiv i KA
Momma-Reenstierna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Hertig Augusts av Dalarna och änkehertiginnan Teresias av Dalarna hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Muscovitica
[Huvudsamlingen]

Ingår i: Diplomatica
Muscovitica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Ockupationsarkivet från Novgorod (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Hovordningen

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Strömsholms och Kungsörs stallstat

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Muscovitica
Cosacica

Ingår i: Diplomatica
Muscovitica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pommeranica (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Räkenskaper över hovförtäringen i Östergötland

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kronprins Gustavs (Gustav V) hovstall
Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Persica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Kammarens uträkningar och förslag

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Riksmarskalksämbetet (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Polonica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Schröers arkiv (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Anordningar

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovkontoret (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Portugallica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Wismariensia (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Behållen ränta 1624

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Enskilda arkiv i KA
Henrik Rosenströms sterbhus
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovexpeditionen (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Scotica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bremensia (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Besvär över fogde- m fl räkenskaper

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Övre borgrätten (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Handlingar rörande generalguvernementet Preussen (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Fogdarnas restantieräkenskaper

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Enskilda arkiv i KA
Claes och Åke Tott
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Nedre Borgrätten (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica
[Huvudsamlingen]

Ingår i: Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Skrivelser från Zweibrücken (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Fogdarnas förslag

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Änkedrottning Hedvig Eleonoras borgrätt (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica, bihang
Algerica

Ingår i: Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
S:t Barthélemysamlingen (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Varuvärderingar från äldre vasatiden

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Djurgårdsförvaltningen (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica, bihang
Moldavo-Valachica

Ingår i: Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Guadeloupe-samlingen (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Rasmus Ludvigssons jordebrevsförteckning

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovmarskalksämbetet (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica, bihang
Tatarica

Ingår i: Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Sten Simonssons S:t Barthélemy-samling (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Rasmus Ludvigsson: Jordeböcker över danska adelns gods i Sverige och svenska adelns gods i Danmark och Norge

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovförvaltningen (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica, bihang
Transsylvanica

Ingår i: Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Rolf Lamborns samling rörande S:t Barthélémy (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda kamerala handlingar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Överhovjägmästarens expedition (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica, bihang
Tripolitana

Ingår i: Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Extranea-samlingen (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda militiehandlingar före 1631 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovauditören (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica, bihang
Tunisica

Ingår i: Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda militiehandlingar före 1631
Del 1: Armén

Ingår i: Strödda militiehandlingar före 1631
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Enskilda arkiv i KA
Strödda enskilda arkivfragment
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstatsräkenskaper (-1829) (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica. Allmänna fredskongresser (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda militiehandlingar före 1631
Del 2: Handlingar ang flottan

Ingår i: Strödda militiehandlingar före 1631
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Enskilda arkiv i KA
Karl Gustafs stads manufakturverk
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstatsräkenskaper, Kungl Maj:ts hov
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Traktater (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Röda nummer (Oordnade handlingar före 1630) (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Enskilda arkiv i KA
Palmstruchska banken
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Maria Eleonoras hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Traktater/ avtal med främmande makter
Ingår i: Traktater
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Arv och eget (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Enskilda arkiv i KA
Tobakskompaniet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Traktater (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bergsbruk: Salbergets räkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Arkivarien A E Afzelius avskriftssamling (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Sofia Magdalenas hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Frälse- och rusttjänstlängder -1632 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Aug. Ljungs samling (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hedvig Elisabet Charlottas hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarens arkiv (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Rosenbladska samlingen (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kronprins Gustavs hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Silverskatten (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Sandbergska samlingen (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hertigen av Södermanland prins Karls (Karl XIII) hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Älvsborgs lösen 1571 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Georg Silfverströms avskriftssamling (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hertigen av Östergötland prins Fredrik Adolfs hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Älvsborgs lösen 1613 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kammarrådet C.H. Wattrangs samling (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kronprins Gustav Adolfs (Gustav IV Adolf) hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev i kammararkivet (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Prinsessan Sofia Albertinas hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Boskaps- m fl längder (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kammararkivets pärmsamling (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Kronprins Gustavs (prins av Vasa) hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Landskapshandlingar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kammararkivets fotosamling (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länskungörelser (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Karl XIV Johans hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kartor och ritningar i Kammararkivet (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Oscar I:s hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Strödda taxeringslängder 1789 och 1801 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Karl XV:s hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Strödda avkortningslängder (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Oscar II:s hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Strödda lokala räkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Gustav V:s hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Drottning Desirées (Desideria) hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Stockholms län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Drottning Josefinas hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Svartsjö län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Drottning Sofias hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Uppsala län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Drottning Victorias hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Södermanlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hertig Augusts och hertiginnan Teresias av Dalarna hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Östergötlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Prinsessan Eugenies hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Småland

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Norska hovstatsräkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Jönköpings län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovförtäringsräkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Kronobergs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kungl Maj:ts hovförtäringsräkenskaper (-1818)
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Kalmar län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Maria Eleonoras hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Ölands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Gotlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kronprins Gustavs (Gustav III) hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Blekinge län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hertig Karls (Karl XIII) hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Landskapshandlingar
Fogderäkenskaper 1540-1630. Supplement
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Kristianstads län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Prinsessan Sofia Albertinas hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Televerket
Tekniska ritningsarkivet

Ingår i: Televerket
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Landskapshandlingar
Fogderäkenskaper 1630-talet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Malmöhus län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kronprins Gustavs (prins av Vasa) hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomaträkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Hallands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Oscar I:s hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Faktoriräkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Göteborgs och Bohus län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Karl XV:s hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kaperiräkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Västergötlands guvernement

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Oscar II:s hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Prostarnas tionderäkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Älvsborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Gustav V:s hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Provianträkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Skaraborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Drottning Desirées (Desideria) hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Räntekammarböcker 1526-1630 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Värmlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Drottning Josefinas hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Furstendömenas räntekammare (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Örebro län (Närke-Värmlands län)

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hertig Augusts och hertiginnan Teresias av Dalarna hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Skeppsgårdshandlingar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Nora eller Järla län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Furstliga personers hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala tullräkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Sala län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Karl XIV Johans hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Varuhus och handling (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Västmanlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovförtäringsräkenskaper
Konditoriräkenskaper
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Säters län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Vinkällaren (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Baltiska fogderäkenskaper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Kopparbergs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Instruktioner, ceremoniel, gratifikationer, utmärkelsetecken, matriklar m m (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Strödda finska räkenskaper och handlingar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Norrlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovleverantörsärenden (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Avtagna pergamentomslag och pärmfyllnader (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Västernorrlands (fr o m 1762 Gävleborgs län)

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Handlingar och räkenskaper avseende födelser och dop (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Undersökningen av medeltida pergamentsomslag. Kataloger
(Catalogus codicum mutilorum)
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Västernorrlands län (fr o m 1761/62)

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Handlingar och räkenskaper avseende bröllop (Riksarkivet i Stockholm/Täby)
 
Undersökningens av medeltida pergamentsomslag ämbetsarkiv (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Jämtlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Handlingar och räkenskaper avseende begravningar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Blå nummer (Oordnade handlingar efter 1630) (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Västerbottens län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Handlingar och räkenskaper avseende kröningar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiets oordnade handlingar (Nummer inom fyrkant) (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Norrbottens län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Handlingar och räkenskaper avseende resor (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Maria Eleonoras livgeding

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Handlingar och räkenskaper avseende fester (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Oordnade kommittéhandlingar
Serie 1
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Hedvig Eleonoras livgeding

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kungliga och furstliga personers enskilda egendom (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Oordnade kommittéhandlingar
Serie 2
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Karl Gustavs förläning

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hovjaktvarvet (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
[Äldre kommittéer: summeringspost] (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Svartsjö län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hertiginnan Sofias arkiv (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Härnösands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Zins & Lundberg (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Hudiksvalls län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder och stiftelser i Slottsarkivet (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Stiftelsen Borgrättsfondernas Stipendiefond
Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Stockholms län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Borgrättsfonderna bihang: Slottsförvaltaren Petter Spetz' fond
Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Uppsala län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Centralkommittén för 1938 års nationalinsamling

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Södermanlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Drottning Desirées (Desideria) pensionsinrättning

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Fattigvårdsbyrån
Ingår i: Socialdepartementet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Östergötlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Prinsessan Eugenias pensionsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Jönköpings län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Ebba Flemings fond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Kronobergs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Herman Friedländers militära stipendiefond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Kalmar län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Konung Gustaf V:s jubileumsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Gotlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Blekinge län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder Konung Gustaf V:s 90-årsfond
Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Kristianstads län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Malmöhus län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsfond för svensk kultur

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Hallands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Konung Gustaf VI Adolfs 80-årsfond för svensk kultur

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Göteborgs och Bohus län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hjortparken vid Gripsholm

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Charta Sigillata kontoret

Ingår i: Kammarkollegiet. Kansliet och kontorsarkiv
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Älvsborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hospice Dona Marie Amelia

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammararkivets ämbetsarkiv (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Skaraborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningens livförsäkringsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammararkivets ämbetsarkiv t.o.m 1921
Ingår i: Kammararkivets ämbetsarkiv
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Värmlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningens militärfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammararkivets ämbetsarkiv fr.o.m 1922
Ingår i: Kammararkivets ämbetsarkiv
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Örebro län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningens pensionsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Västmanlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovstatens gratialkassa

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet Adeln och dess gods
Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Kopparbergs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Husgerådskammarens död- och begravningskassa

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Bergsbruk

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Gävleborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Änkedrottning Josefinas pensionsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Finska cameralia

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Västernorrlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
1928 års jubileumsinsamling

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Fiske och vattenrätt

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Jämtlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Karl XIII:s hemgiftsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Frälse- och rusttjänstlängder 1632-1680

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Västerbottens län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Konungens fond i arméns änke- och pupillkassa

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Fångvård

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Norrbottens län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Kronprinsessan Margaretas minnesfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Förpantningar

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Cecilia Lewenhaupts fond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Grev- och friherreskap

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Stockholms län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Lindegrenska trasskolan

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Handel och sjöfart

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Uppsala län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Löneförbättringsfonden

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Indelningsverket för armén. Utskrivnings- och roteringslängder

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Södermanlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Axel Munthes lappfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Jura patronatus i Skåne och Halland

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Östergötlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Oelbermanska fonden

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Kommunikationer

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Jönköpings län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Konung Oscar II:s jubileumsfond
Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet Kungliga och furstliga personers brev
Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Kronobergs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Oscar II:s 75-års Minnesfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Kvarnar och sågar

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Kalmar län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Oscar II:s livförsäkringsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Kyrkors, skolors och hospitals akter

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Gotlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Pensioner och gratifikationer

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Likvidationsakter (Likvidationer)

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Blekinge län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Kronprinsessan Josefinas fond för svensk silkesodling

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Länsstyrelser

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Kristianstads län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Drottning Victorias fond för trädgårdsodling och biodling på Öland

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Markegångstaxor

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Malmöhus län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Drottning Victorias fond för fattiga på Öland

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Medicinalväsen

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Hallands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Välgörenhetsfonden

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Myntväsen

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Göteborgs och Bohus län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Änkedrottning Josefinas pensionsförvaltning

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Postverket

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Älvsborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningen, pensionsreserven

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Skuldböcker

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Skaraborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningen, pensionsfonden

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet Slott och gårdar
Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Värmlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningen, jakten Drottningholm

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Handlingar ang. statsverket

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Örebro län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningen, jaktreserven

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Städers akter

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Västmanlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningen, diverse fonder

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Topografica

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Kopparbergs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fonder
Drottningens centralkommitté

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Ordningar och undervisningar

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Gävleborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Stiftelser och föreningar i Slottsarkivet (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionskollegium 1655-1687 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Västernorrlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Stiftelser, föreningar
Konungens jaktklubb

Ingår i: Stiftelser och föreningar i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionskommissionen 1680-1687 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Jämtlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Stiftelser, föreningar
Konungens skridskoklubb

Ingår i: Stiftelser och föreningar i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionsdeputationen 1687-1717 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Västerbottens län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Stiftelser, föreningar
Oscar II:s vandringsbibliotek

Ingår i: Stiftelser och föreningar i Slottsarkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionskontor (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Norrbottens län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Slottsbyggnadsdeputationen och Första slottsbyggnadsdirektionen 1685-1878 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionskontor
Fjärdepartskontoren 1694-1700/1709

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Gallringsrester

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet i Stockholm/Täby)
 
Reduktionskontor
Referendariekontoret 1688-1719

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper efter 1917
Länsräkenskaper 1918-1922
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Reduktionskontor
Byteskontoren 1688-1717

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Jordeböcker (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Reduktionskontor
D Norbergs kontor 1691-1729

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Drottningholm (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionskontor
Frälseundersökningskontoret 1688-1742

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Drottningholm
Drottningholms slott

Ingår i: Drottningholm
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionskontor
Livländska donationskontoret 1688-1746

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Svartsjö läns förvaltningsarkiv
Ingår i: Drottningholm
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionskontor
Svenska donationskontoret 1693-1754

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Gripsholms slott (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionskontor
Köpegodskontoret 1688-1814

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Ekolsunds slott (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Flyinge och Dalby kungsgårdar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
Reduktionskommissionen i Uppland 1683-1685

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fredrikshovs slott (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
Reduktionskommissionen i Östergötland 1683

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Haga slott (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
Reduktionskommissionen i Jönköpings län 1683

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Karlbergs slott (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
Reduktionskommissionen i Älvsborgs län 1683

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kungsörs slott (Kungsörs kungsgård och kungsladugård) (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
Reduktionskommissionen i Västmanland 1683

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Rosendals slott (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
Reduktionskommissionen i Åbo och Björneborgs län 1683-1685

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Rosersbergs slott (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
Reduktionskommissionen i Nylands och Tavastehus län 1683-1684

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strömsholms slott (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Svartsjö slott (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
Kommissionen för patrimonialgodsens indragande i Pommern 1654

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Tullgarns slott (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
Reduktionskommissionen i Livland 1681-1683

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Tynnelsö slott (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
Livländska reduktionskommissionen i Stockholm 1682-1684

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
Skånska reduktions- och indelningskommissionen 1687-1689

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Uppsala slott (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Socialstyrelsen (Kommerskollegium)
Enkät angående värnpliktigas yrkesförhållanden

Ingår i: Socialstyrelsen
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
Jöran Adlerstens kommission för likviderande av de skånska köpegodsen 1689-ca 1700

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kartor och ritningar i Slottsarkivet (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
Reduktionskommissionen i Estland 1685-1690

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Slottsarkivets ämbetsarkiv (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
Reduktions- och ekonomikommissionen på Ösel 1690-1694

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
1675 års undersökningskommission 1675-1680 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Stora kommissionen 1680-1682 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kammarkommissionen 1680-1693 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Likvidationskommissionen över Stora kommissionens domar angående kollegierna 1682-1700 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Exekutionskommissionen 1685-1703 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Likvidationskommissionen 1680-1717 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Stora pergamentsbrevsamlingen (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Lokala räfst- och likvidationskommissioner (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pappersbrevsamlingen (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Utställningsbestyrelserna (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Lokala räfst- och likvidationskommissioner
Jöran Adlerstens kommission för likvidering av de danska pantegodsen i Skåne och Blekinge 1681-1686

Ingår i: Lokala räfst- och likvidationskommissioner
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Sturearkivet (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bestyrelsen för expositionen af svenska slöjdalster 1847 (U1)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Lokala räfst- och likvidationskommissioner
Likvidationskommissionen över sjättepenningen i Skåne och Halland 1689-1694

Ingår i: Lokala räfst- och likvidationskommissioner
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommitté för Sveriges deltagande i 1855 års allmänna konst- och industriutställning i Paris (U2)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Lokala räfst- och likvidationskommissioner
Likvidations- och exekutionskommissionen över sjättepenningen i Halland 1691-1698

Ingår i: Lokala räfst- och likvidationskommissioner
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
Estland och Livland

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommitté för Sveriges deltagande i 1862 års allmänna konst- och industriutställning i London (U3)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Actorum causae kontor (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
Pommern

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Centralkommittén för 1866 års industriutställning i Stockholm (U4)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Actorum causae kontor
H. Fägerstiernas kontor 1680-1685

Ingår i: Actorum causae kontor
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
Polen

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommitté för en blivande skandinavisk allmän industriutställning i Stockholm 1884 (U5)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Actorum causae kontor
J. Möllers kontor 1685-1687

Ingår i: Actorum causae kontor
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
Preussen

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommitté angående Sveriges deltagande i utställningen i Chicago 1893 (U6)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Actorum causae kontor
S. Åkermarck - Leijonmarcks kontor 1684-1693

Ingår i: Actorum causae kontor
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
England och Skottland

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 (U7)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Actorum causae kontor
N. Schönbergs kontor 1683-1702

Ingår i: Actorum causae kontor
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länens kopieböcker (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
Italien

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen i Paris 1900 (U8)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Actorum causae kontor
J. Nordskölds kontor 1694-1713

Ingår i: Actorum causae kontor
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Mantalslängder 1642-1820 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
Frankrike

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen i S:t Louis 1904 (U9)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Actorum causae kontor
J. Hjelmbergs kontor 1698-1718

Ingår i: Actorum causae kontor
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
Nederländerna

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommittén för Sveriges deltagande i internationella konstindustriutställningen i S:t Petersburg 1908 (U9a)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Aktorats- och ersättningskontoret 1685-1744 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
Tyskland

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bestyrelsen för Sveriges deltagande i internationella utställningen i San Francisco 1915 (U10)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Riksens ständers kommission över reduktions- och likvidationsverken 1723-1748 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bestyrelsen för Sveriges deltagande i utställningen i Rio de Janeiro 1922 (U10a)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Oordnade reduktionshandlingar (Nummer inom cirkel) (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar
Brev från Danmarks Rigsarkiv 1929

Ingår i: Smärre pergamentsbrevsamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Svenska kommittén för sociala utställningen i Helsingfors 1928 (U11)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda militära handlingar efter 1630 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar
Originalsköldebrev

Ingår i: Smärre pergamentsbrevsamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bestyrelsen för Sveriges deltagande i utställningen i Barcelona 1929 (U11a)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Centrala tullmyndigheters arkiv (fragment) (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar
Stockholms stads acta

Ingår i: Smärre pergamentsbrevsamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Sakkunniga angående Sveriges deltagande i världsutställningen i Chicago 1933 (U11b)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Jon Pedersson Lilles kronofogdearkiv (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar
Ur Alfta och Skogs kyrkoarkiv

Ingår i: Smärre pergamentsbrevsamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bestyrelsen för Sveriges deltagande i världsutställningen i Bryssel 1935 (U12)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kristina d.ä.:s livgeding (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar
Anders Gyldenclous samling

Ingår i: Smärre pergamentsbrevsamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bestyrelsen för Sveriges deltagande i konst- och industriutställningen i Paris 1937 (U13)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Maria Eleonoras livgeding (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar
Visby domkyrkas pergamentsbrev

Ingår i: Smärre pergamentsbrevsamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Nya Sverigeminnet, bestyrelsen och firandet av (U14)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Karl Gustavs förläning (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar
Årstasamlingens pergamentsbrev

Ingår i: Smärre pergamentsbrevsamlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
New Yorkutställningen 1939 (U15)
Ingår i: Utställningsbestyrelserna
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Generalguvernementet för drottning Kristinas underhållsländer (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kammararkivets pergaments- och pappersbrev (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Äldre centrala tullarkiv (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding
Generalguvernörernas arkiv

Ingår i: Hedvig Eleonoras livgeding
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Arnösamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Äldre centrala tullarkiv
Generaltullarrendesocieteten m fl

Ingår i: Äldre centrala tullarkiv
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding
Ståthållares (hauptmäns) m fl personers handlingar

Ingår i: Hedvig Eleonoras livgeding
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Bergshammarsamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Äldre centrala tullarkiv
Överdirektören vid Sjötullen ( Generalsjötullskontoret)

Ingår i: Äldre centrala tullarkiv
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding
Hovkontoret

Ingår i: Hedvig Eleonoras livgeding
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Bielkesamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Äldre centrala tullarkiv
Överdirektören vid landtullen ( Generallandtullskontoret)

Ingår i: Äldre centrala tullarkiv
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding
Advokatfiskalskontoret

Ingår i: Hedvig Eleonoras livgeding
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Drakesamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Äldre centrala tullarkiv
Överdirektören vid småtullarna och accisen 1671-1765

Ingår i: Äldre centrala tullarkiv
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding
Guvernementskontoret

Ingår i: Hedvig Eleonoras livgeding
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Ekebyholmssamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding
Revisionskontoret

Ingår i: Hedvig Eleonoras livgeding
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Hugo Elliots samling

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding
Diverse längder och oordnade handlingar

Ingår i: Hedvig Eleonoras livgeding
(Riksarkivet i Stockholm/Täby)
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Engsöarkivet

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bremen - Verden: Kammaren i Stade 1651-1717 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Ericsbergsarkivet

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Räntekammaren i Stade: Johan Manderstiernas arkiv (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Esplunda arkiv

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Wismariensia: Johan von Steebs papper (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Hammersamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Överkrigskommissariaten i Pommern (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Karmansbobruks AB pergamentsbrevsamling

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Estländska generalguvernementets kamerala arkiv (fragment) (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Schlyterarkivet

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Ekonomiståthållaren i Dorpat (Pernau) Gustav Adolf Strömfelts kontors arkiv (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Sjöholmsarkivet

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Daniel Bengtsson Uttermarcks brevsamling (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Skoklostersamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Sparfvenfeldtska samlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Staël von Holsteinska pergamentsbrevsamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Kommission i Bohuslän

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Stafsundsarkivet

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Kommission till drottning Kristinas underhållsländer

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Stedingkska arkivet

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Rannsakningskommission till Väster- och Österbotten

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Stegeborgssamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Kommission i Östergötland och Södermanland

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Stora Sundbys pergamentsbrevsamling

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pensionsarkiv
Delegationen för pensionsutbetalning
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Statskommissionen i Pommern och Bremen

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Sävstaholmssamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Kommission till Sala gruva ang. dess transporterande till bergslagen

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Tollsténska pergamentsbrevsamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Kommission till Dalarna

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper efter 1917
Mantalslängder 1918-1991
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Trolle-Löwens samling: Sjösa och Häringe

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
[Yngre kommittéer: summeringspost] (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Restrannsakningskommission i Gävleborgs (Västernorrlands) län

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper efter 1917
Mantalsuppgifter 1918-1967
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Sjöexpeditioner
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Riksarkivets ämnessamlingar. Ortshistoria (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Topographica
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Ortshistoria
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Städers acta
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Ortshistoria
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Stockholms stads acta
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Ortshistoria
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Biographica
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Enskildas ansökningar och suppliker
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Handlingar efter Örnberg
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Autografer
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Civila meritlistor 1729-1740
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Civila meritlistor 1767
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Palmskiölds samling fullmakter och instruktioner
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Strödda personhistoriska handlingar
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Acta miscellanea ("Palmskiölds samling")
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Akademier och lärda samfund
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Statsrådsarkiv 1976--1982 (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Antikvitetskollegiet och antikvitetsarkivet
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bankväsen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bergverken
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bibliographica
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Bomärken
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Brännvinsmål
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Charta sigillata
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Tryckfrihetskommittén
Ingår i: Riksdagens ombudsmän och revisorer
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Fattigvård, nödhjälp och tiggeri
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fiske
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Justitieombudsmannens fånglistor
Ingår i: Riksdagens ombudsmän och revisorer
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge))
 
Fragmentsamlingen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Fångvård och spinnhus
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Försäkringsväsen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Förvaltning och kollegier
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Handel och sjöfart
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Hospital och fattighus
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Industri
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kungliga svenska autografer (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)) (Outredd relation. )
 
Jordbruk med binäringar
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Kungliga handskriftsamlingen (Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)) (Outredd relation. )
 
Kommunikationsväsen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Landsstaten och lantregeringen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Lantmätare
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Lots- och fyrväsen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Lotterier
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Medicinalväsendet
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Myntväsen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Mått och vikt
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Oplacerade handlingar
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Passväsen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Pensioner och nådegåvor
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Rangordningar
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Skogs- och jaktväsen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Skol- och undervisningsväsendet
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))